Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1950-1974

Η χρονική περίοδος αναφοράς της ΕΜΙΑΝ είναι, κυρίως, τα 25 χρόνια που ακολουθούν το τέλος του εμφυλίου πολέμου έως την πτώση της στρατιωτικής δικτατορίας, το 1974. Τα όρια αυτά δεν είναι βέβαια απαγορευτικά ως προς τις αρχειακές της ζητήσεις.

Με βάση την εισαγωγή της έκδοσής της: Στ. Δ. Στεφάνου & Ζ. Χ. Συνοδινός (επιμ.), Το αρχεία της ΕΜΙΑΝ, Γενικό ευρετήριο, 2010, δίνουμε μια συνοπτική εικόνα των πολιτικών και κοινωνικών συμβάντων της ενδιαφέρουσας αυτής περιόδου της ελληνικής πολιτικής ιστορίας με έμφαση στην ποικίλη δραστηριότητα της αριστερής και ευρύτερα δημοκρατικής νεολαίας.

Το κοινωνικοπολιτικό τοπίο »
1950–1956: Πρώτες κινήσεις »
1956–1961: Συγκέντρωση δυνάμεων και υπέρβαση αδιεξόδων »
1962–1967: Η έκρηξη του μαζικού και πολιτικού κινήματος της νεολαίας »
Η επταετία της δικτατορίας »