ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Σεμινάριο: «Η ιστορική συγκρότηση του ελληνικού φοιτητικού κινήματος και η παρέμβασή του στην κοινωνική δυναμική κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα».

Ακαδημαϊκό έτος 2012–2013, Εαρινό Εξάμηνο

Καθηγητής: Θανάσης Καλαφάτης

Τόπος πραγματοποίησης σεμιναρίου: Αναγνωστήριο ΕΜΙΑΝ, Μαυρομιχάλη 52, Αθήνα (3ος όροφος) κάθε Δευτέρα ώρα 16:00 – 18:00 (18/2/2013 – 20/5/2013).

Θεματολογία Σεμιναρίου

Στο σεμινάριο διερευνάται η ιστορική συγκρότηση του φοιτητικού κινήματος από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα μέχρι το τέλος του, ως κοινωνικό και πολιτικό υποκείμενο. Ο τρόπος συγκρότησης και παρέμβασης μελετάται τόσο σε επίπεδο θεωρίας (θεωρία νεότητας και νεανικών κινημάτων) όσο και εμπειρικό, με την έννοια της εξειδίκευσης του προβληματισμού σε συγκεκριμένα ιστορικά παραδείγματα του ελληνικού φοιτητικού χώρου, σε συνάρτηση με την εφαρμοσμένη εκπαιδευτική πολιτική και τη γενικότερη οικονομική πολιτική. Πρόκειται για μια μακρά διαδικασία ενσωμάτωσης της δράσης των οργανώσεων της νεολαίας και κατ’ επέκταση των φοιτητικών στην κοινωνική δυναμική.

Σε ειδικό κύκλο μαθημάτων εξετάζονται:

  • Οι έννοιες και οι θεωρητικοί ορισμοί των νεανικών ομάδων, νεανικών πολιτικών οργανώσεων και φοιτητικών οργανώσεων.
  • Τα διαφορετικά και κοινά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους τρείς τύπους εξωκομματικών οργανώσεων νεολαίας, φοιτητικών, αγροτικών και εργατικών.
  • Οι απαρχές της αναπτύξεως των οργανώσεων της νεολαίας μαζί με την εμφάνιση και συγκρότηση των πρώτων σοσιαλιστικών και εργατικών ομάδων και κομμάτων στην Ελλάδα.
  • Η ιδιομορφία της ανάπτυξης φοιτητικών ομαδοποιήσεων και πρώιμων φοιτητικών συλλόγων την περίοδο του Μεσοπολέμου.
  • Η συγκρότηση και ο χαρακτήρας των φοιτητικών ομάδων και οργανώσεων στη διάρκεια της δεκαετίας του ’40.
  • Η πολυμορφία των δεκαετιών του ’50 και του ’60. Τοπική και κεντρική ανάπτυξη. Εσωτερικές και εξωφοιτητικές συγκρούσεις.
  • Η θεσμική συγκρότηση του φοιτητικού κινήματος και η σχέση του με τις άλλες μαζικές οργανώσεις νεολαίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’70.