ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

 

1

H  Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ) έχει προωθήσει σε μεγάλο βαθμό την ιστορική έρευνα για το θέμα των αντιρρησιών συνείδησης στην Ελλάδα. Παρά τις κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 και μετά, το πρόβλημα δεν μπορεί να θεωρηθεί λήξαν. Με ευκαιρία τη σημερινή Διεθνή ημέρα αντιρρησιών και τα τελευταία κρούσματα σε βάρος αντιρρησιών συνείδησης στη χώρα μας, κάνουμε έκκληση σ’ όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης να ενώσουμε όλοι μαζί τη φωνή μας, για να εναρμονισθεί με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και τα πρότυπα ανθρώπινα δικαιώματα, η σχετική νομοθεσία και πρακτική σχετικά με τους αντιρρησίες συνείδησης στην Ελλάδα.