ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΙΑΝ

 

Ανακοίνωση

του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΜΙΑΝ

 Η Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ) ανακοινώνει στους εταίρους της, τους φίλους, τους ερευνητές και τους χρήστες των αρχείων και της βιβλιοθήκης της ότι από τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 αναστέλλει τις εργασίες της στα γραφεία της οδού Μαυρομιχάλη 52, 3ος όροφος — Αθήνα για την υπόλοιπη θερινή περίοδο, προκειμένου να επιμεληθεί τη μεταφορά της έδρας της σε άλλο κτήριο στην περιοχή της Πλάκας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επιβλέψει όλες τις διαδικασίες μεταφοράς της Εταιρείας και θα συνεδριάζει τακτικά για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. 

 

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2017