ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΔΡΑΧΑΣ 1933-2017 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΜΙΑΝ

ασδραχάς σπύρος

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ) εκφράζει την ανείπωτη θλίψη του για την απώλεια του μεγάλου ιστορικού Σπύρου Ασδραχά.

Πολυδιάστατη προσωπικότητα, με στέρεο λογοτεχνικό και φιλολογικό υπόβαθρο. Με το έργο του συνέδεσε την ξένη ιστορική βιβλιογραφία με την ελληνική, δημιουργώντας στην ουσία μια δική του ιστορική σχολή, κινούμενος σε πολλαπλά επίπεδα, από το τοπικό στο περιφερειακό, στο εθνικό και στο διεθνές.

Έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην οικονομική ιστορία και μπορεί να θεωρηθεί ο πατέρας και αναδημιουργός αυτού του επιστημονικού κλάδου. Μέσα από την προσφορά του στη διδασκαλία και την έρευνα συνέβαλε στην ανάδειξη των αρχειακών και λογοτεχνικών πηγών ως βασικών εργαλείων της ιστορικής σκέψης.

Ήταν πάντοτε κοντά στους νέους ερευνητές, τους νέους ιστορικούς και πάσχιζε για την προαγωγή του διαχρονικού ρόλου της νεολαίας στην ελληνική κοινωνία. Οι σκέψεις και οι προτάσεις του για την αναδιοργάνωση των ιστορικών σπουδών για τη νεολαία μάς βοήθησαν πολύ και γονιμοποιήθηκαν αρκετά στα πλαίσια του ερευνητικού έργου της ΕΜΙΑΝ.

Μιλούσε χαμηλόφωνα για τον εαυτό του και την πολιτική του δράση στους κόλπους της ΕΠΟΝ.  Ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος με το αριστερό ανανεωτικό κίνημα και πάντοτε πρόθυμος σε κρίσιμες πολιτικές στιγμές να μας χαρίσει τη δική του συμβολή και το δικό του επεξεργασμένο πολιτικό λόγο. Ένα λόγο βαθιά πολιτιστικό, φορτισμένο με τη δική του εμπειρία, που έδινε εναύσματα για νέες αναζητήσεις στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Γεννημένος στη Λευκάδα το 1933, πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο Αργοστόλι και επέστρεψε στο νησί του όπου τελείωσε τις βασικές σπουδές. Τη Λευκάδα τη βίωσε στα δύσκολα μετεμφυλιακά χρόνια και την αγάπησε πολύ, το ίδιο και τους απλούς ανθρώπους της. Μεγάλο ήταν επίσης το ενδιαφέρον του για τα τεκταινόμενα στην απέναντι ακτή της Στερεάς Ελλάδας. Τους δύο αυτούς τόπους διερεύνησε ιδιαιτέρως, εστιάζοντας τις μελέτες του στους παράδρομους της ιστορίας και στις σιωπηλές στιγμές της.

Υπήρξε ένας από τους αναγεννητές της επτανησιακής κουλτούρας, την οποία μελέτησε και συνέδεσε με τον δυτικοευρωπαϊκό διαφωτισμό και τον πολιτισμό.

Η ΕΜΙΑΝ συμπαρίσταται θερμά στην οικογένειά του και στους οικείους του.