ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΚΙ-ΕΜΙΑΝ

Τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) και η Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ), που ιδρύθηκαν το 1992 και το 2000 αντίστοιχα, έχουν παρεμφερείς ερευνητικούς, επιστημονικούς και αρχειακούς σκοπούς, ενώ εδώ και αρκετά χρόνια έχουν αναπτύξει μια γόνιμη συνεργασία για την προαγωγή της επιστήμης της κοινωνικής ιστορίας και της ιστορίας της ελληνικής νεολαίας. Επίσης έχουν συμβάλλει στον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση των αρχειακών πηγών στη χώρα μας.

Η συγκρότηση-λειτουργία από την ΕΜΙΑΝ ενός μοναδικού αρχείου για την ιστορία της ελληνικής, και ιδιαίτερα της αριστερής, νεολαίας αποτελεί ένα σημαντικό έργο με αποτελέσματα ορατά και αναγνωρίσιμα για την προαγωγή της καθόλου ιστορικής έρευνας και επιστήμης.

Μετά τη νόμιμη λύση της ΕΜΙΑΝ στις 17 Σεπτεμβρίου 2020, με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της στις 30 Ιουλίου 2020 και τη σχετική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, Α.Κ. 306/17.9.2020, μεταβιβάζεται στα ΑΣΚΙ, υπό μορφή δωρεάς, όλη η κινητή περιουσία της, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων, της βιβλιοθήκης, των εκδόσεών της και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της. Στο πλαίσιο των ΑΣΚΙ θα λειτουργήσει αυτόνομο εργαστήριο Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ) σε ιδιαίτερο χώρο στέγασης.

Οι δύο φορείς χαιρετίζουν τις εξελίξεις αυτές ως μια σημαντική τομή στο χώρο της ιστορικής έρευνας και τεκμηρίωσης, αλλά και ως ένα χρήσιμο παράδειγμα για ανάλογες συνεργασίες, ενοποιήσεις και οικονομία δυνάμεων συγγενών πολιτιστικών μονάδων στις σημερινές δύσκολες συνθήκες.
Στο μέλλον, και σε λιγότερο χαλεπούς καιρούς, θα δοθεί η δυνατότητα να συζητήσουμε και να προβάλουμε περισσότερο αυτή την εξέλιξη, η οποία θα προσφέρει πολλά στη μελέτη της ιστορίας και της μνήμης των νεανικών κινημάτων στη χώρα μας.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2021