ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Κείμενα και Αποφάσεις Α΄
Εισηγητική Έκθεση της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής
Έκδοση ΕΦΕΕ, Αθήνα 1963
Αναστατική έκδοση, ΕΜΙΑΝ, Αθήνα 2010, σ. 44

Με ευκαιρία τιμητική εκδήλωση για το Δ΄ Πανσπουδαστικό Συνέδριο και την πορεία της προδικτατορικής ΕΦΕΕ, οργανωμένη από το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ) στις 24 Σεπτεμβρίου 2010), η ΕΜΙΑΝ επανέκδωσε το φυλλάδιο Τέταρτο Πανσπουδαστικό Συνέδριο: Κείμενα και Αποφάσεις Α΄, Εισηγητική Έκθεση της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, έκδοση ΕΦΕΕ, Αθήνα 1963.

Το έντυπο αυτό αποτελεί σημαντική ιστορική μαρτυρία για την κατάσταση της παιδείας και ειδικότερα της φοιτητικής νεολαίας στις αρχές της δεκαετίας του ’60 στη χώρα μας. Η παιδεία διερευνάται από τη σκοπιά της ιστορίας και της θεωρίας σε ένα πρώτο επίπεδο, ενώ σε ένα δεύτερο αναλύεται η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα.

Το Δ΄ Πανσπουδαστικό Συνέδριο είχε ως βασικό στόχο την αναγέννηση της Παιδείας και ήταν απαύγασμα και κατάληξη μιας ολόκληρης αγωνιστικής πορείας και πολιτιστικής και επιστημονικής ανόδου. «Το όραμα ενός μέλλοντος όπου ο άνθρωπος θα πραγματοποιεί στο ακέραιο την ύπαρξή του» καθοδηγεί τη μεγάλη προσπάθεια των νέων αγωνιστών-στοχαστών εκείνης της περιόδου.

Η παρούσα επανέκδοση αναπαράγει εξ ολοκλήρου το τεύχος της ΕΦΕΕ που διασώζεται στα Αρχεία της ΕΜΙΑΝ (Συλλογή Γ. Γιανουλόπουλου, φάκ. 2, υποφ. 1), εκτός από τις σελίδες 25 και 26, οι οποίες έχουν ληφθεί από άλλο πανομοιότυπο αντίτυπο από τη Βιβλιοθήκη της Εταιρείας και περιλαμβάνουν παλαιά χειρόγραφη διόρθωση, θεραπεύοντας προφανώς κακή διατύπωση ή τυπογραφικό λάθος.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010