ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

1. Συλλογη Ξενοφώντα Γιαταγάνα
Η συλλογή περιέχει ποικίλο αρχειακό και δημοσιευμένο υλικό για θέματα παιδείας και νεολαίας, κυρίως τεκμήρια για το ελληνικό αριστερό φοιτητικό και νεολαιίστικο κίνημα της περιόδου 1950–1975. Απαρτίζεται από 144 φακέλους.

2. Συλλογή Αριστείδη Μανωλάκου
Περιέχει ποικίλο αρχειακό και δημοσιευμένο υλικό για θέματα παιδείας και νεολαίας, κυρίως τεκμήρια για το ελληνικό αριστερό φοιτητικό και νεολαιίστικο κίνημα της περιόδου 1953–1977. Απαρτίζεται από 48 φακέλους.

3. Συλλογή Φιλοποίμενος (Μάκη) Παπούλια και Σπύρου Βεντουράτου
Περιέχει ποικίλο αρχειακό και δημοσιευμένο υλικό για θέματα παιδείας και νεολαίας, κυρίως τεκμήρια για το ελληνικό αριστερό φοιτητικό και νεολαιίστικο κίνημα της περιόδου 1960–1969. Απαρτίζεται από 47 φακέλους.

4. Συλλογή Γιάνη Γιανουλόπουλου
Περιέχει αρχειακά και δημοσιευμένα τεκμήρια για το φοιτητικό κίνημα της περιόδου 1949–1966, με σημαντικότερο υλικό αυτό της ΔΕΣΠΑ και της ΕΦΕΕ. Απαρτίζεται από 86 φακέλους.

5. Συλλογή Δημήτρη Παληού (Παληοτάκη)
Περιέχει ποικίλο αρχειακό και δημοσιευμένο υλικό για θέματα νεολαίας και παιδείας, κυρίως τεκμήρια για το ελληνικό αριστερό νεολαιίστικο κίνημα της περιόδου 1956–1967. Απαρτίζεται από 46 φακέλους.

6. Συλλογή Γιώργου Χατζόπουλου
Η συλλογή περιέχει ποικίλο αρχειακό και δημοσιευμένο υλικό για θέματα παιδείας και νεολαίας, κυρίως τεκμήρια για το ελληνικό αριστερό φοιτητικό και νεολαιίστικο κίνημα της περιόδου 1953–1989. Απαρτίζεται από 110 φακέλους.

7. Συλλογή Γιάννη Καούνη και Μαρίας Αγγελάκη
Όλο το υλικό της συλλογής αποτελείται από τεκμήρια της περιόδου 1964–1987 που διατήρησαν, εκτός από τον Γ. Καούνη, η Μαρία Αγγελάκη, πολιτική κρατούμενη της χούντας (Οκτ. 1969-Απρ. 1973) και σύζυγος αργότερα του Γ. Καούνη, η ζωγράφος Σάρρα-Φωτεινή Σκουρτέλλη-Τσίτσοβιτς, ο Ανδρέας Τσάκας και ο Νίκος Αρμάος. Απαρτίζεται από 87 φακέλους.

8. Συλλογή Μπάμπη Γεωργούλα
Δακτυλόγραφα και πολυγραφημένα έγγραφα, εισηγήσεις πρακτικά, αποφάσεις, ψηφίσματα, ανακοινώσεις και ποικίλα κείμενα κομματικών επιτροπών και οργάνων, φυλλάδια, έντυπα κλπ. της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος και του ΚΚΕ Εσ., χειρόγραφα του Μπάμπη Γεωργούλα σχετικά με την κομματική του δουλειά, αποκόμματα και φύλλα της Αυγής, του Θούριου, ημερήσιου τύπου κ.ά. Απαρτίζεται από 49 φακέλους.