ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΠΑΜΠΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ

GR EMIAN-8 (1975–1991)

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Μπάμπης Γεωργούλας γεννήθηκε το 1946 στη Λάρισα και σήμερα είναι δημοσιογράφος, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της εφημερίδας Η Εποχή, αρθρογράφος στην εφημερίδα Η Αυγή, και έχει μεταφράσει διάφορα βιβλία. Υπήρξε μέλος της Νεολαίας της ΕΔΑ, της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη, και συμμετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα μέσα από τις γραμμές του “Ρήγα Φεραίου”. Διατέλεσε γραμματέας της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος την περίοδο 1978–1980 και μέλος του Ε.Γ. του ΚΚΕ Εσωτερικού μέχρι τη διάσπαση του 1987, όταν μετέσχε στην ίδρυση του “ΚΚΕ Εσωτερικού — Ανανεωτική Αριστερά”. Το 2000 και 2004 ήταν υποψήφιος του “Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου” στη Β΄ Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών.

Περιεχόμενο

Δακτυλόγραφα και πολυγραφημένα έγγραφα, εισηγήσεις πρακτικά, αποφάσεις, ψηφίσματα, ανακοινώσεις και ποικίλα κείμενα κομματικών επιτροπών και οργάνων, φυλλάδια, έντυπα κλπ. της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος και του ΚΚΕ Εσ., χειρόγραφα του Μπάμπη Γεωργούλα σχετικά με την κομματική του δουλειά, αποκόμματα και φύλλα της Αυγής, του Θούριου, ημερήσιου τύπου κ.ά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΤΙΤΛΟΙ ΦΑΚΕΛΩΝ-ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ)

i. Πολιτικά κόμματα

1. ΚΚΕ Εσωτερικού

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 1: 1ο (9ο) Συνέδριο του ΚΚΕ Eσωτερικού, Ιούνιος 1976
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 2: 2ο (10ο) Συνέδριο του ΚΚΕ Eσωτερικού, Απρίλιος 1978
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 3: 3ο (11ο) Συνέδριο του ΚΚΕ Eσωτερικού, 1982 (Α)
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 4: 3ο (11ο) Συνέδριο του ΚΚΕ Eσωτερικού, 1982 (Β)
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 5: 4ο Συνέδριο του ΚΚΕ Eσωτερικού, 1986
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 6: Εθνικό Συμβούλιο, 1984
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 7: Κεντρική Επιτροπή (Α). Αποφάσεις και σχέδια αποφάσεων, 1979–1985
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 8: Κεντρική Επιτροπή (Β). Εκτιμήσεις–Λειτουργία–Γραφείο Τύπου–Αλληλογραφία, 1979–1984
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 9: Εκτελεστικό (Πολιτικό) Γραφείο (Α). Αποφάσεις, ανακοινώσεις, 1978–1984
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 10: Εκτελεστικό (Πολιτικό) Γραφείο (Β). Λειτουργία, αλληλογραφία, 1978–1985
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 11: Οργανώσεις του κόμματος, 1979–1984, 1987
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 12: Εργατικά-Συνδικαλιστικά, 1979–1984, 1979, 1980.
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 13: Οικονομικά του κόμματος, 1977–1982
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 14: “Γυναικείο Ζήτημα” (Α), 1980, 1983–1984
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 15: “Γυναικείο Ζήτημα” (Β), 1980–1985
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 16: Βουλευτικές εκλογές και ευρωεκλογές, Οκτώβριος 1981
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 17: Ευρωεκλογές 1984, Κοινοβουλευτικές 1977, Δημοτικές 1978, 1982
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 18: Η Αυγή, 1978, 1981, 1983
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 19: Ιδεολογικά-Διαφώτιση (Α), 1977–1987
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 20: Διαφώτιση (Β), 1978–79 και δεκαετία του ’80, πολιτιστικά 1978, 1980
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 21: “Νέο Κόμμα της Αριστεράς”, προπαρασκευαστικό υλικό, 1985–1987
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 22: Τοπική Αυτοδιοίκηση, 1982
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 23: Ειρήνη–Κυπριακό–Εθνική Αντίσταση, 1981–1984
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 24: Τρομοκρατία [κρατική], 1980
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 25: Διεθνή προβλήματα και ξένα κινήματα, 1975–1981
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 26: Άρθρα για το ΚΚΕ Εσ. δημοσιευμένα σε περιοδικά (φωτοτ.)
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 27: Φυλλάδια του κόμματος, φέιγ-βολάν κτλ., 1975–1983
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 28: Χειρόγραφα Μπάμπη Γεωργούλα, χ.χ.

ii. Πολιτικές νεολαίες, κινήσεις, οργανώσεις

1. ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος

α. Αντιπροσωπευτικά σώματα (συνέδρια, συνδιασκέψεις)

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 29: 1ο Πανελλαδικό Συνέδριο, Ιούνιος 1978
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 30: 2ο Πανελλαδικό Συνέδριο (Α), Μάιος 1980
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 31: 2ο Πανελλαδικό Συνέδριο (Β), Μάιος 1980 και 4ο Συνέδριο, Ιαν. 1986
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 32: Α΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, 1976
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 33: Β΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη και κρίση στη Νεολαία, 1977–1978

β. Κεντρικό Συμβούλιο

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 34: Κεντρικό Συμβούλιο, 1976–1978, 1984
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 35: Γραφείο Κεντρικού Συμβουλίου, Νοέμβρ. 1978 — Οκτ. 1980, Δεκ. 1984
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 36: Κεντρικό Συμβούλιο: αποφάσεις– ανακοινώσεις– συνέντευξη τύπου, 1978–1983
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 37: Κεντρικό Συμβούλιο: διάφορα κείμενα, οργανωτικές φόρμες, κατάσταση στο στρατό και στρατιωτική θητεία, φυλλάδια και φέιγ-βολάν, 1976–1984
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 38: Κεντρικό Συμβούλιο, αλληλογραφία, 1977–1978

γ. Σπουδαστικά-μαθητικά

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 39: Σπουδάζουσα Αθήνας, 1977–1980
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 40: Φοιτητικά εξωτερικού, 1978–1981
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 41: Ανώτερες τεχνικές σχολές, 1978–1991
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 42: Μαθητές, 1978, 1980
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 43: Σπουδαστική παράταξη “Δημοκρατικός Αγώνας” — “Δημοκρατική Ενότητα”. “Πανσπουδαστική σ.κ.”, 1978–1982

δ. Τοπικές-εδαφικές οργανώσεις

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 44: Εδαφικές οργανώσεις, 1977–1984

ε. Διαφώτιση-έντυπα-πολιτιστικά

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 45: Διαφώτιση–Θούριος–Πολιτιστικά, 1979–1981
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 46: Φεστιβάλ Αυγής-Θούριου, 1977–1985
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 47: Εργαζόμενοι νέοι–Κορίτσια, 1979–1984
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 48: Αφίσες, 1973–1984
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 49: Παλαιοί φάκελοι διατήρησης του περιεχομένου της συλλογής