ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑΝΗ ΓΙΑΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

GR EMIAN-4 (1949–1979, 2007–2012)

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Γιάνης Γιανουλόπουλος είναι ιστορικός, ομότιμος καθηγητής της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Από τα ιδρυτικά μέλη των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), του Ιστορικού Αρχείου της Ελληνικής Νεολαίας (ΙΑΕΝ) και της ΕΜΙΑΝ, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος από την ίδρυσή της έως το 2006. Γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε το 1965 από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών «Ο Πλάτων», γενικός γραμματέας της ΔΕΣΠΑ (1961–1962) και του πρώτου Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΦΕΕ (1963–1964), πρόεδρος της ΕΦΕΕ (1964–1965), μέλος της συντακτικής επιτροπής της Πανσπουδαστικής και στη συνέχεια αρχισυντάκτης της (1962–1964).

Το 1965 ξεκίνησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (Γαλλία, Αγγλία). Έλαβε ενεργό μέρος στο αντιδικτατορικό κίνημα του εξωτερικού. Διδάκτωρ της Νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, εργάστηκε στη συνέχεια ως ερευνητής στο Birk­beck Col­lege (στο Τμήμα Ιστορίας, όπου ανήκε και ο Eric Hob­s­bawm) και στο Kings Col­lege του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1979 και δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1979–1984) και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (1984–2006). Έγραψε, στα ελληνικά και τα αγγλικά, βιβλία, μελέτες σε συλλογικές εκδόσεις και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Περιεχόμενο

Το υλικό της συλλογής του Γ. Γ. (πρώτη κατάθεση) περιέχει αρχειακά και δημοσιευμένα τεκμήρια για το φοιτητικό κίνημα της περιόδου 1949–1966, με σημαντικότερο υλικό αυτό της ΔΕΣΠΑ και της ΕΦΕΕ: πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΣΠΑ, Κυπριακό, διεθνείς σχέσεις, υπομνήματα, διακηρύξεις, ανακοινώσεις και αλληλογραφία, πανσπουδαστικά συνέδρια και συνδιασκέψεις, ίδρυση, Κεντρικό Συμβούλιο, Α΄ Συνέδριο και διεθνείς σχέσεις της ΕΦΕΕ. επίσης δραστηριότητες φοιτητικών συλλόγων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, τοπικών συλλόγων, φοιτητών εξωτερικού, κινήματος εργαζομένων μαθητών-σπουδαστών, οργάνωση και λειτουργία του φοιτητικού φύλλου Πανσπουδαστική κλπ.

Συμπεριλαμβάνονται ακόμη στοιχεία από τη δράση πολιτικών κομμάτων και νεανικών οργανώσεων της εποχής, καθώς επίσης και πλούσιο έντυπο υλικό: κυρίως φοιτητικά και νεολαιίστικα, ξένα και ελληνικά, φυλλάδια και περιοδικά.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό μπορεί να θεωρηθεί το κατατεθειμένο τμήμα της συλλογής που αναφέρεται στον αντιδικτατορικό αγώνα 1967–1974 στο εξωτερικό, με πλήθος στοιχείων για τη δράση των οργανώσεων στη Δυτική Ευρώπη και με ένα πλούσιο cor­pus αντιδικτατορικών φύλλων και λοιπών εντύπων της εποχής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΤΙΤΛΟΙ ΦΑΚΕΛΩΝ-ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ)

i. Σπουδαστικά

1. Πανσπουδαστικά συνέδρια και συνδιασκέψεις

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 1: Εκτελεστική Επιτροπή Β΄ Πανσπουδαστικού Συνεδρίου και Γ΄ Πανσπουδαστικό Συνέδριο, 1959–1960
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 2: Δ΄ Πανσπουδαστικό Συνέδριο – Ίδρυση ΕΦΕΕ, 22–28 Απριλίου 1963
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 3: Α΄ Πανσπουδαστική Συνδιάσκεψη, 17–18 Αυγούστου 1962
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 4: Γ΄ Πανσπουδαστική Συνδιάσκεψη, νομιμοποιητικά έγγραφα αντιπροσώπων, Σεπτ. 1963

2. ΔΕΣΠΑ

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 5: Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ). Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, πρόχειρα (τετράδιο), 26.11.1955–17.12.1955
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 6: Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ), Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίο Πρακτικών 28.1.1956–17.12.1957
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 7: Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ), Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίο Πρακτικών 11.1.1958–18.8.1959
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 8: Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ), Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, πρόχειρα, 1959–1962 & αχρονολόγητα
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 9: Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ), Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίο Πρακτικών 19.8.1961–3.9.1961
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 10: Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ). Εισερχόμενα, 1950–1951, 1957–1962 και αχρονολόγητα. Επιστολές, ανακοινώσεις, υπομνήματα, διακηρύξεις, προσκλήσεις, κοινοποιήσεις, ανακοινώσεις και αποφάσεις συλλόγων κοινοποιημένες στη ΔΕΣΠΑ κλπ.
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 11: Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ). Εξερχόμενα, 1949–1951, 1957–1963 και αχρονολόγητα
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 12: Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ). Διεθνείς σχέσεις, εισερχόμενα, 1957–1962 και αχρονολόγητα
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 13: Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ). Διεθνείς σχέσεις, εξερχόμενα, 1957, 1960–1962
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 14: Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ). Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων, 28.2.1955–23.6.1959
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 15: Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ). Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων (εξωτερικού), 8.6.1956–28.5.1958
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 16: Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ). Κυπριακό, 1954–1958, 1962–1963
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 17: Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ). «Κατάλογος εκδοθεισών διεθνών φοιτητικών ταυτοτήτων» υπό Μ.[άριου] Β. Γ. Ραΐζη, φοιτητού Φιλοσοφικής, 1956 Τετράδιο.
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 18: Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ). Κίνημα κατά των εξοπλισμών-Παγκόσμιο συνέδριο κατά των θερμοπυρηνικών όπλων στο Τόκιο, 1957
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 19: Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ). Αιτήσεις φοιτητών προς τη ΔΕΣΠΑ για να καταταγούν στους (12) υποτρόφους του «Αμερικανικού Ινστιτούτου» (Χαρ. Τρικούπη 20, Αθήνα), που θα διδαχθούν δωρεάν την αγγλική γλώσσα, Νοέμβριος 1959
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 20: Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ). Εκκλήσεις, επιστολές και κάρτες αποστελλόμενες από πολιτικούς κρατούμενους, κυρίως από τον Αϊ-Στράτη, 1960–1962
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 21: Εθνική Κοινωνική Οργάνωσις Φοιτητών (ΕΚΟΦ) – Κείμενα κατά της ΔΕΣΠΑ και αντικομουνιστικά, 1961–1963
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 22: Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ). Δημοψήφισμα για το 15% για την παιδεία και απεργιακός αγώνας των εκπαιδευτικών στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών, 1962–1963
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 23: Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ), 1961–1964. Γενικός γραμματέας Γιάνης Γιανουλόπουλος, 1961–1962
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 24: Διώξεις δημοκρατικών φοιτητών συνδικαλιστών, 1963, 1966
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 25: Ανεξάρτητος Φοιτητική Επιτροπή Μελετών (ΑΦΕΜ), 1964–1965

3. ΕΦΕΕ

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 26: Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος (ΕΦΕΕ), Κεντρικό Συμβούλιο, 1963–1965
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 27: Α΄ Συνέδριο ΕΦΕΕ (Ε΄ Πανσπουδαστικό), 1964. Καταστατικό της ΕΦΕΕ, 1964. Β΄ Συνέδριο ΕΦΕΕ, 1965
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 28: Α΄ Εθνικό Συμβούλιο ΕΦΕΕ, 21–26.1.1965
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 29: Διεθνείς σχέσεις ΕΦΕΕ, 1963–1964
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 30: Διεθνείς σχέσεις ΕΦΕΕ, 11η Διεθνής Φοιτητική Διάσκεψη (11th Inter­na­tional Stu­dent Con­fer­ence), Ν. Ζηλανδία, 22.6–1.7.1964. Α΄. Λειτουργία της Διάσκεψης, Διαδικαστικά
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 31: Διεθνείς σχέσεις ΕΦΕΕ, 11η Διεθνής Φοιτητική Διάσκεψη (11th Inter­na­tional Stu­dent Con­fer­ence), Ν. Ζηλανδία, 22.6–1.7.1964. Β΄. Επιτροπή Έρευνας και Πληροφοριών (Research and Infor­ma­tion Commission)
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 32: Διεθνείς σχέσεις ΕΦΕΕ, 11η Διεθνής Φοιτητική Διάσκεψη (11th Inter­na­tional Stu­dent Con­fer­ence), Ν. Ζηλανδία, 22.6–1.7.1964. Γ΄. Αποφάσεις
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 33: Διεθνείς σχέσεις ΕΦΕΕ, 11η Διεθνής Φοιτητική Διάσκεψη (11th Inter­na­tional Stu­dent Con­fer­ence), Ν. Ζηλανδία, 22.6–1.7.1964. Δ΄. Η ελληνική συμμετοχή
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 34: Διεθνείς σχέσεις ΕΦΕΕ, Επίσκεψη του αντιπροσώπου στην 11η Διεθνή Φοιτητική Διάσκεψη Γιάνη Γιανουλόπουλου στην Αυστραλία, Καλοκαίρι 1964
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 35: Διεθνείς σχέσεις ΕΦΕΕ, Διεθνές Φόρουμ Νεολαίας και Σπουδαστών για την εθνική ανεξαρτησία, την ελευθερία και την ειρήνη, Μόσχα 16–23 Σεπτ. 1964

4. Φοιτητικοί σύλλογοι σχολών Αθήνας και Θεσσαλονίκης

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 36: Παμφιλοσοφικός Φοιτητικός Σύλλογος «Ο Πλάτων», 1956–1957, 1960–1963
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 37: Σύλλογος Φοιτητών Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών «Η Θέμις», 1960–1964
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 38: Θεολογικές Σχολές Παν/μίων Αθηνών-Θεσσαλονίκης, χ.χ.
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 39: Σύλλογοι Φοιτητών Ιατρικής Σχολής Αθηνών (ΣΦΙΑ), Φαρμακευτικής Σχολής Αθηνών «Ο Γαληνός», Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών, Οργάνωσις Εθνικοφρόνων Φοιτητών Ιατρικής (ΟΕΦΙ), 1960–1962
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 40: Σύλλογος Φοιτητών Φυσικομαθηματικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών (ΣΦΦΑ) «Ο Αριστοτέλης», κοινές ανακοινώσεις φοιτητικών συλλόγων και ομάδων φοιτητών, 1960–1963
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 41: Σύλλογοι εξωπανεπιστημιακών σχολών Αθήνας, 1963–1965
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 42: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Φοιτητική Ένωσις Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΑΠΘ), 1961–1962

5. Τοπικοί φοιτητικοί σύλλογοι

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 43: Ομοσπονδία Τοπικών Σπουδαστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΤΣΣΕ), τοπικοί σύλλογοι, 1960–1963

6. Εργαζόμενοι μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 44: Εργαζόμενοι μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, 1960–1964

7. Εφημερίδα Πανσπουδαστική

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 45: Εφημερίδα Πανσπουδαστική, Α΄. Λειτουργία σύνταξης. Κυκλοφορία, οικονομικά κλπ. Αλληλογραφία, προσκλήσεις από τρίτους, 1956–57(;), 1961–1964
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 46: Εφημερίδα Πανσπουδαστική, Β΄. Ύλη: πρωτότυπα συνεργασιών στην εφημερίδα, χ.χ.
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 47: Εφημερίδα Πανσπουδαστική, Γ΄. Πνευματικά θέματα. Φοιτητική δράση. Άλλη ποικίλη ύλη, χ.χ.

8. Έλληνες φοιτητές εξωτερικού

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 48: Έλληνες φοιτητές εξωτερικού, 1960, 1964–1966

ii. Παιδεία και ποικίλα προβλήματα νεολαίας και σπουδαστών

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 49: Σχέδιο νόμου για το αθλητικό κέντρο Αγίου Κοσμά. Σημειώσεις κατά νομοσχεδίου ΥΠΕΠΘ Γρ. Κασιμάτη (1963) και άλλα φοιτητικά τεκμήρια (1961).

iii. Πολιτικές νεολαίες, κινήσεις, οργανώσεις

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 50: Πολιτικές νεολαίες, κινήσεις και οργανώσεις νεολαίας, 1960–1966

iv. Πολιτικά κόμματα-κινήσεις

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 51: Πολιτικά κόμματα και κινήσεις, 1961–1963

v. Αντιδικτατορικός αγώνας

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 52: Ελληνική Επιτροπή κατά της Δικτατορίας (Greek Com­mit­tee against Dic­ta­tor­ship), Λονδίνο (60, Tot­ten­ham Court Road), 1967–1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 53: Κίνηση για την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων στην Ελλάδα (Cam­paign for the Release of All Polit­i­cal Pris­on­ers in Greece), Λονδίνο (60, Tot­ten­ham Court Road), 1967–1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 54: Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία στην Ελλάδα (League for Democ­racy in Greece), Λονδίνο, 1967–1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 55: Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα (ΠΑΚ), 1968, 1969–1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 56: Ελληνικές αντιδικτατορικές οργανώσεις εξωτερικού, 1967–1968, 1971–1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 57: Συντονιστική Επιτροπή Ελληνικών Φοιτητικών Συλλόγων Εξωτερικού – Εκτελεστική Γραμματεία (Co-ordinating Com­mit­tee of Greek Stu­dents Unions Abroad – Exec­u­tive Sec­re­tariat), και Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας, Τμήμα Εξωτερικού (National Union of Greek Stu­dents, EFEE), Λονδίνο, 1967–1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 58: Α΄ Συνέδριο Ελλήνων Φοιτητών Εξωτερικού (1st Con­gress of Greek Stu­dents Abroad), Παρίσι, Μάιος 1967
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 59: Ελληνική Φοιτητική Ένωση Αγγλίας (ΕΦΕΑ, Union of Greek Stu­dents in Britain, EFEA), Λονδίνο, 1967–1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 60: Ελληνικοί φοιτητικοί σύλλογοι εξωτερικού, 1967–1969
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 61: Ένωση Ελλήνων Πανεπιστημιακών Δυτικής Ευρώπης (ΕΕΠΔΕ, Union of Greek Uni­ver­sity Teach­ers in West­ern Europe), 1970–1973 και ΕΕΠΔΕ στη μεταπολίτευση, 1977–1979
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 62: Μίκης Θεοδωράκης, 1967–1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 63: Αντιστασιακά και «κομματικά» Ελλήνων αριστερών Δυτ. Ευρώπης της περιόδου της στρατιωτικής δικτατορίας, 1967–1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 64: Ελληνοευρωπαϊκή Κίνηση Νέων (ΕΚΙΝ), Αθήνα 1972
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 65: Αφίσες της Inter­na­tional Union of Stu­dents (IUS), 1967–1969 και άλλων φορέων, 1966–1968
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 66: Αντιδικτατορικός τύπος — φύλλα και πληροφοριακά δελτία εσωτερικού, 1967–1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 67: Αντιδικτατορικός τύπος — φύλλα και πληροφοριακά δελτία εξωτερικού, ελληνόγλωσσα, 1967–1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 68: Αντιδικτατορικός τύπος — φύλλα και πληροφοριακά δελτία εξωτερικού, ξενόγλωσσα, 1969–1972
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 69: Αντιδικτατορικός τύπος — φυλλάδια δημοσιευμένα στο εξωτερικό, ελληνόγλωσσα, 1968–1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 70: Αντιδικτατορικός τύπος — φυλλάδια δημοσιευμένα στο εξωτερικό, ξενόγλωσσα, 1968–1973

vi. Μεταπολίτευση

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 71: Υπόθεση “κακής διαγωγής” στο στρατό, 1975–1977
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 72: ΚΚΕ Εσωτερικού, 1978
 • ΦΆΚΕΛΟΣ 73: The Labour Party – Inter­na­tional Depart­ment. NEC Mid­dle East Sub-Committee, Λονδίνο 1977–1979

vii. Φοιτητικά-νεανικά, εκπαιδευτικά φύλλα και έντυπα, περιοδικός τύπος, 1950–1975

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 74: Νεανικά, μαθητικά, φοιτητικά φύλλα και έντυπα, ελληνόγλωσσα 1950–1975
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 75: Φοιτητικά φύλλα και λοιπά έντυπα, ξενόγλωσσα 1959–1968
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 76: Περιοδικός τύπος, διάφορα ελληνικά φύλλα και φυλλάδια, 1958–1975

viii. Ποικίλα

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 77: Παλαιοί φάκελοι και φύλλα που χρησιμοποιήθηκαν από το δημιουργό της συλλογής για να διατηρηθεί το τεκμηριωτικό υλικό και άλλα προσωπικά του παραγωγού.
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 78: Αρχειακά-μουσειακά τεκμήρια, ante 1966

Συμπληρωματικό υλικό (κατάθεση Απρ. 2013)

(i) Σπουδαστικά — ΕΦΠΑ-ΔΕΣΠΑ

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 79: Ένωσις Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΦΠΑ), Ιδρυτικά, [1951]-1952
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 80: Ένωσις Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΦΠΑ), Εισερχόμενα, 1952–1954
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 81: Ένωσις Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΦΠΑ), Εξερχόμενα, 1952–1954
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 82: Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ). Εισερχόμενα, 1952, 1955–1956, 1958
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 83: Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ). Εξερχόμενα, 1952, 1955–1956
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 84: Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ). Διεθνής σχέσιες, εισερχόμενα, 1955–1956
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 85: Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ). Διεθνής σχέσιες, εξερχόμενα, 1955–1956
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 86: Αφίσες εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, αυτοδιαχειριζόμενων στεκιών, αναρχικών κ.ά., 2007–2012