ΣΥΛΛΟΓΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ

GR EMIAN-1, (1950–1975)

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Ξενοφών Α. Γιαταγάνας (γεν. στην Αθήνα στις 15 Ιουνίου 1948) είναι νομικός, δικηγόρος Αθηνών, επί σειρά ετών ανώτατο στέλεχος υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεταφραστής και συγγραφέας. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών την περίοδο 1966–1971, όπου ως αριστερός φοιτητής έζησε το κλίμα των σχολών τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας. Στη συνέχεια έφυγε στη Γαλλία όπου απέκτησε στο Παρίσι διπλώματα ανωτέρων σπουδών στις πολιτικές επιστήμες (1972) και στο δημόσιο δίκαιο (1974), ενώ το 1993 αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών.

Στη μεταπολίτευση, την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 1974, υπηρέτησε ως ειδικός σύμβουλος Ανωτάτης Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας. Από το 1978 εργάσθηκε στις νομικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ως νομικός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει δώσει μαθήματα και διαλέξεις για ζητήματα κοινοτικού δικαίου και ευρωπαϊκής ενοποίησης σε αρκετά πανεπιστήμια-επιστημονικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ παράλληλα έχει γράψει βιβλία για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες του σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά. Ως πολύγλωσσος –γνωρίζει άριστα γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά και γερμανικά– έχει ασχοληθεί ακόμη με μεταφράσεις βιβλίων πολιτικής επιστήμης, φιλοσοφίας και ιστορίας.

Περιεχόμενο

Η συλλογή περιέχει ποικίλο αρχειακό και δημοσιευμένο υλικό για θέματα παιδείας και νεολαίας, κυρίως τεκμήρια για το ελληνικό αριστερό φοιτητικό και νεολαιίστικο κίνημα της περιόδου 1950–1975. Απαρτίζεται από τις ενότητες: i. Σπουδαστικά, ii. Παιδεία και γενικότερα προβλήματα νεολαίας, iii. Πολιτικές νεολαίες, κινήσεις, οργανώσεις, iv. Πολιτικά κόμματα, v. Λοιπά (Κυπριακό-ΕΦΕΚ, ειρήνη, μαραθώνιες πορείες), vi. Αντιδικτατορικός αγώνας, vii. Δικτατορία, viii. Μεταπολίτευση, ix. Εκδόσεις-περιοδικός και ημερήσιος τύπος, x. Υλικό προετοιμασίας της εργασίας του Ξ. Γιαταγάνα Pour une his­toire poli­tique du mou­ve­ment des étu­di­ants grecs (1950–1967). Essai sur le fonc­tion­nement de l’appareil idéologique uni­ver­si­taire en Grèce, Παρίσι 1972.

Συμπεριλαμβάνονται κείμενα και αλληλογραφία της ΔΕΣΠΑ και της ΕΦΕΕ, πρακτικά πανσπουδαστικών συνεδρίων, ανακοινώσεις, διακηρύξεις και πεπραγμένα φοιτητικών συλλόγων και παρατάξεων, ξένων σπουδαστικών οργάνων και διεθνών φοιτητικών οργανώσεων, νομοθετικά κείμενα για την ανώτατη παιδεία και τους φοιτητές, ανακοινώσεις και φύλλα του αντιδικτατορικού αγώνα, τεκμήρια της Διεύθυνσης Νεότητας του Υπουργείου Προεδρίας της εποχής της δικτατορίας που αφορούν την πολιτική του αυταρχικού καθεστώτος στη νεολαία και την ανώτατη παιδεία, καθώς επίσης και έντυπο υλικό (φοιτητικά και νεολαιίστικα φυλλάδια, εφημερίδες, περιοδικά κλπ.) και αρχείο ημερήσιου τύπου (αποκόμματα εφημερίδων).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΤΙΤΛΟΙ ΦΑΚΕΛΩΝ-ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ)

i. Σπουδαστικά

1. Πανσπουδαστικά συνέδρια και συνδιασκέψεις

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 1: Β΄ Πανσπουδαστικό Συνέδριο 1959. Εκτελεστική Επιτροπή Β΄ Πανσπουδαστικού Συνεδρίου (πρόεδρος: Σωτήριος Πανουσάκης), 1960
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 2: Γ΄ Πανσπουδαστικό Συνέδριο, 1960
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 3: Δ΄ Πανσπουδαστικό Συνέδριο, 1963
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 4: Ε΄ Πανσπουδαστικό Συνέδριο (Α΄ Συνέδριο ΕΦΕΕ), 1964
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 5: Πανσπουδαστικές συνδιασκέψεις, 1962–1963

2. ΕΦΠΑ — ΔΕΣΠΑ

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 6: Ένωσις Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΦΠΑ), 1950–1955
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 7: Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ), 1951, 1955–1963

3. ΕΦΕΕ

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 8: Εθνική Φοιτητική Ένωσις Ελλάδος (ΕΦΕΕ)-National Union of
 • Greek Stu­dents (NUGS), Εισερχόμενη αλληλογραφία, 1956–1962
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 9: Εθνική Φοιτητική Ένωσις Ελλάδος (ΕΦΕΕ)-National Union of Greek Stu­dents (NUGS), 1953, 1957–1958
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 10: Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος (ΕΦΕΕ), 1963–1964

4. Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 11: Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σύλλογοι Ιατρικής, Νομικής, Φυσικομαθηματικού, Φυσικού, 1952–1964

5. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 12: Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Φοιτητική Ένωσις Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΑΠΘ), Σύλλογοι Νομικής, Πολυτεχνικής, Ιατρικής, Φυσικομαθηματικής, 1959–1963

6. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 13: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 1961–1966

7. Λοιπές ανώτατες σχολές

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 14: Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ), 1962–1966
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 15: Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), 1962–1966
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 16: Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά (ΑΒΣΠ), 1962-(;)
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 17: Παιδαγωγικές ακαδημίες, 1964-(;)

8. Τοπικοί φοιτητικοί σύλλογοι

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 18: Ομοσπονδία Τοπικών Σπουδαστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΤΣΣΕ) και τοπικοί φοιτητικοί σύλλογοι, 1962–1964

9. Εργαζόμενοι μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 19: Εργαζόμενοι μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές. Αγώνας υπομηχανικών, 1959–1964

10. Έλληνες φοιτητές εξωτερικού

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 20: Έλληνες φοιτητές εξωτερικού. Δυτική Γερμανία, Ιταλία, 1962–1966

11. Διεθνείς φοιτητικές οργανώσεις και ξένοι φοιτητικοί σύλλογοι

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 21: Διεθνείς φοιτητικές οργανώσεις και εθνικοί φοιτητικοί σύλλογοι, 1954–1964

ii. Παιδεία και γενικότερα προβλήματα νεολαίας

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 22: Νόμοι, διατάγματα, συντακτικές πράξεις, νομοθετικά κείμενα για την παιδεία, (1932), 1960–1966
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 23: Δημοσιευμένες μελέτες και άρθρα για την παιδεία στην Ελλάδα, 1962–1967
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 24: Διάφορα θέματα παιδείας. Αγώνας για το 15%. Αγώνας εκπαιδευτικών Ιαν.-Φεβρ. 1963. Γνώμες επιστημόνων και πολιτών για την παιδεία κλπ., 1958–1966

iii. Πολιτικές νεολαίες, κινήσεις, οργανώσεις

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 25: Νεολαία ΕΔΑ (Ν.ΕΔΑ), 1966–1967
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 26: Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη (ΔΝΛ), 1966–1967
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 27: Πανσπουδαστική Δημοκρατική Κίνηση (ΠΑΝΔΗΚ) “Σωτήρης Πέτρουλας”, 1965–1966
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 28: Δημοκρατική Αντίστασις Σπουδαστών (ΔΑΣ) 114, 1962
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 29: Προοδευτική Πανσπουδαστική Συνδικαλιστική Παράταξη (ΠΠΣΠ) [Σπουδαστική παράταξη προσκείμενη στο περ. Αναγέννηση], 1965–1966
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 30: Ελληνική Δημοκρατική Νεολαία (ΕΔΗΝ), 1965

iv. Πολιτικά κόμματα

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 31: Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ), 1963–1966

v. Λοιπά

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 32: Κυπριακό-Εθνική Φοιτητική Ένωσις Κυπρίων (ΕΦΕΚ), 1964
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 33: Ειρήνη-4η Μαραθώνια Πορεία, 1966

vi. Αντιδικτατορικός αγώνας

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 34: Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ), Κομουνιστική Νεολαία Ελλάδας (ΚΝΕ), Αντιδικτατορική ΕΦΕΕ (Αντι-ΕΦΕΕ) και έντυπα Ελεύθερη Πατρίδα, Ριζοσπάστης, Οδηγητής, Πανσπουδαστική της Αντιδικτατορικής ΕΦΕΕ,1971–1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 35: Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Εσωτερικού) [ΚΚΕ Εσ.] και εφ. Ριζοσπάστης (Μαχητής), 1968–1974.
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 36: Ρήγας Φεραίος, 1968–1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 37: Αντιδικτατορικές οργανώσεις: ΕΔΑ και ΔΝΛ, ΠΑΜ, ΠΑΚ, ΕΚΚΕ και ΑΑΣΠΕ, Σοσιαλιστική Επανάσταση και περ. Η Μαμή, Λαϊκό Δημοκρατικό Μέτωπο Ελλάδας, ΑΜΕΕ, 1970–1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 38: Αντιδικτατορικές οργανώσεις. Τροτσκιστές και “αυθορμητιστές”, 1971–1974, Λαϊκή Εξουσία, 1973. ΜΑΝΑ 1970. Ομάδα Δημοκρατία, 1973. Κίνημα της Νέας Ελληνικής Αριστεράς, 1974. Χειρόγραφο Νίκου Καραμανλή(;)
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 39: Γεγονότα του Νοέμβρη 1973, 1973–1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 40: Αντιδικτατορικός αγώνας. Λοιπά, 1969–1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 41: Αντιδικτατορικός αγώνας. Διεθνής αλληλεγγύη και φοιτητικοί σύλλογοι στην Αγγλία και τις ΗΠΑ, 1969–1974

vii. Δικτατορία

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 42: Τεκμήρια Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, Γενική Δ/νσις Κυβερνητικής Πολιτικής, Δ/νσις Νεότητος. Καταστατικά φοιτητικών συλλόγων κ.ά., 1968–1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 43: Τεκμήρια Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, Γενική Δ/νσις Κυβερνητικής Πολιτικής, Δ/νσις Νεότητος, 1969–1972
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 44: Υπουργείον Κυβερνητικής Πολιτικής, Γραφείον Υπουργού Βοηθού Πρωθυπουργού. Απόρρητα έγγραφα 1972
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 45: Τεκμήρια Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, Γενική Δ/νσις Πολιτ. & Τρεχουσών Υποθέσεων, Δ/νσις Νεότητος. “Φάκελος επισήμου μεταφράσεως ξενογλώσσων κειμένων περί νεότητος”, 1972–1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 46: Τεκμήρια Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, Γενική Δ/νσις Κυβερνητικής Πολιτικής, Δ/νσις Νεότητος.
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 47: Τεκμήρια Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, Γενική Δ/νσις Κυβερνητικής Πολιτικής, Δ/νσις Νεότητος. Δραστηριότητες της Υπηρεσίας Πληροφοριών του ΝΑΤΟ. Συμμετοχή Ελλήνων φοιτητών σε σεμινάριο περί Ατλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ) στις ΗΠΑ, World Young Women’s Chris­t­ian Asso­ci­a­tion και ΧΕΝ “νεανίδων”, 1970–1971
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 48: Υπουργείον Προεδρίας Κυβερνήσεως, Γεν. Δ/νσις Κυβερνητικής Πολιτικής, Δ/νσις Νεότητος. ΕΦΕΕ, 1968–1970
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 49: Υπουργείον Προεδρίας Κυβερνήσεως, Γεν. Δ/νσις Κυβερνητικής Πολιτικής, Δ/νσις Νεότητος. Φοιτηταί εξωτερικού, 1969, 1971
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 50: Υπουργείον Προεδρίας Κυβερνήσεως, Γεν. Δ/νσις Κυβερνητικής Πολιτικής, Δ/νσις Νεότητος. “Γενικόν σχέδιον αντιμετωπίσεως προβλημάτων ελληνικής νεότητος”, χ.χ. [1969;]
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 51: Υπουργείον Προεδρίας Κυβερνήσεως, Γεν. Δ/νσις Κυβερνητικής Πολιτικής, Δ/νσις Νεότητος. Εκθέσεις και μελέτες επί θεμάτων και προβλημάτων νεότητας κλπ. (1949), 1971-(;)
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 52: Τεκμήρια Διευθύνσεως Νεότητος, 1969–1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 53: Τεκμήρια Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, Γεν. Δ/νσις Κυβερνητικής Πολιτικής, Δ/νσις Νεότητος, 1969–1972
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 54: Τεκμήρια Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, Γεν. Δ/νσις Κυβερνητικής Πολιτικής, Δ/νσις Νεότητος. Προβολή και διδασκαλία του μαθήματος της “Αγωγής του Πολίτου”, 1969–1970
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 55: Τεκμήρια Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, Γενική Δ/νσις Πολιτικών και Τρεχουσών Υποθέσεων, Δ/νσις Νεότητος, 1969–1972
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 56: Τεκμήρια Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, Γενική Δ/νσις Πολιτικών και Τρεχουσών Υποθέσεων, Δ/νσις Νεότητος, 1972–1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 57: Τεκμήρια Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, Γενική Δ/νσις Πολιτικών και Τρεχουσών Υποθέσεων, Δ/νσις Νεότητος…, 1972–1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 58: Τεκμήρια Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, Γενική Δ/νσις Πολιτικών και Τρεχουσών Υποθέσεων, Δ/νσις Νεότητος, “Υπόψιν κ. αντιπροέδρου Κυβερνήσεως”, “Χρονοδιάγραμμα ενεργειών εις τον φοιτητικόν χώρον”, 1972–1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 59: Τεκμήρια Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, Γενική Δ/νσις Πολιτικών και Τρεχουσών Υποθέσεων. Δ/νσις Νεότητος, 1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 60: Τεκμήρια Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, Γενική Δ/νσις Πολιτικών και Τρεχουσών Υποθέσεων. Δ/νσις Νεότητος. 8ον Εθνικόν Πανσπουδαστικόν Συνέδριον (4ον της ΕΦΕΕ), 1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 61: Τεκμήρια Υπουργείου Κυβερνητικής Πολιτικής, Γενική Δ/νσις Κυβερνητικής Πολιτικής, Δ/νσις Εθνικών Θεμάτων και Νεότητος, 1969–1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 62: Συντακτικές πράξεις, νομοθετικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ.

1967–1973

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 63: Διάφορα θέματα λειτουργίας και οργάνωσης της ΠΑΣΠΕ (Παντείου), συνεδριάσεις της Συγκλήτου και της συνέλευσης των καθηγητών, έγγραφα κυβερνητικού επιτρόπου, πειθαρχικά κλπ., 1968–1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 64: Καταστάσεις μελών διοικητικών συμβουλίων φοιτητικών και σπουδαστικών συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Ιωαννίνων, 1971
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 65: Καταστάσεις μελών διοικητικών συμβουλίων φοιτητικών και σπουδαστικών συλλόγων, 1971–1972
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 66: Ομοσπονδία Εθνικών Φοιτητικών Ενώσεων Κύπρου (ΟΕΦΕΚ)

1970–1972

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 67: Εθνική Φοιτητική Ένωσις Κυπρίων (ΕΦΕΚ), 1955, 1969–1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 68: Ανωτάτη Συνομοσπονδία Συλλόγων Γονέων Μαθητών Ελλάδος (ΑΣΓΜΕ), ανακοινώσεις, αλληλογραφία, υπόμνημα, 1969–1971. Επίσης, υπομνήματα, προτάσεις, επιστολές του Γεωργίου Α. Ιωαννίδη, συμβούλου της ΑΣΓΜΕ, 1969.
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 69: Κυβερνητικοί επίτροποι στα ΑΕΙ, (1931), 1968–1973

viii. Μεταπολίτευση

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 70: Εμπιστευτικά και απόρρητα έγγραφα υπουργείων Παιδείας και Δημοσίας Τάξεως κ.ά. σχετικά με τη δράση οργάνων των υπηρεσιών ασφαλείας την περίοδο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 71: Επιτροπή αποχουντοποιήσεως ΕΑΣΑ Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 72: Επιτροπή αποχουντοποιήσεως ΕΑΣΑ Αθηνών, Οκτώβριος 1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 73: Επιτροπή αποχουντοποίησης ΚΑΤΕ Αθήνας, Έκθεση της Επιτροπής, Οκτώβριος 1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 74: Σχετικά με την ανασυγκρότηση της ΕΦΕΕ. Σκέψεις και προτάσεις «Ομάδας Φοιτητών», Παρίσι 22.5.1975
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 75: Το εκλογικό πρόγραμμα της Ενωμένης Αριστεράς, Οκτώβρης 1974

ix. Εκδόσεις – Περιοδικός και ημερήσιος τύπος

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 76: Νεανικά, μαθητικά και σπουδαστικά περιοδικά και εφημερίδες, 1954–1967, 1975
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 77: Πολιτικά περιοδικά και φυλλάδια, 1963–1967
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 78: Περιοδικά και φυλλάδια, 1960–1965
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 79: Ξένα φοιτητικά περιοδικά, 1957–1963
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 80: Εκδόσεις και φυλλάδια ξένα, 1958–1959
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 81: Νεανικά και φοιτητικά περιοδικά και εφημερίδες, 1970–1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 82: Εκδόσεις-φυλλάδια και ελληνικά περιοδικά, 1972–1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 83: Ξένα φοιτητικά περιοδικά, 1971–1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 84: Ξενόγλωσσα αντιδικτατορικά περιοδικά, 1972–1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 85: Αποκόμματα τύπου σχετικά με τη νεολαία, την παιδεία και τους φοιτητές, 1963
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 86: Αποκόμματα τύπου σχετικά με τη νεολαία και τους φοιτητές, 1971
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 87: Αποκόμματα τύπου σχετικά με το φοιτητικό κίνημα, 1972
 • Εφημερίδα Ελεύθερος Κόσμος, 29.1.1972–25.5.1972.
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 88: Αποκόμματα τύπου σχετικά με το φοιτητικό κίνημα, 1972. Εφημερίδα Εστία, 4.2.1972 και 16.2.1972. Εφημερίδα Τα Νέα, 21.1.1972–15.5.1972.
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 89: Αποκόμματα τύπου σχετικά με το φοιτητικό κίνημα, 1972. Εφημερίδα Νέα Πολιτεία, 3.5.1972–24.5.1972.
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 90: Αποκόμματα τύπου σχετικά με το φοιτητικό κίνημα, 1972. Εφημερίδα Ακρόπολις, 6.5.1972–25.5.1972.
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 91: Αποκόμματα τύπου και φύλλα σχετικά με τη νεολαία, την παιδεία και τους φοιτητές, 1972–1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 92: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, Μάιος 1972
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 93: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, Ιούνιος 1972
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 94: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, Ιούλιος 1972
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 95: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, Αύγουστος 1972
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 96: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, Σεπτέμβριος 1972
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 97: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, Οκτώβριος 1972
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 98: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, Νοέμβριος 1972
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 99: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, Δεκέμβριος 1972
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 100: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, Ιανουάριος 1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 101: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, Φεβρουάριος 1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 102: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, Μάρτιος 1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 103: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, Απρίλιος 1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 104: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, Μάιος-Σεπτέμβριος 1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 105: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, Φεβρουάριος-Ιούλιος 1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 106: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, 1–5 Αυγούστου 1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 107: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, 6–10 Αυγούστου 1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 108: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, 11–15 Αυγούστου 1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 109: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, 16–20 Αυγούστου 1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 110: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, 21–25 Αυγούστου 1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 111: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, 26–31 Αυγούστου 1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 112: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, 1–10 Σεπτεμβρίου 1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 113: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, 11–15 Σεπτεμβρίου 1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ114: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, 16–20 Σεπτεμβρίου 1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 115: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, 21–25 Σεπτεμβρίου 1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 116: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, 26–30 Σεπτεμβρίου 1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 117: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, 1–6 Οκτωβρίου 1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 118: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, 8–30 Οκτωβρίου 1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 119: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, 1–10 Δεκεμβρίου 1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 120: Θέματα νεολαίας, παιδείας και φοιτητών, Ιανουάριος 1975

x. Υλικό προετοιμασίας της έρευνας του Ξ. Γιαταγάνα “Pour une his­toire poli­tique du mou­ve­ment des étu­di­ants Grecs…”, Παρίσι 1972

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 121: Χρονολογικοί πίνακες, 1950–1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 122: Βιβλιογραφικές καταγραφές
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 123: Γενικά στατιστικά, 1951–1971
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 124: “Σχεδιαγράμματα”, 1955–1964
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 125: Μαρτυρίες
 • ΦΑΚΕΛΟΣ126: “Ελλάδα (προσωπική αλληλογραφία)”, 1971–1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 127: “Επιστήμονες, έντυπα για την έρευνα”, 1971
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 128: Αποδελτιώσεις χ.χ.
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 129: “Κατάλογοι για χρήση”, 1969–1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 130: “Κατάλογοι για αρχείο”, 1969–1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 131: Αποφάσεις πανσπουδαστικών συνεδρίων κ.ά. (σελίδες της εφημερίδας Πανσπουδαστική), 1959–1964
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 132: Δύο δεμένοι δακτυλογράφοι κατάλογοι με αποδελτιώσεις από την εφημερίδα Η Αυγή, 1962–1963
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 133: Γενικές κρίσεις και ερωτήματα, 1968
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 134: Παιδεία, πανεπιστήμιο, φοιτητές: άρθρα ελληνικών εφημερίδων και ξενόγλωσσων φύλλων, δακτυλόγραφα κείμενα κλπ., 1966–1974
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 135: Ντοκουμέντα ξένα. Δύο άρθρα στα γαλλικά
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 136: Νομοθετικά κείμενα για την παιδεία και το πανεπιστήμιο από τη Γαλλία και την Ιταλία, 1968–1973
 • ΦΑΚΕΛΟΣ137: Mémoire Sc. Poli­tique, 1971–1972
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 138: Thése: Sc. Poli­tique “Matériel à éla­borer”, 1972
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 139: Xénophon A.Yataganas, Pour une his­toire poli­tique du mou­ve­ment des étu­di­ants Grecs (1950–1967). Essai sur le fonc­tion­nement de l’ appareil idéologique uni­ver­si­taire en Grèce, Mémoire pour le diplôme d’ études superieures de sci­ences poli­tiques. Uni­ver­sitè de Paris I-Panthéon-Sorbonne, Departe­ment de Sci­ences Poli­tiques. Χειρόγραφα τετράδια [1972]
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 140: Xénophon A.Yataganas, Pour une his­toire poli­tique du mou­ve­ment des étu­di­ants Grecs (1950–1967). Essai sur le fonc­tion­nement de l’ appareil idéologique uni­ver­si­taire en Grèce, Mémoire pour le diplôme d’ études superieures de sci­ences poli­tiques. Uni­ver­sitè de Paris I-Panthéon-Sorbonne, Departe­ment de Sci­ences Poli­tiques. Το τυπογραφικό δοκίμιο της εργασίας με χειρόγραφες διορθώσεις [1972].
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 141: Xénophon A.Yataganas, Pour une his­toire poli­tique du mou­ve­ment des étu­di­ants Grecs (1950–1967). Essai sur le fonc­tion­nement de l’ appareil idéologique uni­ver­si­taire en Grèce, Mémoire pour le diplôme d’ études superieures de sci­ences poli­tiques. Uni­ver­sitè de Paris I-Panthéon-Sorbonne, Departe­ment de Sci­ences Poli­tiques. Η τελική, τυπωμένη εργασία, Οκτώβριος 1972.
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 142: Τα βιβλιογραφικά δελτία της εργασίας (Mémoire pour le diplôme d’ études superieures de sci­ences poli­tiques. Uni­ver­sitè de Paris I-Panthéon-Sorbonne, Departe­ment de Sci­ences Poli­tiques) του Ξενοφ. Γιαταγάνα, 1970–1972
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 143: Εξώφυλλα παλαιών φακέλων, με τις περιγραφές τους, που χρησιμοποίησε ο Ξενοφών Γιαταγάνας για την κατάταξη της Συλλογής.
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 144: Επιστολή του Ξενοφ. Γιαταγάνα προς τον Αριστείδη Μανωλάκο σχετικά με το συγκεντρωμένο αρχειακό υλικό, την αξιοποίησή του και τη μελλοντική χρήση του, 24.8.1984 (φωτοαντίγραφο, το πρωτότυπο βρίσκεται στη συλλογή Αριστείδη Μανωλάκου).