INDEX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Πρόσωπα, επωνυμίες, τόποι, πράγματα

Οι ενδείξεις στα αλφαβητικά λήμματα παραπέμπουν σε συγκεκριμένη συλλογή και φάκελο, σύμφωνα με το γενικό διάγραμμα των αρχείων της ΕΜΙΑΝ (λ.χ. 4.26 = Συλλογή 4. Γιάνη Γιανουλόπουλου, φάκ. 26. Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος (ΕΦΕΕ), Κεντρικό Συμβούλιο, 1963–1965).

Α

ΑΑΣΠΕ 1.37, 6.11, 6.20, 6.104

Αβάνα 3.46, 4.74

Αβραμίδης Δ. 9.8

ΑΒΣΠ 1.16, 3.7, 3.15, 3.32, 10.1, 15.2. σχετικά νομοθετικά κείμενα 3.7

Αγγελάκη Μαρία Χρ. 7.25, 7.42, 7.43. ευχετήριες κάρτες διεθνούς συμπαράστασης 7.3–7.20

Αγγελόπουλος Άγγ. 7.74

Αγγλία 1.41, 1.45, 3.8, 4.59, 4.63, 8.32

Αγία Βαρβάρα 7.44, 8.44

Αγροτική Βιβλιοθήκη” της ΕΔΑ 9.1

ΑΓΡΕΞ 12.1

αγροτικές κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις και πορείες 6.37, 6.39

Αγροτική Κίνηση “Μαρίνος Αντύπας” 29.2

Αγροτικός Σύλλογος Καρδίτσης 7.43

ΑΓΣΑ 3.32. Σκέψεις για μια γεωπονική παιδεία, φυλλ. 2.14

Αγωγή του Πολίτου” 1.54

Αγώνας (Αθήνα), περ. 6.58, 29.6

Αγώνας (Παρίσι) 4.67

Αγώνας (Μόναχο) 4.67

Αγωνιστής (των Ελλήνων Τσεχοσλοβακίας) 4.67

Αγωνιστική Κίνηση του λαού για την Ελλάδα και την Κύπρο 6.29

Αδέσμευτη Ελλάδα Β. Τσιρώνη (γιατρού) 22.1

Αδέσμευτη Σκέψη Βαρβάρας Τσιρώνη 22.1

Αδέσμευτη Συνδικαλιστική Αγροτική Κίνηση Ειρήνης 7.49

ΑΔΗΚ 29.1

ΑΕΙ (γενικά) 1.22, 1.55, 1.62, 8.19. καταστατικός χάρτης 1.53

ΑΕΚ 6.69

ΑΕΜ, 7.47, 7.67, 7.87, 8.12, 8.48, 29.2

Αζάνια (Ν. Αφρικής) 6.69

Αθανασιάδης Γ. 25.7

Αθήνα 1.59, 1.64, 1.65, 2.47, 3.10, 7.44, 7.55, 8.41, 8.44

Αθηναϊκή 1.105, 1.107–1.119, 2.1, 2.3, 7.63, 7.65

αθλητικά της ΑΣΟΕΕ 3.6

Αθλητικό Κέντρο Αγ. Κοσμά (σχέδιο νόμου.) 4.49

αθλητισμός  5.2

Αιγαίο 8.32

Αιγυπτιώτης Σπουδαστής 2.44

Αιθιοπία 6.70

Αϊ-Στράτης (στρατόπεδο πολιτικών εξορίστων) 1.111, 4.20

Αϊτή 6.42

ακαδημαϊκό άσυλο  2.24, 4.27

ΑΚΕ 7.87, 8.23, 8.48, 29.5

ΑΚΕΛ 4.76, 6.32β, 6.93

ΑΚΕλλ, Δελτίο Πληροφοριών 4.56

ακρίβεια 6.34

Ακρόπολις 1.57, 1.90, 1.92–1.94, 1.98–1.114, 1.116–1.119, 2.3, 6.14, 7.73

ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος (1952) βλ. φοιτητικό κίνημα 1–1-4

Αλγερία 6.71, 7.74

Αλήθεια του ΕΛΕΚ 6.103

Αλήθεια (Χανιά), εφ. 7.73

Η Αλήθεια (Ηράκλειο), εφ. 7.73

Άλκιμος, περ. 25.3

Τα Άλλα Νέα, της Κίνησης «Εργατική Εξουσία» 4.67

Αμβούργο 4.67, 7.30

ΑΜΕ 4.63

ΑΜΕΕ 1.37

αμερικανικές βάσεις 6.34

Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, Η Κούβα του Κάστρο 4.74

Αμερικανικό Ινστιτούτο 4.19

Αμερικανικό Κολέγιο 6.98

Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός…, φυλλ. της ΠΑΝΔΗΚ Σ.Π. 1.27, 1.77, 3.14

Αμερική 4.58, 4.65

α.ν. 509/1947  7.21

Η αναβίωση του φασισμού, έκδ. ΕΔΑ 5.20

Αναγέννηση, περ. 1.29, 1.77, 3.21, 3.38, 4.76, 9.10, 10.1, 25.1, 25.3

Ανάκτορα βλ. Αυλή

Ανανέωση, δελτ. της ΕΚΟΝ Ρ.Φ. Αγ. Δημητρίου 3.42

Ανανέωση, της ΚΟΘ του ΚΚΕ Εσ. 29.6

Ανανεωτική Αγροτική Συσπείρωση, Εικόνες, περ. 7.49

Ανανεωτική Κίνηση Εργαζομένων στο Δημόσιο 29.2

Αναρχικοί – Εξτρεμιστές – Αυτόνομοι 6.29

Ανατολική Γερμανία 4.74

Ανατολική Στερεά 7.44, 8.11, 8.32

Ανγκόλα 6.72

Ανδρεάδης Ι. 4.74

ανένταχτοι 3.21· βλ. και Κίνηση Ανεξάρτητων…, “Χάος”

Ανεξάρτητη Αριστερά της Ελλάδας 7.23

Ανεξάρτητη Αριστερή Ομάδα Αντιεξουσιαστικής Δράσης 7.59

Ανεξάρτητη Επαναστατική Δημοκρατική Αριστερά 4.67, 6.106

Ανεξάρτητη Σπουδαστική Αριστερά 6.21

ανήλικοι εργαζόμενοι 5.18. βλ. και εργαζόμενοι νέοι, νυχτερινοί μαθητές

Ανθρώπινη Πόλη, εφ. 7.73

Άνοιξη,  δελτ. της ΕΑΡ 9.6, 30.2

Ανταίος, περ. (ανατύπ. ΕΛΙΑ) 7.64

Ανταίος (εξωτερικού), περ. 1.34

Ανταίος της Αντι-ΕΦΕΕ 4.67

Ανταίος Π. (Στ. Γιαννακόπουλος) 13.3

αντάρτικο των πόλεων” (Ιταλία) 6.92

Αντένα, περ. δακτ. 6.50

Αντί (Αθήνα), περ. 3.29, 6.94, 8.35, 9.9

Αντιδικτατορική Συνδικαλιστική Οργάνωση Ενωμένων Ναυτεργατών Δ. Ευρώπης 4.52

Αντιδικτατορικό Εργατικό Μέτωπο (εξωτερικού) 4.67

αντιδικτατορικός αγώνας 4.52–470, 7.22, 7.23–7.27, 7.30, 7.31, 22.1–9 και σποράδην. συμπαράσταση 4.52–4.54, 4.57, 7.30, 22.2. αντιδικτατορικός τύπος 1.34–1.38, 2.32, 3.28,  4.66–4.70, 6.11. αφίσες 4.52, 4.56, 4.65

Αντι-ΕΦΕΕ 1.34, 1.39, 4.57, 4.70, 6.11, 6.17

Αντιμπεριαλιστής των ΦΝΧ, περ. 6.7, 6.106, 6.110 (ψηφιοπ.), 25.2

Αντιιμπεριαλιστική-Αντιφασιστική Δημοκρατική Παράταξη 6.4, 25.3

Αντιμιλιταριστές, τρία περιοδικά στα γαλλικά 6.87

Η Αντίσταση, περ. του ΚΚΕ 4.67

Αντίσταση ’67, ’68 (Αμβούργο) 4.67

Αντίσταση (Παρίσι) 4.67

Αντύπας Μαρίνος 5.6

Αντύπας Μιλτ. Σ. 4.74

Αντωνόπουλος Ν. 6.13, 7.84

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή, έκδ. 3.7

Ανωτάτη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας 1.14

Ανωτέρα Τεχνική Εκπαίδευσις (ν.δ. του 1970) 6.22

Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου 20.6

Αξελός Κ. 7.79

Αξιός, περ. 25.3

Απαγορεύεται!, φυλλ. 3.45

ΑΠΑΕΣΑ 7.22, 13.5

Απελευθέρωση, δελτ. ΠΑΚ εσωτερικού 4.66

απεργίες 6.36. στοιχεία, εκτιμήσεις 6.99

ΑΠΘ 1.12, 2.11, 4.42

αποβολές μαθητών  14.1. βλ. και  Εγκύκλιος 1010/1965

Απογευματινή, εφ. 1.101, 1.106, 1.107, 1.109–1.117, 2.3, 3.28, 7.66, 8.1, 8.2

απολύσεις εργαζομένων 6.36

Αποστολόπουλος Φ., Γιαν Άμος Κομένσκυ 4.76

αποχουντοποίηση” 6.34

ΑΠΣ 6.19

Αρβανίτης Ανδρ. 3.7

Αργεντινή 6.43

Αργιάνης Ν. 3.31

Αργυράκης Μ., Η πολιτεία έπλεε… 2.34

Αργώ, περ. 1.76, 2.43, 25.2

Άρειος Πάγος 9.8

Η Αριστερά Σήμερα, περ. 8.15

αριστεροί στρατιώτες 6.8

Αριστεροί Φαντάροι” 29.2

Αριστοτέλης της ΠΑΣΠΕ 1.81

Αρμενία 6.52

Αρτώ Αντονέν, Γράμμα στους πρυτάνεις… 7.64

Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, περ. 1.23

ΑΣΓΜΕ 6.68

ΑΣΕΜ 4.11

Ασία 4.58, 4.69, 6.52 κ.ε.

Άσιμος Ν. 6.34

ΑΣΚΙ 13.3, 13.4, 13.6

ΑΣΚΤ 1.42, 2.13, 4.41

ΑΣΟΕΕ 1.15, 1.62, 2.14, 3.6, 3.32, 4.41, 5.1, 7.30

ΑΣΟΠΕΦ 20.1

Αστυνομικά Νέα, περ. 6.106

Αστυνομική Διεύθυνσις Αθηνών  18.3

Αστυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς 18.2

Ασφάλεια 1.70, 2.28. Αθηνών (Μπουμπουλίνας) 4.54. βλ. και βασανιστήρια, διώξεις

ΑΤΕΣ 8.35, 8.41, 8.43

Ατομικά Νέα, εφ. 6.22

Αττική Σκέψη, περ. 1.76

Αττικό Πανεπιστήμιο 3.9

Η Αυγή, εφ. 1.37, 1.106–1.119, 1.128, 1.132, 2.1, 2.3, 2.17, 2.19, 2.28, 3.1, 3.9, 3.11, 4.66, 4.71, 5.4, 5.21, 6.2, 6.3, 6.10, 6.23, 6.40, 7.21, 7.36, 7.37, 7.44, 7.57, 7.63, 7.67, 7.73, 7.74, 8.1, 8.4, 8.7, 8.11, 8.15, 8.18, 8.20, 8.22, 8.24, 8.29, 8.31, 8.35, 8.37, 13.3, 13.6, 8.1, 29.3, 29.5

Το Αύριο (Πειραιάς), περ. 1.76, 2.47, 4.74, 9.9

Αυστρία 4.48, 8.32

Αυτοδιάθεση, περ. 6.108

αυτοδιοίκηση 7.50, 9.6, 29.3

Αφγανιστάν, επέμβαση της ΕΣΣΔ 8.27

ΑΦΕΜ (vs ΔΕΣΠΑ, ΔΝΛ, ΕΦΕΕ, ΕΔΑ) 4.25

Αφετηρία, περ. 6.106

Αφιέρωμα στο Σωτήρη Πέτρουλα, φυλλ. 3.14, 6.7

Αχαγιά της αντιστασιακής οργάνωσης ΜΑΝΑ 1.38

Αχαρναϊκά Νέα 7.73

Β

Βαϊμάρη 4.63

Βακαλιός Θ. 8.4

Βακαλοπούλου Λίτσα 8.31

Βαλαώρας Β., Νέα Οικονομία 1.23

Βαλέτας Κ. 2.47, 4.76

Βαλκάνια 7.76

Βαντόλας Δ. 7.40

βασανιστήρια 4.52, 9.7

Βασικαί απάται…, έκδ. 3.46

Οι βασικές αρχές… της «Πρωτοπορείας» 1.78

Βασιλείου Κ.Σ. 4.69

Βασιλικός Β. 4.69

Βασιλόπουλος Γ. 4.43

βελγικά συνδικάτα (σοσιαλιστικά) 4.52

Βελγική Ένωση για τη Δημοκρατία στην Ελλάδα 4.52

Βέλγιο 8.32

Βελδεμίρης Στ. 3.26, 5.2, 9.7. βλ. και «εκλογικό πραξικόπημα»

Βεντουράτος Θύμ. 3.7

Βερολίνο 8.40, 8.44

Βερολίνο, αντικομουνιστικό φυλλ. 4.74

Βεργόπουλος Αργ. 6.8

Βεργόπουλος Κ. 3.8, 7.85

Βέρροιος Γ. 1.72

Το Βήμα 1.34, 1.91–1.120, 1.134, 2.2, 2.32, 4.71, 4.76, 5.14, 6.12, 6.14, 6.15, 6.60, 7.68, 7.74–7.78, 7.84–7.86, 9.8, 28.1

Βιέννη 5.11

Βιετνάμ 3.28, 5.5, 5.11, 5.44, 6.53, 7.74, 8.25

Βιολογικό Πανεπ. Αθηνών 4.47

Βιομηχανική (Θεσσαλονίκη), φοιτητικό δελτ. 2.35

Βλάσσης Π., δημοσιεύματα σχετικά με Π.Β. 22.2, 22.8· επιστολές Π.Β. 22.4, 22.5. προς Π.Β. (ελλην.) 22.6.  (ξενόγλ.) 22.7

Βλάχου Ελένη 4.68

Βλησίδης Δ. 7.73

Βοϊκλής Γ. 3.5

βόμβα “Ν” 8.27

Βόρεια Ελλάδα 8.32

Βορειοηπειρωτική Φοιτητική Νεολαία 2.28

Βότσης Γ. 7.30

Βουδαπέστη 4.63

Βουκελάτος Γ. 4.67

βουλευτικές εκλογές 2.21, 2.26, 2.27, 3.10, 3.19, 5.19, 6.33, 7.42, 7.55, 8.16, 8.17, 9.1, 29.1, 29.3

Βουλή των Ελλήνων 1.22, 5.7, 12.1. Πρακτικά 7.53

Βούλτεψης Γιάν. 7.30

Βούτσης Ν. 8.3, 8.31, 8.35, 8.36, 29.1

Βουτσινά Πόπη 14.1

Η Βραδυνή 1.57, 1.101–1.118, 2.3, 6.14, 7.73

Βραζιλία 6.44

Βρεττάκος Ν. 5.12

Γ

Γαβριηλίδης Στ. 3.14

Γαβρόγλου Κ. 7.39

Γαλανόπουλος Δ., Το αντισύνταγμα… 20.6

Γαλλία  4.46, 4.62, 6.87, 8.32

Γαλλικό Ινστιτούτο 2.47

ΓΔΕΑ 18.3

Γεγονότα, περ. 6.106

γεγονότα Νομικής 1973 4.52

Η Γενιά μας, της Αντιδικτατορικής Δημοκρατικής Νεολαίας [Λαμπράκη] 1.37, 7.21

Η Γενιά μας (Φλωρεντία), περ. 4.67

Η Γενιά μας, γενιά της αλλαγής, προσυνεδριακή διακήρυξη της ΔΝΛ 5.20

Η Γενιά μας, εφ. της ΔΝΛ 1.37, 1.77, 1.134, 2.45, 3.34, 4.74, 5.5, 5.21, 9.11, 30.3

Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού (1969–1973) 1.55–1.60

ΓΕΠΦΕ, Η Παλαιστινιακή Επανάσταση… 6.65

Γερμανία 1.45, 3.8, 4.48, 7.30, 7.32. φυλλάδια 6.88

ΓΕΣ,  Αίτια  και… 21ης Απριλίου 1967 3.45

Γεωργαλάς Γ. 4.76

Γεωργιάδης Γ.Θ., Το κοσμοϊστορικόν… ΟΧΙ 20.6

Γεωργίου Τ. 2.32

Γεωργούδης Γ. 3.1

Γεωργούλας Μπ. 8.1–8.3, 8.8, 8.11, 8.14, 8.16, 8.18, 8.28, 8.29, 8.31, 8.35, 8.41, 8.44, 8.45

Γιαγγιώργος Κ. [Χρ. Γεωργίου], Η ΕΔΑ στη Φλώρινα 9.2

Γιάνναρος Γρ. Κ. 3.10, 28.1

Γιάννινα  1.64, 1.65, 6.34, 7.84, 14.1, 252, 29.2–29.5

Γιαννόπουλος Ευ. 4.76

Γιαννούσης Α.Δ. 2.12

Γιανουλόπουλος Γιάν. 4.11 4.23–4.24, 4.33, 4.34, 4.42, 4.52, 4.57, 4.63, 4.71, 4.73, 4.77

Γιαταγάνας Ξ. 1.126, 1.142, 1.143, 2.33. Pour une his­toire…  1.137, 1.139–142, 25.11

Για το Στρατό, περ. 29.6

Γιούρα βλ. Γυάρος

Γκντάνσκ  6.94

Γκουεβάρα, Τσε 6.46, 7.30

Γκουντέλας Ευ. 1.71

Γκριμάο Χ. 5.5

Γκύζη (συνοικία Αθήνας) 29.3

Γλέζος Μ. 4.63, 7.61, 7.64, 30.1

Γληνός Δ. 3.12

Γλυνός Γ. 2.43

γλωσσική μεταρρύθμιση 1.133

Γουατεμάλα 6.45

Γουινέα Μπισάου 6.73

Γουλιέλμος Π. 3.14, 3.17

Γουργιώτης Ν. 7.56

Γρατσιάτος Ι. 1.12

Γρηγόρης Λαμπράκης, αφιέρωμα (Αθήνα, 1963) 4.74

Γρηγορόπουλος Δ. 7.64

Γρίβας Γ. 3.32

ΓΣΕΕ  8.12

Γυάρος (Γιούρα, στρατόπεδο πολιτικών εξορίστων) 4.52, 4.54, 15.2

Γυναικείο Ζήτημα” (ΚΚΕ Εσ.) 8.14, 8.15, 8.47. βλ. και κορίτσια

Δ

ΔΑγ  6.21, 7.33, 7.85, 7.87, 8.33, 8.43, 29.4. Λονδίνου 4.59. τοποθετήσεις στελεχών

στην κρίση της Νεολαίας του ΚΚΕ Εσ. 8.33. βλ. και ΔΕν

ΔΑμ  6.31. Δελτίο πληροφοριών 4.56·

Δ.Α.Ν. 2.22

ΔΑΝ [Ιω. Σοφιανόπουλου] 2.22

ΔΑΠ, ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 3.6, 6.19, 7.33

ΔΑΣ-114  1.28, 2.24, 4.44, 4.50. Θεσσαλονίκης 1.28

ΔΕΑ  4.56

15% βλ. ΔΕΣΠΑ δημοψήφισμα για το 15%, Πανσπουδαστική, φοιτητικό κίνημα

ΔΕΚΦΑ 6.32α

Δελτίο Πληροφοριών ΑΚΕλλ 4.56

Δελτίο Πληροφοριών ΔΑμ 4.56

Δελτίο του ΑΕΜ (εξωτερικού) 4.67

Δελτίο Λαϊκοαπελευθερωτικής Πάλης 1.36

Δελτίο ΑΣΟΠΕΦ 20.1, 25.3

Δελτίο των ΔΕΑ 4.56

Δελτίο Ενημερώσεως ΕΚ-ΕΔΗΝ 22.9

Το Δελτίο μας [Καθημερινό Δελτίο Ειδήσεων], της Κ.Ο. του ΚΚΕ στην Τσεχοσλοβακία 4.63

Δελτίο Εργατικού Μετώπου Μπετατζήδων 3.24

Δελτίο Πληροφορίων (Παρίσι) 4.67

Δελτίο Πληροφοριών ΠΑΜ 4.63

Δελτίο Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ 2.35, 4.74

Δελτίο Σοσιαλιστικού Συνδέσμου Νέων 3.35

Δελτίο Συνδυασμού Πυρσός της ΑΣΟΕΕ 3.6

Δελτίον Τύπου και Πληροφοριών Εθνικού Συλλόγου Σπουδαστών ΠΑΣΠΕ  4.41, 6.104

Δελτίον της Δημοκρατικής Ενώσεως [Ηλ. Τσιριμώκου] 3.21

Δελτίον Συνδέσμου Διπλωματούχων ΑΣΟΕΕ 3.40

Δελτίον Συντονιστικής Επιτροπής Εργαζομένων Γυναικών 3.24

Δελτίον Τύπου Συνδικάτου Μεταλλοβιομηχανίας Δ. Γερμανίας 4.67

ΔΕν 7.33, 8.39, 8.43, 29.4· βλ. και ΔΑγ

Δεξιά 1.133

ΔΕΣΠΑ 1.7,  2.7, 2.19, 3.1, 4.11, 4.17, 4.20, 4.21, 4.22, 4.25, 4.39, 4.44, 6.1. βιβλίο πρωτοκόλλου 4.14, 4.15. δημοψήφισμα για το 15%  2.7, 4.22. διεθνείς σχέσεις 4.12, 4.13. εισερχόμενα 4.10. εξερχόμενα 4.11. κινηματογραφικές προβολές 7.1. Κυπριακό 4.16. πρακτικά Δ.Σ. 4.5–4.9. υποτροφίες αγγλικής γλώσσας 4.19. φιλειρηνικό κίνημα 4.18

Η Δεύτερη Διακήρυξη της Αβάνας 3.46

δήλωση νομιμοφροσύνης 4.52. βλ. και πιστοποιητικά νομιμοφροσύνης

ΔΗΜΑΚ 6.18

Δημάκης Κ.Ι., Η εκτόπισις ως διοικητικόν… 20.6

Δημαράς Αλ., Η εκπαίδευσις εις το νέον… 1.23

Δημητρίου Π. 4.63

Δημητρόπουλος Δ. — Ευδοκία Ολυμπίτου,  Αρχείο του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ 13.3

Δημοκράτης της ΟΝΕΚ 4.74

Δημοκράτης Σπουδαστών, Επιστημόνων και Εργαζομένων Νέων 4.74

Ο Δημοκράτης Φοιτητής 2.28

Δημοκρατία ’65 της ΕΔΗΝ 1.77, 2.46, 4.74

Δημοκρατία (Κολωνία), περ. «Ελεύθερων Ελλήνων» 4.67

Δημοκρατία, δελτίο «εθνικόφρονος δημοκρατικού κόσμου» (εξωτ.) 4.67

Δημοκρατικά Νιάτα (Θεσσαλονίκη) 11.1

Δημοκρατική Αλλαγή, εφ. 3.41, 5.21

Δημοκρατική Άμυνα, περ. 4.67

Δημοκρατική Γενιά, περ. της Ν.ΕΔΑ Λάρισας 2.46

Δημοκρατική Κίνηση Γυναικών 8.15. βλ. και Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών

Δημοκρατική Μεταρρύθμιση, σπουδαστική παράταξη 1.13

Δημοκρατική Νεολαία της ΔΕ (Ηλ. Τσιριμώκου) 4.50

Δημοκρατική Νίκη, σπουδαστική παράταξη στην ΑΣΟΕΕ 2.14, 3.6, 5.1

Δημοκρατική Πορεία, σπουδαστική παράταξη 6.21

Δημοκρατική Συνδικαλιστική Παράταξη Νομικής 3.2

Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία Υγειονομικών 20.5

Δημοκρατική Φωνή, δελτίο Νέων Δημοκρατικού Κέντρου — Αγροτικής Φιλελευθέρας

Ενώσεως 4.74

Δημοκρατική Φωνή της ΟΝΕΚ 2.46

Δημοκρατικός Αγώνας, περ. 7.33

Δήμος Αθηναίων 4.51. 7ο διαμέρισμα 29.5

δημοτικές εκλογές  5.19, 6.33, 8.17, 29.1

δημοτική ομάδα Αθήνας του ΚΚΕ Εσ. 8.15

δημοψήφισμα για το 15% βλ. ΔΕΣΠΑ, Πανσπουδαστική, φοιτητικό κίνημα

δημοψήφισμα δικτατορίας 7.24

δημοψήφισμα 1975 7.55

Δήμου Τ., Ο καραμανλισμός στα συνδικάτα, φυλλ. 20.5

Διαδρομή στην Αθήνα, περ. της ΕΑΡ 30.2

Διάλογος, αυτοσχέδιο περ. φυλακής 7.23

Διάλογος, περ. του ΚΚΕ Εσ. Ρώμης 4.63

Διάλογος, δελτ. Σπουδαστικής ΕΚΟΝ Ρ.Φ. 8.39

Διάλογος, περ. φοιτητών Νομικής Αθηνών 1.76, 2.43, 3.32, 20.4, 25.3

διάλυση και ίδρυση φοιτητικών συλλόγων από τη δικτατορία 1.59

Διαμαντόπουλος Άγγ. 1.31, 3.45

Διαμαρτυρία… (Αθήνα), περ. 4.76

Ο Διανοούμενος, περ. 3.41, 4.76

Διάπλασις  (Πάτρα), περ. 4.74

Διάσκεψη του Ελσίνκι 25.9

Διεθνές Φόρουμ Νεολαίας (Μόσχα) 4.35

Διεθνής, περ. 25.3, 25.8

Διεθνής Αμνηστία 1.41, 4.52, 6.51

Διεθνής Ζωή, περ. 4.76

Διεθνής Συνδιάσκεψη Πυρηνικού Αφοπλισμού Σπουδαστών & Νεολαίας 5.16

δίκες στη δικτατορία 2.32, 9.5

δίκες στη μεταπολίτευση (Θεσσαλονίκη) 9.8

Δικηγορική Γνώμη, περ. 4.76

Δικηγορικός Κήρυκας (Αθήνα), εφ. 7.73

Διεύθυνσις Αλλοδαπών 18.3

δικτατορία 1967 1.129, 2.39, 3.28. επικηρύξεις 3.28· βλ. επίσης αρχειακή

σειρά “Δικτατορία” στις πλείστες επώνυμες συλλογές

Η διοικητική εκτόπισις, έκδ. ΕΔΑ 3.43, 20.1

διωγμοί στο στρατό  3.26, 4.71

διώξεις φοιτητών 2.28, 3.6, 3.29, 4.24, 7.2, 9.3, 9.8, 14.1, 15.2. βλ. και βασανιστήρια, δίκες, τρομοκρατία

διώξεις βασανιστών 9.7, 14.1

δ. ΚΚΕ βλ. ΚΚΕ

ΔΚΝΓΛ  2.21, 3.10, 3.11, 5.3, 10.1. δελτίο τύπου 5.3. Θεσσαλονίκης 9.4. Μονάχου 3.11, 4.50. πρες κόμφερανς 5.3. Φθιώτιδας 5.3

ΔΝΛ 1.37, 2.22, 2.32, 3.11–3.19, 3.34, 4.50, 5.4–5.11, 5.20, 5.28, 6.6, 7.25, 9.3, 10.1, 14.1, 20.3. Αγροτικό Γραφείο 5.6, 11.1. Αθήνας 2.22, 3.11, 5.4. αθλητικά 5.7. απειλή διάλυσης  5.8. της ΑΣΟΕΕ 3.13. βιβλίο, βιβλιοθήκες 5.9. διαφώτιση 5.4, 5.5. διεθνείς σχέσεις 5.11. Δυτ. Γερμανίας 4.60, 4.63. Δυτ. Ευρώπης 4.63. δώρο του παιδιού 5.9. Έβρου (5 προκηρύξεις) 9.3. Επιτροπή Κοριτσιών Μακεδονίας 11.1. Θεσσαλονίκης, Ημερολόγιο 1966 5.4, 9.3, 20.3. Ιδρυτικό Συνέδριο 2.22, 3.11, 5.4, 9.3, 10.1. Καταστατικό 3.11. Κεντρικό Συμβούλιο – Προεδρείο  2.22, 2.32, 5.4, 5.5, 5.10, 5.23, 7.25. λέσχες Λαμπράκη  5.8. πολιτιστικό έργο 1.26, 5.9. Σουηδίας 22.1. Σπουδάζουσα 2.22, 3.12. Φθιώτιδας  5.23

Δουβίτσας Γιάν. 2.14

δουλοχτητικός τρόπος παραγωγής, πολυγρ. 3.16

Δούρειος Ίππος ’ 67 (αντιδικτατορική οργάνωση εξωτερικού), Ελλάς χώρα των ονείρων 4.67

Δραγούμης Μ. 1.31, 5.5

Δρακόπουλος Μπ. 2.32, 7.36, 7.37, 7.43, 8.2, 28.1

Δρακόπουλος Μπ. (οικοδόμος) 8.8

Δράση, εφ. 2.3

Δρίσκος Γ. 8.11

Δρόμοι της Ειρήνης, περ. 3.23, 4.76, 9.13, 10.1

Δροσοπηγή Άρτας 7.3–7.19

Δρόσος Γ. 8.44

Δυτικές Συνοικίες εφ. 7.73

Δυτική Γερμανία 1.20, 4.60· βλ. και Γερμανία

Δυτική Σαχάρα 6.74

Δωδεκάλογος Γ΄ Μαραθώνιας Πορείας 3.23

12μηνη θητεία, έκδ. ΕΚΟΝ Ρ.Φ. 29.3

Δώρα [Κουλμανδά;] 7.20

Ε

ΕΑΚ 4.51

ΕΑΚίν (εξωτερικό) 22.1

ΕΑΜ-Αντίσταση, περ. 9.9, 13.4, 13.6

ΕΑΜ  (Ειρήνη, Δημοκρατία, Λευτεριά, Ανεξαρτησία) 4.69

ΕΑΡ 7.49, 9.6, 20.2, 30.2. Τμήμα Αυτοδιοίκησης 9.6. εκδόσεις 9.6, 30.2.

βλ. και “Νέο Κόμμα της Αριστεράς”

Εαρινό Τόξο, δελτ. της ΕΑΡ 30.2

ΕΑΣ εξωτερικού 4.63, 4.67, 7.30

ΕΑΣ της ΑΣΟΕΕ 2.14

ΕΑΣΑ, επιτροπές αποχουντοποίησης 1.71, 1.72

ΕΑΤ/ΕΣΑ  7.78. βλ. και Ασφάλεια, βασανιστήρια, Διόνυσος, Γ΄ Σώμα Στρατού

Εβδομάδα, εφ. 3.11

Εβδομάδα αντιστασιακής ταινίας, φυλλ. 3.45

Εβδομάδα Σύγχρονης Σκέψης (Α΄ & Β΄) 3.9

Εβδομάδες ΑΣΟΕΕ (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) 3.6, 4.41

Το ’74 (’74-’75), περ. 7.59, 7.64

έβδομο έτος” βλ. νυχτερινοί μαθητές

Έβρος  9.3

Εγκύκλιος 1010/65  14,1. βλ. και αποβολές μαθητών

ΕΔΑ 1.31, 1.37, 3.19, 4.25, 4.44, 4.51, 4.63, 5.13, 5.20, 5.28, 6.9, 6.97, 7.59, 7.74, 9.1, 9.2, 10.1. Γραφείο Φοιτητών Παρισιού 4.63. για το 15% 4.22. Δυτικής Ευρώπης 4.63, 7.32, 7.59. εκδόσεις 3.19, 3.43, 9.2, 20.1, 25.1. Θεσσαλονίκης 20.1. κασέτα ήχου 5.28. κοινοβουλευτική ομάδα 2.26, 4.29, 9.2, 12.1. Λέσβου 2.26. Λονδίνου 4.96. Μεσσηνίας 2.26. Πειραιά 4.22, 18.2. «πέντε σημεία» κ.ά. 3.19, 5.13. προεκλογικό υλικό 3.19, 9.1· φίλοι της ΕΔΑ 4.63· βλ. και Ν. ΕΔΑ

[Νέα] ΕΔΑ της μεταπολίτευσης 2.26, 7.59, 20.2, 29.2, 30.1. Νέα της Αθήνας, εφ. 2.26

ΕΔΕΕ 4.67, 6.11

ΕΔΕΚ εξωτερικού 6.32α

Έδεσσα 12.1

ΕΔΗΚ 7.87

ΕΔΗΝ  1.30, 2.23, 2.46, 3.21, 6.24. εξωτερικού (Ιταλία) 4.56

ΕΔΟΝ 2.22, 5.17

Εδώ Πολυτεχνείο!, φυλλ. 20.4

ΕΕΑΜ 6.11, 6.29

ΕΕΔΥΕ  3.23, 4.76, 5.16, 9.13. Ειρήνη και Πύραυλοι, φυλλ. 20.6

ΕΕΚ 1.126

ΕΕΠΔΕ 4.61

Εθνική Αντίσταση  3.10, 7.37, 7.51, 8.23. “Η Γυναίκα στην Αντίσταση” 8.15.

Έρευνα των Νέων 7.82, 7.83: Αλβανικό 7.82, Αττικοβοιωτία-Κρήτη 7.83,

Α. Βελουχιώτης 7.82, Γοργοπόταμος 7.82, ΕΑΜ-ΕΔΕΣ-ΕΚΚΑ 7.82, ΕΔΕΣ-ΕΟΕΑ 7.83, Λίβανος-Καζέρτα-Δεκέμβριος 7.83. Ψαρρός 7.83

Εθνική Ενότης (Λονδίνο) 4.67

Εθνική Παμφοιτητική Ένωσις 3.1

Εθνική Συνδιάσκεψις Νεολαίας 5.15

Εθνική Φάλαγξ 3.21

Εθνική Φοιτητική Ένωση Ρουμανίας  4.78

Εθνικό Ίδρυμα 1.51

Εθνικό Ίδρυμα Νεότητος 29.5

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών  3.28

Εθνικό Σοσιαλιστικό Επαναστατικό Κόμμα 7.59

Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδος 7.59

Εθνικός Κήρυξ, εφ. 1.106, 2.3

Εθνικός Κήρυξ Πατρών, εφ. 1.106

Εθνικόφρονες Ηπειρώτες Φοιτητές” 14.1

Έθνος, εφ. 2.3

21ος Αιών, περ. 2.39, 4.74

Ειρήνη, εφ. του Συνδέσμου Μπ. Ράσελ Θεσσαλονίκης 9.4

Οι ειρηνοποιοί του Αττίλα, φυλλ. 6.32α

ΕΚ  3.19, 3.21, 4.51, 5.14, 7.74. εξωτερικού 4.56

ΕΚΑ (1946) 13.2

115 ΣΕΟ  3.24, 20.5

Εκδόσεις “Θεμέλιο”, τιμοκατάλογος (1966) 3.18

ΕΚΙΝ 4.64, 6.11

ΕΚΚΕ 1.37, 4.56, 6.11, 6.25, 6.32α, 6.53, 7.59, 7.87

ΕΚΟΝ Ρ.Φ. 4.72, 6.103, 7.34, 7.62, 8.29–8.47, 29.3. αυτοδιοίκηση 29.3. διαφώτιση-πολιτιστικά 8.45. εδαφικές οργανώσεις: Αθήνα 8.44, εξωτερικό (ΕΟΕ) 8.44· Θεσσαλονίκη 8.44, Ιωάννινα 29.3, Λευκάδα 8.44, Πάτρα (Β΄ Συνδιάσκεψη) 8.44, Πειραιάς (Δ΄ Συνδιάσκεψη) 8.44, “Καταστατικός χάρτης” 8.44, 8.45. Κεντρικό Συμβούλιο (λειτουργία, “θέσεις”, αποφάσεις, αλληλογραφία με πολιτικές νεολαίες κ.ά.) 7.34, 8.34–8.38, 8.45, 8.47. κορίτσια 8.47, 29.1, βλ. και “Γυναικείο Ζήτημα”. μαθητές 7.34, 8.42. νέοι εργαζόμενοι 8.44, 8.47. Α΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη 7.34, 8.32. Β΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη (“κρίση στη Νεολαία”, στοιχεία τοποθέτησης μελών, αποφάσεις οργανώσεων κ.ά.) 8.33. Ε΄ Παναθηναϊκή Συνδιάσκεψη 8.30. Δ΄ Παμπειραϊκή Συνδιάσκεψη 8.35, 8.44. 1ο Πανελλαδικό Συνέδριο 7.34, 8.29. 2ο Πανελλαδικό Συνέδριο 7.34, 8.30, 8.31. 4ο Συνέδριο 8.31· Σπουδάζουσα Αθήνας 8.39. Οι αφίσες του Ρ.Φ. στην παρανομία και στη μεταπολίτευση 7.87, 8.48, 30.3. βλ. και ΠΑΟΣ Ρ.Φ.

ΕΚΟΦ 1.133, 2.28, 4.4, 4.41, 4.44, 4.50, 4.74, 6.1, 6.96. vs ΔΕΣΠΑ 4.21

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 3.9

Έκτακτο Στρατοδικείο Ιωαννίνων 14.1

εκτοπίσεις  15.2. βλ. και εξορία

ΕΚΦ Αγγλίας 4.67

Ελβετία 4.48, 8.32

ΕΛΕΚ 6.27, 6.103

ΕΛΕΜΕΠ 8.20

Ελεύθερα Συνδικάτα, εφ του ΔΣΚ 4.76

Ελεύθερη Αθήνα του ΠΑΜ 1.37, 7.21

Ελεύθερη Ελλάδα, εφ. 1.86, 1.120, 1.134, 7.30, 22.9

Ελεύθερη Πατρίδα (Λονδίνο), εφ. 1.34, 1.39, 4.67, 22.2, 22.9

Ελεύθερη Πατρίδα (Παρίσι), εφ. 4.67

Ελεύθερη Σάτιρα (Καράκας), εφ. 4.67

Ελεύθερη Σκέψη, δελτ. του Μορφωτικού Συλλόγου Μαρκοπούλου 7.64

Ελεύθερη Συντροφιά” (ανεξάρτητοι σπουδαστές ΑΕΙ) 2.10

Ελευθερία, εφ. 1.105, 1.134, 2.2, 2.3, 3.21, 6.2, 7.73, 7.74

Ελευθερία και Πρόοδος 6.106

Ελευθερίου Λ. 7.54

Ελεύθεροι Έλληνες 4.67

Ελεύθερος Κόσμος, εφ. 1.87, 1.92–1.94, 1.97, 1.98, 1.101, 1.102, 1.105–1.113, 1.115–1.119, 3.20, 3.28, 7.69, 9.8, 22.2

Ελευθεροτυπία, εφ. 3.9, 3.26, 4.71, 6.1, 6.23, 6.55, 6.68, 6.75, 6.94, 7.73, 7.77, 8.1, 8.29, 8.33, 9.8, 23.1, 30.3

Ελευσίνα  7.48, 7.50, 9.9

Ελεφάντης Άγγ. 4.67

ΕΛΙΑ 7.64

Ελλάς-Αμερική, περ. 4.76

Ελλάς, Οικονομικαί Ειδήσεις, περ. 4.76

Έλληνες Μαρξιστές-Λενινιστές 4.67

Έλληνες Φοιτητές του Εξωτερικού…, φυλλ. 1.78, 3.8

Ελληνικά Διυλιστήρια ΑΕ 7.46

Ελληνικά Θέματα, περ. 4.76

Ελληνική Αντιδικτατορική Επιτροπή Νορβηγίας 4.52

Ελληνική Αριστερά, περ. της ΕΔΑ, 1.26, 1.31, 4.76, 25.8. της [Νέας] ΕΔΑ 6.107

ελληνική βιομηχανία, 3.17

Ελληνική Επιτροπή κατά της Δικτατορίας 4.52

Ελληνική Επιτροπή για το Forum του Ελσίνκι, Forum 4.76

Ελληνική Επιτροπή Συμπαράστασης, Νίκη στο μαζικό κίνημα στην Ελλάδα 4.69

Ελληνική Ομάδα “Σοσιαλιστική Επανάσταση”, Greek Stu­dents in Strug­gle 4.70

Ελληνική Παρουσία-Présence Hel­lénique, περ. 1.76, 2.44

Ελληνική Προπαρασκευαστική Επιτροπή 6ου Παγκόσμιου Φεστιβάλ Νεολαίας-Σπουδαστών 4.36

Ελληνική Σοσιαλιστική Νεολαία 6.32α

Ελληνική Φοιτητική Ένωση Αγγλίας  4.59

Ελληνικό Κίνημα για το Σοσιαλισμό  22.1

Ελληνικό Κομουνιστικό Κίνημα Μαρξιστών-Λενινιστών 4.67

Ελληνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Λονδίνο (σχέδιο ίδρυσης)  4.52

Ελληνικός Αντιιμπεριαλιστικός Σύνδεσμος 6.30

Ελληνικός Βορράς, εφ. 1.94, 1.105–1.111, 1.113–1.115, 1.117, 2.3

Ελληνοαμερικανική Ένωση 2.67, 6.98

Ελληνοαραβικός Σύνδεσμος 5.16

ελληνοϊταλικός πόλεμος [πόλεμος της Αλβανίας] 7.82

Ελληνοκαναδική Επιτροπή για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία στην Ελλάδα 4.52

Ελληνοσοβιετικός Σύνδεσμος 5.16, 9.9

Ελ Σαλβαντόρ 6.50

Ελσίνκι 4.13, 4.74

ΕΜΑΕΕ 234, 13.6

ΕΜΙΑΝ  20.1

ΕΜΠ 2.13, 3.3, 5.1, 6.1. “Πολυτεχνίτης & ερημοσπίτης”, πολυγρ. περ. 8.39. σύλλογοι 1.76, 2.13, 2.43, 3.3, 8.39, 8.43

Εμπρός, εφ. 6.14, 7.73

εμφυλιοπολεμική νομοθεσία 5.5

1–1-4 βλ. φοιτητικό κίνημα

114 Δημοκρατικός Συναγερμός, περ. 1.77

114, φυλλ. 3.45

1–1-4, ενημερωτικό δελτίο ΕΔΗΝ 4.74

114, τα άρθρα του Συντάγματος, φυλλ. 3.45

Εναλλακτικοί Καλλιθέας 20.2

Ενημέρωση, εφ. Ν. Σμύρνης 7.73

Ενημερωτικό Δελτίο ΔΑγ Βιολογικού  8.43

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΚΙΝ 4.64, 6.11

Ενημερωτικό Δελτίο ΔΑγ Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ 8.43

Ενότητα της ΚΟΑ του ΚΚΕ 4.66

Ενότητα… του ΚΚΕ Εσ. 4.67

Ενωμένη Αριστερά 7.42, 7.43, 7.45 7.87, 8.48, 20.2. Το εκλογικό πρόγραμμα 1.75

Ένωση Αρμενικής Νεολαίας 6.52

Ένωση Γιουγκοσλάβων Κομουνιστών 8.48

Ένωση Ελλήνων Σπουδαστών Παρισιού 2.44

Ένωση Κέντρου-Νέες Δυνάμεις 7.59

Ένωση Κούρδων Σπουδαστών Γαλλίας 6.60

Ένωση Πάλης Αριστερών Σπουδαστών 6.21

Ένωσις “Ελληνικός Πολιτισμός” 4.76

Ένωσις των εν Παρισίοις Ελλήνων Σπουδαστών 3.28, 4.69. βλ. και Ένωση Ελλήνων Σπουδαστών Παρισιού

Ένωσις Συνδικαλιστών Αθηνών (Χαρτιστών) 4.51

Ένωσις Φοιτητών και Σπουδαστών (1927, απόφαση ίδρυσης) 3.47

Εξαρχάκης Ι. 1.51

’67-’74, Οι αφίσες του Ρ.Φ. στην παρανομία  30.3

Έξοδος (Μεσολόγγι), εφ. 6.106

Έξοδος… της Πνευματικής Αντίστασης  (Παρίσι), περ. 4.67

Εξόρμηση, εφ. 3.9, 3.29, 6.47, 7.73

Εξπρές 1.107, 1.115

Εξτρεμιστές” 7.59

ΕΟΑΠ 5.7

ΕΟΚ  7.49, 7.56, 7.57, 8.6, 8.7, 8.9, 8.26, 8.27, 9.2

ΕΟΝ, Στρατιωτικαί ειδικότητες 20.6

ΕΟΤ 8.15

Επανάσταση… (επαναστατικές σοσιαλιστικές ομάδες, Χάγη-Λονδίνο) 4.67

Επαναστατικός Κομουνιστικός Σύνδεσμος 7.23

ΕΠΑΣ 6.21

ΕΠΕΣ-Δημοκρατική Πορεία 1.40

Επιθεώρηση Τέχνης, περ. 1.23

Η Επίθεση της Ανεξάρτητης Δημοκρατικής Αριστεράς 4.67, 6.106

Η Επίθεση, αυτόνομων ομάδων δράσης 7.73

Επίκαιρα, περ. 1.98, 1.106, 1.107, 6.14, 6.16, 6.46

Επιτροπή Αγώνα Ελλήνων Αντιφασιστών Παρισιού 4.67

Επιτροπή Αποκατάστασης Θυμάτων Επταετίας 6.34

Επιτροπή των 100 (Com­mit­tee of 100) 5.16

Επιτροπή κατά της καταστολής στο Ιράν 6.55

Επιτροπή για τη συμμετοχή στον αγώνα του ελληνικού λαού (Παρίσι) 4.48

Επιτροπή Συμπαράστασης… της Κύπρου, περ. 6.107

ΕΠΟΝ 1.133, 13.2–13.4, 13.6

ΕΠΣΑ 5.2

Επτάνησα 8.32, 14.1

Το επτάχρονο σχέδιο της ΕΣΣΔ, έκδ. 3.46

εργατικά-συνδικαλιστικά 6.36, 6.37, 6.99, 8.12. βλ. και ΑΕΜ, ΣΕΕΝΕ, ΣΕΜΜΕ

εργαζόμενοι μαθητές βλ. νυχτερινοί, ΣΕΜΜΕ, Συντονιστική Επιτροπή

Εργαζομένων Μαθητών-Σπουδαστών

εργαζόμενοι νέοι  2.25α, 5.18. βλ. και ΔΣΚ, ΣΕΕΝΕ, ΣΕΜΜΕ, ΣΕΦΣ

Εργατική Αυτονομία” (Ιταλία) 6.91

Εργατική Δημοκρατία 3.41, 6.107

Εργατική Ενότητα του ΑΕΜ 6.105, 7.70

Εργατική Πάλη 6.106

Εργατική Πάλη, αντιδικτ. περ. 6.11

Εργατική Πρωτοπορία 6.58

Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα 4.56, 29.2

Εργατικό Κόμμα Ελλάδας… 3.21

Εργατικό Μέτωπο Μπετατζήδων 3.24

ΕΡΕ  2.27, 3.15, 3.19, 3.27, 4.51

ΕΡΕΝ  3.15

Ερυθραία 6.75

Ε.Σ. και κυβέρνηση Δυτικής Σαχάρας, έγγραφα 6.74

ΕΣΔΗΝ 8.38

ΕΣΕΕ 8.43

Έσλιν Γκ. 6.88

ΕΣΟΝ 6.24

εσπερινοί μαθητές βλ. νυχτερινοί

ΕΣΣΔ 3.46, 8.27

Εστία, εφ. 1.88, 1.97, 1.98, 1.105–1.112, 1.114, 1.117

Εστιάς, περ. Φιλοσοφικής Αθήνας 4.74, 25.4, 25.8

εστίες” ομάδας Π. Γουλιέλμου 3.14

Εσωτερικό Δελτίο της Δ.Ε. της ΕΔΑ 20.1

ΕΤΑ (κείμενα) 6.90

Εταιρεία Νέων Επιστημόνων 1.76

Εύβοια  7.44, 7.46, 8.11

Ευθυμιόπουλος Ηλ. 8.20

Ευθύνη, περ. 2.47, 4.74

ευρωεκλογές 7.55, 8.6, 8.16

Ευρωκοινοβούλιο  8.27, 29.1

Ευρωπαϊκή Ενότης, περ. 6.106

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 22.2

Ευρώπη  4.58, 4.65

ΕΦΕΑ 4.59

ΕΦΕΕ  1.15, 1.52, 1.74, 2.1, 2.5, 2.9, 2.43, 3.1, 3.28, 3.32, 4.2, 4.26, 4.44, 4.77, 6.18, 7.2, 7.33, 8.43. αυτοκόλλητο 4.26. δύο αφίσες για το 15% και κάλεσμα για τη δημοκρατία 2.9. διεθνείς σχέσεις  4.29–4.35. 11η Διεθνής Φοιτητική Διάσκεψη 4.30–4.34. διορισμένη από τη χούντα 1.48, 1.52, 7.29. Α΄ Εθνικό Συμβούλιο 2.9, 4.28. καταστατικό (και η σχετική διένεξη) 2.9, 4.2, 4.27. Κεντρικό Συμβούλιο 1.4, 2.5, 4.26, 8.43. Α΄ Συνέδριο (Ε΄ Πανσπουδαστικό) 1.4, 2.5, 4.27, 5.1. Β΄ Συνέδριο 2.5, 3.12, 4.27. Γ΄ Συνέδριο 1.29, 3.1. τμήμα εξωτερικού (EFEE) 4.57

ΕΦΕΕ-NUGS 1.8, 1.9, 2.8

ΕΦΕΚ  1.32, 1.67, 2.29, 3.25, 4.33, 6.32α. επιχορηγήσεις χούντας 1.67. Φοιτητικά Χρονικά 6.93

ΕΦΕΠΘ 2.35, 4,74 βλ. και ΦΕΑΠΘ

Εφετείο Αθηνών  7.2, 9.8

Εφημερίς Δημοσίας Τάξεως 6.100

Η Εφημερίς των Κοινωνικών Ασφαλίσεων 4.76

ΕΦΠΑ 1.6. βλ και ΔΕΣΠΑ

Ζ

Ζαΐρ 6.76

Ζάκκας Ανδρ. 4.76

Ζανετόπουλος Κ. 25.7

Ζαχαρέας Αιμ. 7.54, 8.20

Ζαχαριάδης Ν. (το «κατηγορώ») 3.20

Ζαχαροπούλου Ελένη 9.8

Ζάχος Γιάν. 4.76

Ζενές ντι Μοντ, περ. της ΠΟΔΝ 3.8

Ζιμπάμπουε 6.77, 6.78

Ζούλας Οδ. Χ. 2.43

Ζουρνατζής Σπ. 4.74

Ζωγράφος Ζ. 4.63

Η

Ήλιος της Δημοκρατίας, εφ. 6.106

Ήλιος, εθνική ανεξαρτησία…, εφ. 7.73

Ηλιού Ηλ. 6.107, 9.2, 28.1, 30.1. Η εθνική οικονομία και η δημόσια οικονομία το 1960 9.2.Οι νέοι της Ελλάδος 20.1

Ημέρα Πατρών, εφ. 1.110, 1.119, 2.12

Ημερησία, εφ. 1.106

Ημερήσιος Κήρυξ Πατρών 1.108–1.112, 1.115

ΗΠΑ 1.41, 1.45, 1.47, 4.46, 6.46

Ήπειρος 8.32, 14.1

Ηπειρωτική (Ιωάννινα), εφ. 14.1

Ηράκλειο Κρήτης 7.42

Ηχώ των Ενόπλων Δυνάμεων, εφ. 1.106, 1.108

Ηχώ των Σπουδαστών, εφ. 1.76, 2.42, 4.74, 6.104, 6.110 (ψηφιοπ.)

Θ

Θανασέκος Λ. Θ. 4.74

Θανασέκου Βάσω 9.2

Θάρρος (Αθήνα), εφ. 7.73

Θάσος 20, 27. Ποταμιά Θάσου 2.19

Θέατρο Ν. Ιωνίας 6.9

Θέατρο Χατζηχρήστου 5.3

Θέματα, περ. φοιτητών Φιλοσοφικής Αθηνών 1.76, 25.4

Θεοδωράκης Μ. 1.77, 2.22, 2.31, 2.32, 3.11, 3.28, 4.62, 4.63, 4.74, 5.3, 5.4, 5.7, 5.22, 6.6, 9.3, 10.1, 22.1. μουσική 5.30–5.43, 22.1.  Όλη η αλήθεια 22.9.  βλ. και ΔΚΝΓΛ, ΔΝΛ

Θεοδωρίδης Μπ. 3.11, 5.10

θεολογικές σχολές 4.38

Θεοτοκάς Γ. 7.74

Θεσσαλία 26, 7.45, 8.32

Θεσσαλία Βόλου, εφ. 1.107, 1.110, 1.111, 1.114

Θεσσαλονίκη  1.59, 1.64, 1.65, 2.35, 2.47, 3.31, 4.23, 6.23, 8.45, 9.8, 11.1, 29.5

Θεσσαλονίκη, εφ. 1.97, 1.98, 1.101, 1.102, 1.106–1.119, 2.35, 5.2, 6.18, 6.85, 6.89, 9.8

Θετική Σκέψη, περ. φοιτητών Φυσικομαθηματικής Αθηνών 25.4

θεωρητικά θέματα, πολυγρ. & χφ. 3.16–3.18. Π. Γουλιέλμου, χφ. 3.17

Θούριος, περ. της ΠΑΟΣ Ρ.Φ. και της ΕΚΟΝ Ρ.Φ. 1.36, 4.66, 6.103, 7.21, 7.25, 7.62, 8.23–8.31, 8.45, 29.6. βλ. και Φεστιβάλ Αυγής-Θούριου

Θραύσματα, πολυγρ. περ. Γυναικών Κυψέλης 8.15

Ι

Ιατρική Σχολή Αθηνών 8.39, 8.43, 8.47

Ιβάν ο Τρομερός (κινημ. ταινία) 2.31

Ίβιτς Ιβάν 7.79

ΙΔΕΑ 7.76

Ιδεολογικοί και πολιτικοί στόχοι της ΔΑμ 6.31

Ιδιωτική Παιδεία (Αθήνα) 4.74

Ο Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, εφ. 7.64

Ίδρυμα “Ανδρέας Λεντάκης” 3.26

Ίδρυμα Φορντ στην Ελλάδα  6.110 (ψηφιοπ.)

Ιδρυτικό Συνέδριο “Νέου Κόμματος της Αριστεράς” 8.21. βλ. και ΕΑΡ

ΙΚΚ 1.136, 7.54, 8.48

Ιμβριώτη Ρόζα, Παιδεία, ο παρίας του κράτους  20.4

ιμπεριαλισμός, χφ. εργασία 3.17

Ινδονησία 6.54

Ιορδανίδης Γ. 7.86

Ιουλιανά (1965) 2.22

Ιράν 4.59, 6.55

Ιρλανδία 6.89. εκδόσεις των Sin Fein, IRA, IRSP κ.ά. 6.89

Ισπανία 6.90, 7.86

Ισπανικό Κομουνιστικό Κόμμα 8.48

Ισπανοί πολιτικοί κρατούμενοι 2.28

Ιταλία 1.20, 4.37, 4.48, 6.91, 6.92, 8.32, 8.44, 22.1

Ιωακειμίδης Στ. 1.12

Ιωαννίδης Γ. 1.68

Ιωάννινα βλ. Γιάννινα

Ιωνικός Σύνδεσμος (ψηφιοπ.) 6.110

Κ

Καβουριάρης Μ. 4.67

Καζαντζάκης Ν. (κηδεία) 2.31

Καζέλης Θ. 9.7

Κάζος Σπ. 7.2

Η Καθημερινή, εφ. 1.112, 1.115–1.119, 2.3, 7.73, 8.1

Καθημερινό Δελτίο Ειδήσεων της Κ.Ο. του ΚΚΕ στην Τσεχοσλοβακία 4.63

Κάιζερ Χρ. 18.1

Καινούργιοι Ορίζοντες της Σοσιαλιστικής Κινήσεως Σπουδαστών, μέλους της IUSY 2.46

Καισαριανή, περ. 6.106

Κακλαμάνης Απ. 6.1

Καλαματιανός Β.Κ. 4.74

κάλαντα του 15% 4.22

Κάλυμνος 8.20

Καμάρης Σ. 30.1

Καμερούν 6.79

Καμπάνα, περ. 4.76, 6.106

Καμπότζη 6.53, 6.56

Καναδάς  8.48

Κανελλόπουλος Π. 7.83

Κανελλοπούλου Σταματία 8.24, 8.43

Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων 2.32

Καούνης Αντ. Ιω. 7.25

Καούνης Γιάν. Αντ. 7.25, 7.30, 7.34, 7.36, 7.37, 7.39, 7.42, 7.44, 7.57

Καπετανγιάννης Β. 1.26

καπιταλιστικό καθεστώς, πολυγρ. εργασία 3.16

Κάππα, περ. 6.108

Καραμανλής Κ. 1.12, 4.62, 4.76. βλ. και Δεξιά, ΕΡΕ

Καραμανλής Ν. 1.38

Καραμπλιάς Χρ. 20.5

Καραχάλιος Ιω. 18.3

Καργάκος Σ., Αιχμές 20.2

Κάρης Κ. 7.40

Καρίγιο Σαντ., Φλέγοντα προβλήματα σοσιαλισμού 4.76

Κάρλος Α. 4.76

Το “Καρναβάλι ειρήνης και φιλίας”, έκδ. 21ου Αιώνα 4.74

Το Καρνέ του Σπουδαστού, περ. 3.32

κασέτες ήχου 5.28–5.46

Κασιμάτης Γρ. 1.14, 2.27, 4.49, 4.51, 6.106

Κασμίρ 7.74

Καστοριάδης Κορν. 8.20

Κάστρο Φ. 4.74, 4.75

καταστατικά φοιτητικών-σπουδαστικών συλλόγων επί δικτατορίας, 30 κείμενα 1.42

Καταστατικόν του κόμματος της ΕΔΑ 5.20

ΚΑΤΕ Αθηνών, επιτροπή αποχουντοποίησης 1.73

ΚΑΤΕΕ 8.41

Κατηφόρης Γ. 1.137, 3.10, 4.52, 7.30

Κατσαρός Γ. 7.2

ΚΕΑ (Γ. Γρίβα) 3.32

κείμενα εμπιστοσύνης Γιώργης Σ.” 6.100

ΚΕΜΛ 6.26

Κένια 6.80

Κερπινιώτης Διον. 5.2. βλ. και “εκλογικό πραξικόπημα”

ΚΕΣ 6.26

Κεϋλάνη 6.57

Κιάος Ν. 15.2

Κιλελέρ 5.6

Κίνα 6.58, 8.8. βλ. και Λαϊκή Κίνα

Κίνημα 20ής Οκτώβρη 1.38, 4.69

Κίνημα για μια ελεύθερη Ελλάδα 4.56

Κίνημα κατά των εξοπλισμών 4.18

Κίνημα Νέας Ελληνικής Αριστεράς 1.38

Κίνηση Ανεξάρτητων Κομουνιστών Αριστερών (“Κίνηση των τετρακοσίων”) 6.24, 9.6

Κίνηση για την απελευθέρωση… κρατουμένων… 4.53

Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών 8.15. βλ. και Δημοκρατική Κίνηση Γυναικών

Κίνηση Νέων Σοσιαλιστών “Νέα Αριστερά” 6.24, 20.2

Κίνηση Νέων “Οι Φίλοι του Χωριού” 11.1

Κινσάσα 6.76

Κιτσίκης Ν. 3.9, 20.1

ΚΚ Βρετανίας 4.52

ΚΚΕ 1.34, 1.39, 3.20, 4.63, 6.24, 6.93, 7.21, 7.22, 7.59, 7.74, 7.77, 29.2. 11η Ολομέλεια της Κ.Ε. 4.63.

ΚΚΕ Εσ. 1.35, 4.62, 4.63, 4.72, 6.24, 7.21, 7.23, 7.32, 7.34, 7.35, 7.77, 7.87, 8.17, 8.36, 8.44, 9.6, 10.1, 20.5, 28.1, 29.1. Βιομηχανική Ζώνη 7.46, 7.55. εδαφικές οργανώσεις — Οργανωτικό Γραφείο (ΚΟΑ, ΚΟΘ, ΚΟΠ, Αν. Στερεά-Εύβοια, Ηράκλειο, Χανιά, εξωτερικό) 4.63, 7.32, 7.41–7.45, 8.11, 8.15, 8.44, 29.1. Εθνικό Συμβούλιο 7.38, 8.6. εκδόσεις 9.6, 20.2. ιδεολογικό 7.54, 8.19, 8.20. ευρωεκλογές-ευρωκοινοβούλιο 7.37, 7.39, 7.55, 7.56, 8.6, 8.16, 8.17. Κ.Ε. — Εκτελεστικό Γραφείο 4.63, 7.40, 8.7–8.10, 8.19. ΚΕΕ 8.8. κοινοβουλευτική ομάδα 7.52, 7.53. για το “νέο κόμμα της Αριστεράς” 7.58, 8.21. για τη νεολαία 7.54, 8.33. οικονομικά 7.40, 8.13. συνέδρια: 1ο (9ο) 7.42, 8.1, 2ο (10ο) 7.36, 8.2, 3ο (11ο) 7.37, 8.3, 8.4, 4ο 7.38, 8.5. τμήματα (αγροτικό, αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστικό) 7.46–7.50, 8.22, 8.32, 29.1

ΚΚΕ μ-λ  6.26, 7.33, 9.8, 29.2

ΚΚΚ 6.10

ΚΚΣΕ 6.10, 25.9

Κλαυδιανός Π. 7.30

ΚΜΑΣ 8.9, 8.26

ΚΝΕ 6.24, 6.32α, 7.33, 8.38, 20.3. θέσεις για το 3ο Συνέδριο 29.2

ΚΟΘΕΠ 3.45, 7.36, 8.2, 8.3

κοινές ανακοινώσεις φοιτητικών συλλόγων 4.40

Κοινή Αγορά (20 ερωταπαντήσεις), φυλλ. της ΕΔΑ 3.43

Η Κοινή Αγορά, φυλλ. της ΕΔΑ 3.43

Η κοινοβουλευτική δράσις…, φυλλ. της ΕΔΑ 3.43

κοινωνία-τάξεις, πολυγρ. εργασία 3.16

Κοινωνική, εφ. 1.111

Κόκκινη Λευκίμμη (1943) 22.2

Κόκκινη Σημαία 6.108

Κολινδρός Πιερίας 3.26, 30.2

Κολοβού Κωνσταντίνα 3.6

ΚΟΜΕΠ 7.27

Κόμμα των Προοδευτικών 4.51, 20.1

Κομμουνιστής (Μιλάνο), περ. του ΕΚΚΕ 6.11

Ο Κομμουνιστής του ΕΚΚΕ 6.108, 7.63

Κομουνιστική Αριστερά 7.59

Κομουνιστική Οργάνωση “Μαχητής” 6.28

Κομουνιστικό Επαναστατικό Μέτωπο 6.27

Κομουνιστικό Κόμμα Βραζιλίας, 5 κείμενα 6.44

Κονγκό 6.76

Κορέα 6.59

κορίτσια (της Ν.ΕΔΑ) 2.21, 5.2

Κορυδαλλός 2.26

Κούβα 4.74, 4.77

Κουλούρης Κ. 3.6

Κουμάντος Γ. 7.79

Κουμής Ιάκ. 8.24, 8.43

Κουναλάκης Π. 4.67

Κουνούσος Δ. 3.41

Κουρδιστάν 6.60

Κουτρούμης Γ. 4.74

Κρεμμύδας Π. Ιω. 9.8

Κρήτη 7.43, 8.32

Κρήτη, περ. 7.64

Κρίμπαλης Δ. 3.14

Κριτική (Αθήνα), περ. 29.6

Κριτική Συσπείρωση, περ. 6.108

Κροπότκιν Π., Προς τους νέους 3.46

Κρούστσεφ [Ν. Χρουστσιόφ] 25.9

Κτηνοτροφική Ένωση Ν. Χανίων 7.43

κυβερνητικός επίτροπος στα ΑΕΙ 1.55, 1.61, 1.69

Κυπριακό 1.32, 1.122, 2.7, 2.26, 2.29, 3.14, 3.25, 4.26, 4.33, 5.17, 6.32, 6.32β, 6.93, 7.35, 8.23. συμπαράσταση  3.5, 3.10, 3.15, 4.34, 6.32α, 9.3

Κυριακόπουλος Ηρ. 1.71

Κύρκος Λ. 7.37, 7.39, 7.43, 8.6, 8.19

Κωνσταντινίδης Τρ. 4.76

Κωνσταντόπουλος Σ. 3.28

Κωσταράκος Κ. 7.30, 15.2

Κωστόπουλος Β. 4.29, 4.74

Λ

Λάδης Φ. 3.42, 4.68, 7.73

Λαζάρου Φώφη 13.4. βλ. και Φώφη

Λάζος Χρ. 8.20, 8.45

Λαϊκή Αλληλεγγύη 6.27

Λαϊκή Ενότητα 1.37

Λαϊκή Εξουσία (Οργάνωση Μαρξιστών-Λενινιστών) 1.38, 6.11, 6.27, 7.73.

περ. Λαϊκή Εξουσία 6.11, 7.73

Λαϊκή Επαναστατική Αντίσταση 7.30

Λαϊκή Ημερησία (Πεκίνο), εφ. 25.9

Λαϊκή Κίνα 4.46, 25.9. βλ. και Κίνα

Λαϊκή Φωνή (Ελλήνων μαρξιστών-λενινιστών εξωτερικού, Λονδίνο), 4.67, 6.106

Λαϊκό Δημοκρατικό Μέτωπο Ελλήνων 1.37

Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, φυλλάδια 6.65

Λαϊκοί Αγώνες, εφ. ΕΚΚΕ 7.73

Λαϊκός Δρόμος, εφ. 1.37, 7.63

Λακκί Λέρου (στρατόπεδο εξορίστων) 4.63

Το λάμδα, περ. του ΑΚΟΕ 7.64

ΛΑΜΕ, εκδόσεις 6.75. βλ. και SAWRANA

Λαμιακός Τύπος, εφ. 5.21

Λαμπίρη-Δημάκη Ιωάννα 1.23

λαμπράκηδες βλ. ΔΝΛ

Λαμπράκης Γρ., δολοφονία 2.21, 4.44,  4.50, 4.74, 5.27, 10.1, 11.1, 19.1

Λαμπρίας Π. 4.68, 4.76

Λαμπρόπουλος Β. 7.54

Λαοκρατία, περ. 6.11

Λάος 6.61

Ο Λαός (Αθήνα), εφ. 4.76

Λατινική Αμερική 6.41

Λαύριο 7.46, 7.48, 7.50

ΛΕΚΑ, Το πρόγραμμα 6.70

Λεντάκης Ανδρ. 2.1, 2.3, 2.29, 4.13, 4.107, 6.1, 29.2

Λεοντόπουλος Π. 13.4

Λέρος (στρατόπεδα εξορίστων) βλ. Λακκί, Παρθένι

λέσχες Λαμπράκη βλ. ΔΝΛ

Λέσχη Σπουδαστών 3.6

Λέσχη Φίλων της ΕΔΑ Δ. Γερμανίας 4.63, 7.32

Λευκάδα  8.44

Λιατήρης Π. 2.14

Λίβανος 6.62

Λιβέρης Π. 9.8

Λιναρδάτος Λ., ΕΑΜ-Αντίσταση 13.4

Λιουμπλιάνα 4.70

ΛΜΑΤ βλ. FPLT

Ο Λόγος (Χανιά), εφ. 7.64

Λονδίνο 1.34, 1.41, 4.52–4.54, 4.57, 4.59, 4.63, 4.76, 5.16, 22.9

Λουλούδης Λ. 8.20

Μ

Μαγκάκης Α.Γ. — Β.Σ. Καλκάνης,  Εμπράγματον Δίκαιον 18.3

μαζικοί φορείς νεολαίας 2.19. βλ. και πολιτικές νεολαίες, φοιτητικές-μαθητικές οργανώσεις, τμήματα νέων, φιλειρηνικό κίνημα, φοιτητικό κίνημα

μαθητικές κοινότητες 2.32

Μαθητική του ΣΕΜΜΕ 1.76, 2.45, 3.5, 3.32, 4.74

Μαθητική Εβδομάδα 3.5

Μαθητική Εστία 7.74

Μαθητική Πορεία (Καλλιθέα), εφ. 7.62, 8.42

Μαθητική Πορεία, περ. 7.62

Μαθητική Πορεία (Κουκάκι), σατιρικό φύλλο 8.42

Μαθητική Πρωτοπορία 6.18

Μαθητική Πρωτοπορία, εφ. 6.104

Μαθητική Φωνή, εφ. 6.104

Μαθητικό Δελτίο της ΠΕΟΜ 2.46, 4.74

Μαθητικός Αγώνας, περ. της ΠΑΜΚ 6.104

Μαθητικός Κόσμος, περ. 6.104

Μάινχοφ Ούλρικε 6.88

Μακεδονία, εφ. 1.97, 1.105, 1.107, 1.109, 1.110, 1.112–1.115, 1.117, 1.119, 2.1, 2.3, 7.30

Μακεδονική Ώρα (Θεσσαλονίκη), εφ. 9.3

Μακρής Π. 3.9, 6.23

Μακρυγιάννης του ΠΔΣΚ “Μακρυγιάννης” (Μόντρεαλ) 4.67

Η Μαμή, περ. 1.37, 1.39, 4.67, 6.11, 7.30

ΜΑΝΑ 1.38

Το μανιφέστο των Λαμπράκηδων του Μίκη Θεοδωράκη 6.6

Μάνος Ι. 7.2

Μαντέλης Β. Γρ. 6.3

Μανωλάκος Αρ. Κ. 1.144, 2.4, 2.5, 2.9, 2.12, 2.21, 2.22, 2.32, 2.33, 6.13, 7.84

Μανωλάκος Μ. Κ. 7.30

Μανωλάκου Μαρία 2.33

Μάο Τσε-τουνγκ 3.46, 7.74

Μαραθώνας 5.11

μαραθώνιες πορείες βλ. φιλειρηνικό κίνημα

Μαργαρίτης Απ. 2.14

Μαρινέλα 5.43

Μαρίνος Δ. 6.35

Μαρκεζίνης Σπ. Β. 20.1. βλ. και Κόμμα των Προοδευτικών

Μαρκογιάννης Χρ., Η Ελλάς κατολισθαίνουσα… 20.6

Μαρξιστικό Δελτίο 3.36

Μαρξιστικό Προλεταριακό Μέτωπο 1.32, 3.21

Μαρόκο 6.81

Μάρταλης Α. 10.1

Μαρτυρίες, περ. 3.37

Μαυρογένης Διον. 6.17

Μαύροι Πάνθηρες 6.46

Η Μάχη (Μεσσηνία), εφ., 7.55, 7.71

Μαχητής”, αντιδικτατορική οργάνωση 6.11

Μαχητής του Γραφείου Εσωτερικού του ΚΚΕ 4.66

Μαχητής της Οργάνωσης «Μαχητής» 7.30

Μαχητική Ομάδα “Μακρυγιάννης” (Δ. Γερμανία) 7.30

Μάχιμα Φύλλα 6.106

ΜΔ, Μαρξιστική Δράση 4.67

Μεγεθύνσεις, περ. ΔΑγ Βιολογικού Αθηνών 8.44

Μεϊμάρης Μιχ. 2.14

Μελέτη-Κριτική, περ. 3.12

Μελτέμι Αλλαγής (Ραφήνα), περ. 7.64

Μενούνος Δ. 6.35

Μεσημβρινή, εφ. 5.21

Μεσόγεια (αεροδρόμιο) 6.35

Μεσόγειος, εφ. 1.110, 1.111

Μεσσηνία  7.55

Μετανάστης (Βερολίνο), εφ. 4.76

Μετανάστης (Στοκχόλμη), εφ. 22.9

Μεταξάς Ν.Α. 4.74

μετεγγραφές φοιτητών 1.53

Μέτωπο Σαντινίστας 6.47

Μέτωπον, εφ. 6.106

Μήνες, περ. Φιλοσοφικής Θεσσαλονίκης 4.74

Μητροφάνης Γ. 9.6

Ο Μηχανουργός, δελτ. 2.24

Μικέλης Χ. 3.1

Μικροί Ήρωες από τα “Ιστορικά” της Ελευθεροτυπίας 13.6

Μιχαλόπουλος Γρ. 2.47

Μοζαμβίκη 6.82

Μορφωτικός και Εκπολιστικός Σύλλογος Ελευσίνας  6.110 (ψηφιοπ.), 9.9

Μοσκώφ Κ. 4.23, 4.28

Μόσχα 4.35

Μουσείο της ΕΠΟΝ 13.3

Το Μούσι, περ. 4.76

Μπάαντερ Αντρ. 6.88

Μπανιάς Γιάν. 7.39, 8.6

Μπαρής Αργ. 9.4

Μπαστιάς Κ. 3.9

Μπαχρέιν 6.63

Μπελογιάννης Ν. 7.74

Μπενάς Τ. 3.11

Μπέσσας Δ. 7.2

Μπεχράνγκι Σαμάντ  2.34

Μπίστης Ν. 29.1

Μπλάνκο Καρ. 6.90

Μπόγρη Δήμητρα 8.15

Μποσλεβίκοι” 6.28

Μπούζενμπεργκ Ίων 1.127, 1.137. Επιθεώρηση Τέχνης 1.23

Μπούμη-Παπά Ρίτα 5.4

Μπράουνσβαϊκ Γερμανίας 7.30

Μπριλάκη Κωνσταντίνα 9.8

Μπριλλάκης Αντ. 4.63, 22.1

Μυλοχώρι Κιλκίς 5.8

Μωραΐτης Π. 3.46

Ν

Ναμίμπια 6.83

ΝΑΤΟ 1.47, 3.14, 29.5

Ναυτεμπορική, εφ. 1.106, 1.107, 1.110, 1.112

Ναυτολογικό Γραφείο Πειραιώς 2.32

Τα Νέα, εφ. 1.24, 1.85, 1.88, 1.95–1.119, 2.12, 2.19, 2.31, 3.1, 3.9, 3.28, 4.71, 5.21, 6.13, 6.14, 7.72, 7.75–7.77, 7.79, 7.82–7.86, 8.1, 8.29, 8.33

Νέα της Αθήνας, εφ. της [Νέας] ΕΔΑ 2.26, 6.106

Νέα Αριστερά 7.59

Τα Νέα του Bertrand Rus­sell 1.77, 2.30, 4.74

Νέα Γενιά της ΕΠΟΝ 13.6

Νέα Γενιά, φοιτητική έκδ. 6.18

Η Νέα Δημοκρατία (Λονδίνο), εφ. 4.67

Νέα Ελλάδα, εφ. του ΠΑΜ 1.37, 1.113, 2.32, 4.66, 7.21, 7.63

Νέα Ελλάς (Παρίσι) 4.76

Νέα Ελληνική Αριστερά (ΝΕΑ, Σουηδία) 4.56, 22.1

Νέα Εποχή (1925), περ. 19.2

Νέα Εποχή (Άρτα), εφ. 4.76

Νέα Ζηλανδία 4.30–4.33

Νέα Ιωνία 6.5

Νέα Κίνηση 1.57

Νεανική Ιδέα 4.74

Νέα Οικολογία 8.20

Νέα Οικονομία, περ. 1.23

Η Νέα Παμφοιτητική (Θεσσαλονίκη), περ. 2.35, 4.74

Νέα Πολιτεία, εφ. 1.89, 1.92–1.93

Νέα Πορεία 1.38

Νέα Πορεία Ελλήνων σπουδαστών Τεργέστης 4.67

Τα Νέα της ΧΑΝ (Αθήνα), περ. 4.74

Νεάρχου Π. 4.57

Νέα Οικολογία 8.20

Ν.ΕΔΑ 1.25, 2.21, 3.10, 6.97,  9.3, 20.3. Αθήνας 3.10. εκδόσεις 2.21, 3.10, 20.3. Θεσσαλονίκης 9.3. Κεντρικό Συμβούλιο 2.21, 2.23, 5.2. για το Κυπριακό 5.17. Μακεδονίας 9.3. Σπουδάζουσα Θεσσαλονίκης 11.2

Νέες Κατευθύνσεις 6.109

Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών 5.27

Νέο Ηράκλειο 6.110

Οι Νέοι, περ. 1.76

Νέοι Αγώνες, εφ. 7.63

Νέοι Άνθρωποι, περ. 2.47

Νέοι Σοσιαλιστές 4.56

Νέοι Στόχοι, περ. 6.108

Νέο Κόμμα της Αριστεράς” 7.58, 8.21. βλ. και ΕΑΡ

Νεολαία Ενώσεως Κέντρου 5.14. βλ. και ΕΔΗΝ, ΟΝΕΚ

Νεολαία ΚΕΑ (Γ. Γρίβα) 2.23, 3.32

Νεολαία Λαμπράκη βλ. ΔΝΛ

Νεολαία ΝΑΚ 9.3

Νεολαία Συνασπισμού 4.77

Νέο Pan­derma 7.64

Νέο Φοιτητικό Κίνημα 6.21

Νέος Δημοκράτης του ΑΚΕΛ, περ. 4.76, 6.107

Νέος Κόσμος (συνοικία Αθήνας) 8.22, 8.44

Νέος Κόσμος του ΚΚΕ, περ. 1.39, 4.69, 4.76, 6.93, 25.4

Νέος Παρατηρητής, περ. 4.76

Ο Νέος Φοιτητής, περ. 1.76

Νιγηρία 6.70

Νίκαια 10.1

Νικαράγουα 6.47

Νίκη, σπουδαστική παράταξη ΑΣΟΕΕ 3.6

Νίκη, σπουδαστική παράταξη ΠΑΣΠΕ 4.41

Νικητάκης Ν. 18.4

Νικολαΐδης Μελής 5.17

Νικολάτος Γ., περ. ΕΑΜ-Αντίσταση 13.4

Νομική Αθηνών 7.33. γεγονότα 1973 4.52, 6.14, 6.15, 6.110

νομοθεσία της χούντας για την παιδεία 1.62

Νόμος 375…, φυλλ. της ΕΔΑ 3.43

Νότια Αφρική 4.65, 6.84

Ν.ΠΑΣΟΚ 6.24, 8.38

Ντε Γκωλ Σ. 4.62

Ντέμος Ναπ. 1.71

Ντομιγκόνε Λ. Μπ., Η διαστροφή ενός πανεπιστημίου 4.74

Ντόρτμουντ 6.15

Ντούμπτσεκ Α. 4.63

Νυρεμβέργη 7.30, 7.31

νυχτερινοί μαθητές 6.5. βλ. και εργαζόμενοι νέοι, ΣΕΕΝΕ, ΣΕΜΜΕ

Ξ

Ξαστεριά (Θεσσαλονίκη), περ. 11.1

Ξαστεριά, περ. των Κρητών Σπουδαστών 1.76, 2.36, 4.74, 6.104

Ξεκίνημα, εφ. 6.103

Ξεκίνημα, περ. μαθητικών κοινοτήτων 25.4

Το Ξεκίνημα των Μικρών, μαθητών δημοτικού 25.4, 25.8

Ξένος, εφ. Ελλήνων μεταναστών 6.105

Ξένος Α. 10.1

Ο

Οδηγητής, εφ. της ΚΝΕ 1.34, 6.103, 7.62

Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών 2.24

Το Οδόφραγμα (τροτσκιστών) 6.106

ΟΕΔΒ-ΟΕΣΒ 2.32, 5.2

ΟΕΜ 22.1

ΟΕΦΕΚ 1.66

ΟΕΦΙ 4.39

ΟΕΦΣΙ 2.17

Οικονομικαί Εξελίξεις, περ. 4.76

Οικονομικά Νέα, περ. 1.82, 4.76

Οικονομικός Ταχυδρόμος, περ. 1.23, 1.107, 4.76

Οικονόμου Ρόζα 3.46

ΟΚΔΕ (4η Διεθνής) 8.38. Όχι στις νέες δίκες της Πράγας  20.2

Ολυμπιακή Δημοκρατία (κόμμα) 7.59

Ολυμπίτου Ευδοκία 13.9

Ομάδα Δημοκρατία 1.38

Ομάδα Ελλήνων Επαναστατών Κομουνιστών (Παρίσι) 4.67

Ομάδα Ελλήνων Παρισιού (“17 Νοέμβρη”) 20.2

Ομάδα “Κομουνισμός” (Παρίσι) 6.11

Ομάδα για μια “Προλεταριακή Αριστερά” 6.28

Ομάδα πρωτοβουλίας ενάντια στην [κρατική] τρομοκρατία 7.61

Ομάδα φοιτητών” (Παρίσι) 1.74

Ομάδες Αυτόνομων Εργατών 7.61

Ομάν 6.64

Όμιλος Νέων Ν. Ιωνίας 6.5

ΟΜΛΕ 6.26, 7.87

Ομοσπονδία Ελληνικών Φοιτητικών Ενώσεων Δ. Γερμανίας 4.60

Ομοσπονδία Ελληνικών Φοιτητικών Συλλόγων Βρετανίας 8.40

Ομοσπονδία των Ελλήνων Φοιτητών (1927) 3.47

Ομοσπονδία Εργαζομένων Τύπου 20.5

ΟΝΝΕΔ 6.24, 7.59

Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης 6.65

Οργάνωση Ελλήνων Μαρξιστών Λενινιστών 4.56, 6.11

Οργάνωση Μαρξιστών-Λενινιστών «Λαϊκή Εξουσία» 6.11. βλ. και Λαϊκή Εξουσία

Οργάνωσις Νέων” 1.56

Οργάνωσις Νέων Ενώσεως Κέντρου-Αγροτικής Φιλελευθέρας Ενώσεως 2.46

Οργάνωσις Νέων της Δημοκρατικής Ενώσεως 3.21, 4.50

Ορεινό Ηπείρου 25.4

ΟΣΕ 6.28, 6.11

ΟΣΕΝ 1.19

Οστράβα 4.67

ΟΤΕ 8.13

ΟΤΣΣΕ 1.18, 2.15, 4.43, 6.1

Ουμανιστής (Αθήνα), περ. 3.40, 6.107

Ουρουγουάη 6.48

Π

Πάγκαλος Θ. 1.28

Πάγκαλος Π. 7.2, 7.64

Παγκόσμια Σύνοδος Νεολαίας βλ. WAY

Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης 5.16

11ο Παγκόσμιο Τζάμπορι 5.11

VIII (8ο) Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας-Σπουδαστών (Ελσίνκι) 4.13, 4.74

ΠΑΕ (Νυρεμβέργη) 7.30

παιδαγωγικές ακαδημίες 2.14. Α΄ Συνέδριο Σπουδαστών 1.17

παιδεία 1.129, 1.130, 2.19, 3.9, 6.12, 7,84 και σποράδην. νομοθετικά κείμενα 1.22

Παιδεία, επιτεύγματα… (έκδ. της χούντας) 1.81

Πάικος Β. 2.43, 25.7

ΠΑΚ 1.39, 4.55, 7.30, 7.84. Μ. Βρετανίας 4.67, 6.11. δίκη 4.55

ΠΑΚ-Πανελληνιο Απελευθερωτικό Κίνημα, δελτ. 6.11

Παλαιστίνη-Παλαιστινιακό 6.41, 6.65, 8.25

Παληός Δ. 5.19

Παλλάς” (κινηματογραφική αίθουσα) 3.28

Ο Παλμός του Γένους, περ. 4.76

ΠΑΜ 2.32, 4.62, 4.63, 4.70, 7.21, 7.30, 8.48, 22.1. Βρετανίας 4.69. Δ. Γερμανίας 4.67. δίκες στη Θεσσαλονίκη 9.5, 11.1

ΠΑΜΕ 3.19, 4.51, 9.1, 25.10

Παμφιλοσοφικός Φοιτητικός Σύλλογος «Ο Πλάτων» 2.10, 4.36, 4.67

Παμφοιτητική της ΦΕΑΠΘ 2.35, 4.74

Παναγιωτόπουλος Π. 7.62

Παναγιώτου Γιάν. 4.28, 20.1

Παναγούλης Αλ. 22.2

Παναγούλης Στ. 4.67

Παναθηναϊκός, γήπεδο 20.5

ΠΑΝΔΗΚ Σ.Π. 1.27, 1.77, 3.5, 3.14, 6.7

Πανελλαδική Αιθιοπική Φοιτητική Ένωση 6.70

Α΄ Πανελλαδική Έκθεση Νέων 2.47. Β΄ 2.47

Α΄ Πανελλαδική Πανεπιστημονική-Πανσπουδαστική Συνδιάσκεψις, πρόσκληση, 1.12, 2.11. βλ. και πανσπουδαστικές συνδιασκέψεις

Α΄ Πανελλαδική Φοιτητική Συνδιάσκεψη” 4.26

Το Β΄ Πανελλαδικό Συνέδριο της ΕΔΑ και η ελληνική νεολαία, φυλλ. 5.20, 9.2

Πανελλήνια Αντιδικτατορική Ένωση Νυρεμβέργης 7.30

Α΄ Πανελλήνια Φοιτητική Συνδιάσκεψη 2.6

Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Ειρήνης 5.17. βλ. και φιλειρηνικό κίνημα

Πανελλήνιος Επιτροπή Αγώνος υπέρ της Δημοκρατίας και του Συντάγματος 5.15

Πανεπιστημιακή Λέσχη 3.2

πανεπιστημιακό άσυλο βλ. ακαδημαϊκό άσυλο

Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εθνικό και Καποδιστριακό) 1.11, 3.2, 4.36, 4.49. Πειθαρχικό Συμβούλιο 4.24

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βλ. ΑΠΘ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 7.84, 29.4, 29.5

Πανεπιστήμιο Πατρών  2.12

πανεπιστημιούπολη 1.22

Πανηπειρωτικός Φοιτητικός Σύλλογος Αθηνών 14.1

Πανιατρική, περ. 6.107

Πανουσάκης Σ. 1.1, 1.51

Πάντειο Πανεπιστήμιο βλ. ΠΑΣΠΕ

πανσπουδαστικά συνέδρια: Α΄  1.131, 2.1, 4.36. Β΄  1.1, 1.131, 2.2, 3.1, 4.1, 6.1. Γ΄  1.2, 2.3, 2.10, 4.1, 4.74. Δ΄ 1.3, 1.131, 2.4, 2.11, 2.19, 4.2. βλ. και ΕΦΕΕ Συνέδρια

πανσπουδαστικές συνδιασκέψεις: Α΄ 1.5, 1.12, 4.3. Β΄ 3.12. Γ΄ 1.5, 4.4

Πανσπουδαστική, εφ. 1.76, 1.122, 1.128, 2.2, 2.13, 2.41, 3.12, 3.33, 4.2, 4.45–4.47, 4.74, 6.10, 9.12, 25.6. για το 15% 4.46. διαγωνισμοί 4.45. εκδοτικά 31.2. ενοίκια 31.2. λειτουργία σύνταξης 2.20, 4.45, 6.3. οικονομικά στοιχεία-κυκλοφορία 31.1, 31.2. πνευματικά θέματα 4.47. πρωτότυπα συνεργασιών 4.46

Πανσπουδαστική της Αντι-ΕΦΕΕ 1.34, 1.39, 3.2, 4.66, 6.11, 6.17, 8.43

Πανσπουδαστική Επιτροπή Αποκαταστάσεως Δημοκρατικών Θεσμών  2.24

Πανσπουδαστική σ.κ. 1.76, 3.2, 6.19, 7.33, 8.43. Μ. Βρετανίας 4.59

ΠΑΟΣ Ρ.Φ. 1.36, 1.39, 1.57, 3.28, 4.63, 4.66, 4.71, 6.32α, 7.21, 7.22, 7.30, 7.84, 7.87, 13.5. ιδρυτική διακήρυξη 4.63

Παπαδάτος Διον. 4.74

Παπαδημήτρης Μ. 4.63

Παπαδημητρίου Γιάν. 9.2

Παπαδόπουλος Γ. 4.69, 7.24

Παπαδόπουλος Λ. 6.13

Παπάζογλου Μ. 6.13

Παπαθεμελής Στ. 29.5

Παπαϊωάννου Εζ. 6.93

Παπακαρυάς Λ. 7.21

Παπακωνσταντίνου Έλλη 8.14, 9.6

Παπανδρέου Ανδρ. 4.55, 4.68

Παπανδρέου Γ. 4.70, 14.1. κηδεία 4.69, 4.1

Παπανούτσος Ευ. 1.24

Παπασπυρίδης 1.54

Παπατριανταφύλλου Ν. (αρωματοποιία Άρτας) 7.20

Παπατσαρούχας Αποστόλης  20.5

Παπαφιλίππου Λ. 18.1

Παπαφώτης Φ. 18.1

Παπούλιας Δ. 1.137

Παπούλιας Φ. (Μάκης) 3.6, 3.13, 3.14, 3.26, 3.29, 7.2. διαγραφή 3.29. δίκη 3.29

παρακολουθήσεις Ασφάλειας 18.1, 18.2, 18.4, 18.5. βλ. και διώξεις

Παρατηρητής, περ. 25.4, 25.8

Παρεμβάσεις της ΕΑΡ… στο Ευρωκοινοβούλιο 30.2

Παρθένι Λέρου (στρατόπεδο εξορίστων) 2.32

Παρίσι 1.79, 1.127, 4.48, 4.58, 4,63, 4.67, 7.32

Παροικιακή (Λονδίνο), εφ. 4.76

Το Παρόν, περ. 6.106

Παρτσαλίδης Δ. 4.63, 7,83. δίκη 1.35, 2.32. Τι μας χωρίζει [από το ΚΚΕ] 9.6

Πασαλής Π. 4.74

Πασαλίδης Γιάν. 9.2

ΠΑΣΟΚ 6.24, 7.87, 8.8, 8.19, 29.1, 29.2

ΠΑΣΠ 6.21, 7.33

ΠΑΣΠΕ 1.14, 1.63, 2.14, 3.4, 4.41, 25.12

Πάτρα 1.64, 7.84, 8.12, 8.44, 8.45

Πατρίς Ηρακλείου, εφ. 1.107

Πατρίς  Πύργου, εφ. 4.43

Παττακός Στ. 4.69

Παφίλης Δ. 1.16

ΠΕΑΕΑ Καλλιθέας 13.1

ΠΕΑΚ 3.25

ΠΕΕΚ 6.27

Πειραιάς  1.76, 7.45, 8.44

Πελοπόννησος 8.32

Πελοπόννησος 1.112

ΠΕΝ 4.50. βλ. και Προοπτική

ΠΕΝ-Ν.ΕΔΑ-Ν.ΔΕ-Ν.ΝΑΚ, Ηγωνίσθησαν οι Κύπριοι, ενίκησεν η Τουρκία 9.3

ΠΕΟΜ 2.46

Περού 6.49

Περούτζια 5.16

ΠΕΣΚ 6.32α, 6.93. βλ. και ΕΦΕΚ, Κυπριακό

Πεταλίδης Α. 4.74

Πέτρουλας Σ. 3.13, 3.14, 3.22, 3.29, 5.4, 5.11, 5.12, 6.7

ΠΕΦΟ, περ. 4.76

πιστοποιητικά νομιμοφροσύνης 3.28, 4.52

Πλαϊτάκης Μ. 2.35

πλατφόρμα Σπουδάζουσας [ΕΚΟΝ Ρ.Φ.] Πάτρας” για την κρίση του 1978 στη Νεολαία 8.33

Πληροφοριακό Δελτίο της ΕΕΠΔΕ 4.61

Πλυτάς Γ. 4.67

Η Πλώρη, περ. 1.78, 4.76

ΠΜΣΠ 6.19

Πνευματικός Δεσμός Σπουδαστών και Νεολαίας 1.78, 2.47

ΠΟΔΝ 3.8, 4.62, 5.11, 8.48, 11.1

Πόλε Ρ. 6.34

Πολιτάκης Αλ. Κ. 4.74

Πολιτικά Θέματα 6.109

Η Πολιτική, περ. 4.76

Πολιτική Επιθεώρηση 6.108

Πολιτική Οικονομική Έρευνα, περ. 3.39, 4.76

πολιτικοί κρατούμενοι 1.123, 4.20, 4.22, 4.34, 4.53, 7.31. βλ. και διώξεις, εξορία

Πολιτικό καφενείο Ν. Άσιμου 6.34

Πολιτικός και Πολιτιστικός Όμιλος «Πρωταγόρας» 6.55

πολιτιστικό κίνημα 5.2

Πολυτεχνείο, εξέγερση 6.15, 7.23, 22.1, 22.2. επέτειοι 6.18, 8.8, 8.11, 8.24, 8.36, 8.43, 8.44. Συντονιστική Επιτροπή 7.33. εκδηλώσεις, πορείες (στη μεταπολίτευση) 8.8, 8.36, 8.43, 8.44

Πολυτεχνική Σχολή Πατρών 2.12

Πολωνία 6.94

Πολωνικά” 8.11, 8.45

Πόπη [Τζεμπελίκου;] 7.20

Πορεία (La marche, Παρίσι), περ. 3.28, 4.67, 4.70

Πορτογαλία 6.95

πορτογαλική επανάσταση 6.41

Πορτογαλική Επανάσταση, τέσσερα ντοκουμέντα 6.95

Πορφύρης Κ., Γρηγόρης Λαμπράκης, ο αντρειωμένος 5.20

Πουλόπουλος Γιάν. 5.43

ΠΠΣΠ  3.15, 6.19, 6.104, 7.33

Πρακτικά Βουλής 8.24

Πρακτορείο Ηνωμένων Φωτορεπόρτερ 18.2

Πράξη (Θεσσαλονίκη), περ. 29.6

πραξικόπημα βλ. δικτατορία

Προβατάς Φ. 7.30

Προβληματισμοί, περ. μαθητών Ν. Ηρακλείου 6.104

Προβληματισμοί, χφ. περ. των κρατουμένων Κορυδαλλού 10.1

Πρόγραμμα δημοκρατικής διεξόδου του ΚΚΕ Εσ. 8.9, 8.19

Προλεταριακή Σημαία, εφ. 9.8

Προμηθεύς, εφ. των σπουδαστών ΕΜΠ 1.76, 2.43, 4.74

Προοδευτική, εφ. 6.14

Προοδευτική Εύβοια, εφ. 7.73

Πρόοδος, σπουδαστική παράταξη της ΑΣΟΕΕ 3.6

Πρόοδος, περ. 4.74, 25.4

Προοπτική, μαθ. περ. 7.62

Προοπτική της ΠΕΝ 4.74

Προσανατολισμοί, περ. 6.14, 6.23, 7.64

Προτάσεις της Ανεξάρτητης Αριστεράς (Ιταλία) 22.4

Πρωινά Νέα Ιωαννίνων 1.112

Πρωινή Βόλου 1.106, 1.114

πρωτόγονος κοινοτικός τρόπος παραγωγής 3.16

Πρωτοδικείο Αθηνών 2.22

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 9.8

Πρωτοπορία, Πνευματικός Δεσμός Σπουδαστών & Νεολαίας 2.47

Πρωτοπορειακή Συναδελφική, περ. 2.43, 4.74

Πρωτοπορία (Αθήνα), μην. εφ., 1.81, 4.74, 6.104, 7.62

Πρωτοπορία (Θεσσαλονίκη), περ. 1.76, 9.9

Πρωτοπορία (Λονδίνο), περ. 4.67

Πρωτοπορία (Ν. Ηράκλειο), εφ. 6.110 (ψηφιοπ.), 25.4

Πρωτοπόρος, περ. φοιτητών της ΑΣΟΕΕ 3.32, 6.104

Πρωτοπόρος (Μόντρεαλ), εφ. 4.67

Πρωτοπόρος, εφ. της Ν.ΕΔΑ Αθήνας 3.10, 4.74

ΠΣΑΕΕΑ, ημερολόγια 12.1

πτυχιούχοι υπομηχανικοί 8.41

Πυρομάγλου Κομν. 3.21, 7.83

Πυρσός, σπουδαστική παράταξη της ΑΣΟΕΕ 2.14, 3.6, 3.13, 4.41

Πυρσός της Νεολαίας της ΚΕΑ 3.32

Ρ

Ραΐζης Μ.Β.Γ. 4.17

Ράμφος Στ. 4.63

Ράσελ Μπ., Αυτός που απειλεί την Ειρήνη… 25.9

Ράσπε Κ. Γιαν 6.88

Ρέντη (συνοικία Αθήνας) 6.34

Ρεπούση Μαρία 8.15

Ρήγας, δελτ. 1.36

Ρήγας-Αντίσταση (εξωτερικό) 4.67

Ρήγας Φεραίος, Νεολαία ΚΚΕ Εσ. 1975 7.42. βλ. και ΕΚΟΝ Ρ.Φ., ΠΑΟΣ Ρ.Φ.

Ρήξη για μια Προλεταριακή Αριστερά” 7.59

Ριζοσπάστης, εφ. 1.34, 1.116–1.119, 7.63, 7.73

Ριζοσπάστης (Μαχητής) 1.35, 4.66, 6.11, 7.21

Ροδάκης Π. 10.1

Ροδεσία 6.77, 6.78

Ροζάκης Χρ. 7.79

Ρούζβελτ Φρ. 7.74

Ρουμανία 2.31

Ρουμελιωτάκης Χρ. 6.8

Ρούτσης Π. 4.74

Ρ/Σ Βουδαπέστης 4.63. Μόσχας 4.63. “Φωνή της Αλήθειας” 4.63

Ρωμαίος Γ. 7.86

Ρωμανός Θ. 8.19

Ρώμη  4.63, 4.67, 22.1

Ρωσία 25.9

Σ

Σαββάκος Α. 7.2

Σαββίδης Γ. 6.23

Σαββόπουλος Διον. 5.31, 5.43

ΣΑΚ 6.21

ΣΑΚΕ 29.5

ΣΑΠΚ 6.32α

40 χρόνια ΕΠΟΝ 13.6

Σαράφης Στ. (κηδεία) 3.19

Σαρρής Φ. 4.74

Σάρτρ Ζ.-Π. 7.79

ΣΒΙΕ 8.43

ΣΕΑΠ  20.5

Για το σεβασμό των πολιτικών ελευθεριών, έκδ. ΕΔΑ 3.43

ΣΕΕΝΕ (ΣΕΝΕ) 2.25α, 3.24, 5.18, 20.5

ΣΕΜΜΕ 1.19, 1.76, 3.5, 4.44, 4.74

Σεφέρης Γ., δήλωση 1969 1.40

ΣΕΦΛ 1.41, 4.67

ΣΕΦΣ 2.16, 3.5, 4.44, 6.1

Τα Σημερινά, εφ. 1.95, 1.96, 1.99, 1.100, 1.102, 1.109

Σίδνεϋ 4.34

σινοσοβιετική διένεξη 8.25

Σκαπάνη του Ελληνικού Κέντρου Αγωγής 4.74

Σκουδρογιάννης Γ. 8.45

Σκουρτέλλη-Τσίτσοβιτς Σάρρα-Φωτεινή  7.30–7.32

Σκρουμπέλος Θ. 7.73

Σμυρνιώτης 18.4

Σμυρνιώτης Στ. 1.72, 1.84

Σοβιετολογία, περ. 4.76

Σόντης Ιω. 4.44

Σοσιαλιστική Αλλαγή, εφ. της ΕΔΕΕ 6.77, 6.106, 7.73

Σοσιαλιστική Δημοκρατική Ένωση Δ. Βερολίνου 4.56

Σοσιαλιστική Ένωσις 4.76

Σοσιαλιστική Επανάσταση 6.108

Σοσιαλιστική Επαναστατική Κίνηση 6.21

Σοσιαλιστική Επαναστατική Πάλη 3.45, 6.29, 20.2

Σοσιαλιστική Κίνηση Νέων/Σπουδαστών 4.50

Σοσιαλιστική Κίνησις Σπουδαστών (μέλος της IUSY) 2.23, 2.46

Σοσιαλιστική Νεολαία 6.18

Σοσιαλιστική Οργάνωση Ελλήνων Μεταναστών 6.105

Σοσιαλιστική Πορεία, περ. 6.106, 7.73

Σοσιαλιστική Φοιτητική Παράταξη 6.21

Σοσιαλιστική Φωνή, περ. της Σοσιαλιστικής Ενώσεως 4.76

ΣΟΥΑΠΟ βλ. SWAPO

Σουδάν 6.85

Σουηδία 22.1

Σπανός Π. 18.1

Σπηλιόπουλος Γ., Το υγειονομικό πρόβλημα της χώρας 3.43

Σπίθα (Βιετνάμ) 1.82

Σπίθα, περ. του ΠΑΜ Δ. Γερμανίας 4.67

Σπόρτιγκ 7.61, 8.37

Σπουδάζουσα ΔΝΛ 1.26, 2.5, 2.22, 3.13. βλ. και ΔΝΛ

Σπουδάζουσα Ν.ΕΔΑ 1.25, 2.21, 3.10. σπουδαστές-εργοδηγοί  4.44

σπουδαστές υπομηχανικοί  1.19

Ο Σπουδαστής (Ρώμη) 2.44, 4.74

Σπουδαστής της ΕΔΑ, εσωτερικό δελτ. 3.10

Ο Σπουδαστής του ΕΜΠ (του ΣΣΕΜΠ, του Πολυτεχνείου) 1.76, 2.43, 3.32, 4.74, 25.5

Σπουδαστικά Νέα 2.43

Η Σπουδαστική (Αθήνα), περ. 1.76, 2.43

Σπουδαστική Δας 1.81

Σπουδαστική Πρωτοπορία της ΠΑΣΠ 6.104

Σπουδαστική Σκέψη (Αθήνα), περ. 2.43, 3.31, 25.6

Σπουδαστικό Ασφάλειας  4.74. βλ. και Συνδικαλιστικό Ασφάλειας

Σπουδαστικοί Αντίλαλοι, περ. Συλλόγου Σπουδαστών ΑΣΟΕΕ 25.5

Σπουδαστικός Αγώνας της ΑΑΣΠΕ 6.104

Σπουδαστικός Κόσμος (1949), περ. 3.31

Σπουδαστικός Κόσμος (Αθήνα), περ. της ΠΠΣΠ. 6.104

Σπουδαστικός Κόσμος (Θεσσαλονίκη), περ. 1.76, 2.35, 3.31, 4.28, 4.74, 25.5

Σπουδαστικός Λόγος 1.76, 2.43

ΣΣΕΜΠ 2.13, 2.28, 3.3, 4.41, 7.1

Στάβερης Ηλ. 13.2–13.5

Στάγκος Αστ. 1.12, 1.24, 7.30

Στάθης Αντ. Κ. 4.74

Στάλιν Ιωσ. 7.74

Σταύρου Σ. 4.74

Στεφανάκης Εμμ. 6.7

Στεφανίδης Γιάν. (υπόθεση “σαμποτάζ” Έβρου) 9.3

Στεφάνου-Κασκάνη Κατερίνα  29.3

Στεφάνου Στ. Δ. 2.32, 9.6

Στοκχόλμη 8.45, 22.1, 22.2

Στουντέντσκα Μουόγια (Σόφια, κυριλλική γραφή), περ. 4.75

Στοχασμός, περ. 2.47, 4.76

Στόχοι της Σοσιαλιστικής Κίνησης Νέων 4.74

Στρατής Γιάν. 6.8

Στρατιωτικά Νέα, εφ. 3.28

στρατιωτική θητεία-στρατολογικά 2.32, 6.40, 7.22, 8.37, 8.41, 29.3, 29.6

στρατοδικεία 7.22. βλ. και δίκες, δικτατορία, πολιτικοί κρατούμενοι

Στρατολογικό Γραφείο Αθηνών 2.32

Στρομπολάκος Σ. 4.67

Σύγχρονα Θέματα, περ. 4.76

Σύγχρονα Θέματα (1972), περ., εκδ. Μ. Μπακιρτζής 6.109

Σύγχρονη Εκπαίδευσις, περ. 4.76

Σύγχρονος Κινηματογράφος 6.108

ΣΥΔΝΕ 2.23, 4.50, 6.7. βλ και ΕΔΗΝ, ΕΚ, ΕΣΔΗΝ, ΟΝΕΚ

Συζήτησις, περ. της Ενώσεως “Ελληνικός Πολιτισμός” 4.76, 7.64

Συζητώ, δελτ. ΚΟΒ Παγκρατίου ΚΚΕ Εσ. 20.4

Συλλέκτης, περ. 7.64

Σύλλογος Ελλήνων Σπουδαστών Παρισιού 4.60

Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Γενεύης 2.8, 4.60

Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Water­loo 20.4

Σύλλογος Επαναπατρισθέντων εκ του Παραπετάσματος 2.28

Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών 4.74

Σύλλογος Πτυχιούχων Παντείου 4.41

Σύλλογος Σπουδαστών ΑΒΣΠ 2.14, 3.7, 3.32

Σύλλογος Σπουδαστών ΑΣΚΤ 2.13, 4.41

Σύλλογος Σπουδαστών ΑΣΟΕΕ 2.14, 3.6

Σύλλογος Σπουδαστών ΕΜΠ βλ. ΣΣΕΜΠ

Σύλλογος Σπουδαστών ΠΑΣΠΕ 1.81, 2.14, 3.4, 6.104, 25.12

Σύλλογος Σπουδαστών Σχολής Δημοσιογραφίας 1.81

Σύλλογος Φοιτητών Θεολογικής Αθηνών 2.10

Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής Αθηνών βλ. ΣΦΙΑ

Σύλλογος Φοιτητών Νίκαιας 10.1

Σύλλογος Φοιτητών Νομικής Αθηνών 1.11, 3.2, 4.37

Σύλλογος Φοιτητών Νομικής ΑΠΘ 1.12

Σύλλογος Φοιτητών Πολυτεχνικής ΑΠΘ 1.12, 2.35

Σύλλογος Φοιτητών Φαρμακευτικού Αθηνών 4.39

Σύλλογος Φοιτητών Φιλοσοφικής Αθηνών βλ. Παμφιλοσοφικός

Σύλλογος Φοιτητών Φυσικομαθηματικής ΑΠΘ 1.12

Σύλλογος Φοιτητών Φυσικού Αθ. 1.11

Συμβούλιο της Επικράτειας 4.71

Συμβούλιο της Ευρώπης  22.2, 22.3

Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων 14.1

Συμμαχία 2.32, 7.55, 7.87, 8.19, 8.48, 9.6, 20.2

Η Συναδελφική, περ. φοιτητών Φιλοσοφικής Αθηνών 1.76, 2.43, 4.74

Συνάδελφος, εφ. Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Πίστεως 6.38

Συνασπισμός, Το κοινό πρόγραμμα ΚΚΕ-ΕΑΡ  9.6

Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία στην Ελλάδα (Λονδίνο) 4.54

Σύνδεσμος Δημοκρατικών Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 14.1

Σύνδεσμος, περ. των Κρητών Επιστημόνων 7.64

Σύνδεσμος Νέων διά τον Πυρηνικόν Αφοπλισμόν “Bertrand Rus­sell” 2.30, 3.23, 4.50, 5.16, 10.1, 15.1. Θεσσαλονίκης 9.4

Σύνδεσμος Φοιτητών Νομικής (1927), 3.47

Συνδικαλιστικό της Ασφάλειας 2.28

Συνέδριο Ειρήνης στο Ελσίνκι 25.9

Το Α΄ Συνέδριο της ΔΝΛ 5.20

Συνειδητή Αλλαγή (Αθήνα), περ. της μαθητικής οργάνωσης της ΕΔΑ 2.46

Συνεπής Σπουδαστική Κίνηση 6.21

Σύντομη αναδρομή…, έκδ. Συλλόγου Σπουδαστών ΑΒΣ 3.7

Συντονιστική Επιτροπή Ελληνικών Φοιτητικών Συλλόγων Εξωτερικού 4.57

Συντονιστική Επιτροπή Εργαζόμενης Νεολαίας Αθηνών (1945) 13.2

Συντονιστική Επιτροπή Εργαζομένων Μαθητών-Σπουδαστών 4.44

Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών… vs ΔΕΣΠΑ, ΣΕΜΜΕ, ΔΑΣ-114, ΕΔΑ 4.44

ΣΥΠ βλ. KGB

ΣΦΕΑ  7.60

ΣΦΙΑ 1.11, 2.10, 3.2, 4.1, 4.39

ΣΦΟΑ 4.39

ΣΦΠΠ 2.12

ΣΦΦΑ 1.11, 2.10, 3.2, 4.40

Σχέδιο για την Αριστερά, φυλλ. της ΕΑΡ 30.2

Σχολή Υπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων 18.3

Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ 1.13

Σωματείο Κτιστών Αθήνας 20.5

Σωμερίτης Στρ. 1.126, 4.76

Τ

Ταραξίες (Παρίσι), περ. 4.67

Ταϊλάνδη 6.66

Τάσσος Α. 3.19, 5.24

Ο Ταχυδρόμος (Αθήνα), περ. 1.23, 1.98, 1.109, 1.114, 1.119, 3.39, 6.14, 6.107, 7.74

Ταχυδρόμος Βόλου 1.105, 1.107, 1.109

Ταχυδρόμος του Λονδίνου, εφ. 4.67

τεταρταυγουστιανά δημοσιεύματα 3.27

τεταρτοδιεθνιστές 6.11, 6.29, 6.87. βλ και ΕΔΕΕ, ΟΚΔΕ, τροτσκιστές

Τετράδια [της Φυλακής] 7.26, 10.1

Τετράδια της Δημοκρατίας των ΔΚΝΓΛ και ΔΝΛ 1.77, 2.22, 2.46, 3.11, 3.12, 4.74, 5.22, 9.9

Τα Τετράδια της Δημοκρατίας (εξωτερικό, Λονδίνο, Παρίσι) 1.39, 4.67, 5.22, 22.9

Τετράδια Θεωρίας και Πολιτικής 29.3

Τετράδια Μαρξισμού 6.27

Τετράδια για προλεταριακή χρήση του ΚΚΕ μ-λ 6.108

Τετράδιο, εφ. 3.42, 7.73

Τέτσης Π., Ζωγραφική 1.82

τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση 1.22, 6.22, 8.41

Τεχνικός Παλμός, περ. 6.105

Τζαβέλας Πάνος 5.39

Τζανετάκος Ιω. 4.74

Τζεμπελίκου Πόπη 2.14, 7.30

Τιγκράι — Β. Αιθιοπία 6.86

Τιμόρ 6.67

Τμήμα Νέων της Εργατικής Κίνησης για την Ειρήνη… 3.24

Τόκιο 4.18

Τόλμη, περ. 6.109

Τομές, περ. 1.82

τοπικοί σπουδαστικοί σύλλογοι 1.18, 6.1. Αιγυπτιωτών 2.44. Βόλου 1.18. Επτανησίων 2.15, 4.43. Ηλείων 4.43. Κεφαλλήνων 4.43. Κερκυραίων 2.15, 4.43. Κρητών 1.18, 1.76, 2.15, 2.36, 3.5. Λευκαδίων 4.43. Πειραιώς 1.18, 2.15. Στερεοελλαδιτών 6.15, 6.18. Ν. Τρικάλων 1.18

Τουπαμάρος, εκδ. Νέα Εξόρμηση 4.69

Τουρκία 4.59, 6.68

Τράπεζα Αμέρικαν Εξπρές 6.38

Τράπεζα Πίστεως 6.38

Τραπεζικό Βήμα, εφ. 6.38

τραπεζοϋπαλληλοι, κινητοποιήσεις απεργίες 6.38

Τριαρίδης Κ. 2.34

Τρικαλινά Νέα, εφ. 1.105, 1.111

Τριμελές Εφετείο Αθηνών 7.2

Τριμελές Εφετείο Πατρών 9.8

Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης 9.8

Τρίτσης Αντ. 4.63

τρομοκρατία [κρατική] 2.28, 4.41, 4.52, 8,24. βλ. και βασανιστήρια, δίκες, διώξεις

τροτσκιστές 1.38. βλ. και ΕΔΕΕ, ΟΚΔΕ,  τεταρτοδιεθνιστές

Τσαντ 6.85

Τσάο Χι-μιν 25.9

Τσαρουχά Κομψοπούλου Καίτη 9.3

Τσεβάς Δ. 22.2

Τσέλλος Τ., Πολιτιστική ζωή στον Αϊ-Στράτη 9.9

Τσεν Γι 25.9

Τσέρνομπιλ 29.5

Τσεχοσλοβακίας γεγονότα (1968) 4.63

Τσιριμώκος Ηλ. 3.21, 4.76, 9.3. βλ. και Δελτίον της Δημοκρατικής…

Τσιρόπουλος Κ. 2.47, 4.74

Τσιρώνη Βαρβάρα 22.1

Τσιρώνης Β. (γιατρός) 22.1

Τσουκαλά Αλίκη 7.86

Τσουράκης Κ. 2.32

Τσώρτσιλ Ουί. 7.74

τυφλοί 6.36

Ο Τυφλοπόντικας (Γιάννινα), περ. 29.6

Υ

ΥΠΕΠΘ 1.70

Υποδιεύθυνση Γενικής Ασφάλειας 18.3

υπόθεση Παπούλια-Πέτρουλα 3.13

υπομηχανικοί βλ. σπουδαστές, πτυχιούχοι

Υπουργείο Βιομηχανίας 7.28

Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως 1.70

Υπουργείο Δικαιοσύνης 7.25

Υπουργείο Εξωτερικών 18.4

Υπουργείο Εργασίας 2.25α

Υπουργείο Εσωτερικών 12.1

Υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής 1.44, 1.61

Υπουργείο Προεδρίας 52, 1.42, 1.43, 1.45–1.54, 2.22, 6.3

Υπουργείο Συντονισμού, Ελλάς-Οικονομικαί Ειδήσεις, περ. 4.76

Υφυπουργείο Νέας Γενιάς και Αθλητισμού 2.32

Φ

Φακίνος Άρ. 6.11

Φαρμακευτικό Τμήμα Αθηνών 3.2

Φάτσης Γιάν. 8.2

ΦΕΑΠΘ 1.12, 1.76, 1.81, 2.11, 2.35, 4.42, 8.11. βλ. και ΕΦΕΠΘ

φεουδαρχικός τρόπος παραγωγής 3.16

Φεστιβάλ 4.74

Φεστιβάλ Αυγής-Θούριου 7.57, 7.87, 8.44, 8.46, 8.48, 29.1

Β΄ Φεστιβάλ Κοριτσιών Μακεδονίας της ΔΝΛ 9.3, 11.1

Φεστιβάλ μαθητικών εφημερίδων 8.42

6ο Φεστιβάλ Νεολαίας-Σπουδαστών 4.36

Φεστιβάλ ’87, φυλλ. της ΕΑΡ 30.2

Φθιώτιδα 5.19, 5.23

φιλειρηνικό κίνημα 5.25, 5.26. μαραθώνιες πορείες 1.33, 2.22, 2.30, 3.23, 5.16, 5.25, 5.26, 9.3, 10.1. βλ. και ΑΚΕ, ΕΕΔΥΕ, Σύνδεσμος B. Rus­sell, Συνέδριο Ειρήνης

Φιλελευθέρα Νεολαία  4.50. βλ. και ΕΔΗΚ, ΟΝΕΚ

Φίλιας Β. 7.60

Φιλίνης Κ. 8.17, 13.4, 29.1. ΚΚΕ Εσ., κύρια ανανεωτική… 7.35

φιλοβασιλικές κινήσεις 6.24

Φίλοι της Α.Ο. [ΠΑΟΣ] «Ρ.Φ.» (εξωτερικό) 7.30

Φίλοι Μουσείου της ΕΠΟΝ 13.3

Φίλοι Νέων Χωρών, περ. 3.15, 4.76. βλ. και ΦΝΧ Αντιμπεριαλιστής,  Δελτίο

«Φίλοι της προόδου και της γαλήνης της χώρας μας» (υποστηρικτές της ΕΡΕ) 4.51

Φίλοι του Χωριού βλ. Κίνηση Νέων Φίλων του Χωριού

Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» 4.36

φιλοσοφία (10 θέματα), πολυγρ. 3.16

Φλόγα της ΕΚΦ (Αγγλία) 4.67

Φλόγα της [παράνομης] ΕΠΟΝ Σπουδαστών (1955) 25.6

Φλωράκης Χ. 29.2

ΦΝΧ  2.25, 3.15, 4.50, 6.7, 25.2. Δελτίο 2.25

φοιτητές εξωτερικού (Έλληνες) 1.20, 1.34, 1.41, 1.49, 1.53, 2.17, 4.48, 4.57–4.60, 5.1, 7.30

Οι Φοιτητές και η Εποχή τους, περ. της ΕΦΕΕ 1.76, 2.43, 3.32, 4.74, 25.6

Ο Φοιτητής (Αθήνα) 2.40, 4.74, 25.6

Ο Φοιτητής της ΦΕΑΠΘ 1.76, 1.81, 2.35

Ο Φοιτητής της Νομικής του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής Αθηνών 1.76, 2.43, 4.74

Τα Φοιτητικά Γράμματα (της Θεσσαλονίκης) της ΕΦΕΠΘ-ΦΕΑΠΘ 2.35, 4.74

Φοιτητικά Θέματα της Πανσπουδαστικής σ.κ. Παρισιού, περ. 1.76

Φοιτητικά Θέματα του Συλλόγου Φοιτητών ΑΓΣΑ 3.32

Φοιτητικαί Ανταλλαγαί του ΣΦΙΑ 4.74

φοιτητικές ανακοινώσεις (1927) 3.47

φοιτητικές εκλογές 14.1. βλ. και σποράδην στο υλικό των επιμέρους φοιτητικών συλλόγων

και σπουδαστικών παρατάξεων

Φοιτητικές Σκέψεις, περ. της ΑΣΟΕΕ 1.76, 3.32

Φοιτητική (Θεσσαλονίκης) 2.35

Φοιτητική Εβδομάδα (Αθήνα, 1957) 2.1

Φοιτητική Εβδομάδα (Θεσσαλονίκη, 1962) 4.42

Φοιτητική Ένωσις, σπουδαστκή παράταξη της ΑΣΟΕΕ 3.6

Φοιτητική Ένωσις Κρητών 6.104. βλ. και τοπικοί σύλλογοι

Φοιτητική Επιθεώρησις, περ. 2.38, 3.32, 4.74, 25.6

Φοιτητική Εστία, περ. 2.3

Φοιτητική Κινηματογραφική Λέσχη 7.1

Φοιτητική Κίνηση “Δημήτρης Γληνός” 1.34

Φοιτητική Λέσχη Πατρών 2.12

Φοιτητική Πορεία, περ. 3.32

Φοιτητική Πρωτοπορεία του ΣΕΦΛ 1.41, 4.67

Φοιτητική Σκέψη, περ. 6.104

Το Φοιτητικό Βήμα, περ. Νομικής Αθηνών 4.74

φοιτητικό κίνημα 1.122, 1.125, 1.129, 1.130, 2.19, 6.23. 15% για την παιδεία 1.24, 2.1, 2.19, 4.22, 4.46. δημοψήφισμα για το 15%  2.19. 1–1-4 1.30, 2.7, 2.16, 2.19, 3.10. φοιτητικό εισιτήριο 2.16, 2.19, 3.1, 3.2, 4.49, 6.2

Φοιτητικοί Αντίλαλοι (Αθήνα), περ. 4.74

Φοιτητικοί Αντίλαλοι, περ. της ΕΚΟΦ 4.74

Φοιτητικοί Αντίλαλοι (Θεσσαλονίκη), περ. 2.35

Φοιτητικοί Ορίζοντες του ΣΦΠΠ 2.37

Φοιτητικόν Βήμα της ΠΑΣΠΕ 2.43

Φοιτητικός Όμιλος Θεάτρου-Κινηματογράφου, περ. 25.6

Φοιτητικός Παλμός της [χουντικής] ΕΦΕΕ 7.29

Φοιτητικός Περίγυρος, περ. 29.6

φοιτητικός συνδικαλισμός 1.55. βλ. και το υλικό φοιτητικών συλλόγων και σπουδαστικών παρατάξεων

Φονσέκα Λουίς 6.73

Φουράκης Γιάν. 4.76

φορείς βλ. μαζικοί φορείς νεολαίας

Φραγκουδάκη Άννα 4.67

Φυσικομαθηματική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, πειθαρχικές αποφάσεις 15.2

Η Φωνή των Απεργών της ΜΕΛ 6.105, 7.73

Η Φωνή του Βιβλίου (1932), περ. 19.2

Η Φωνή της ΓΣΕΕ 7.73

Φωνή της Ειρήνης (Αθήνα), περ. 3.41

Η Φωνή του Έθνους, περ. 4.76

Η Φωνή του Ελεύθερου Εργάτη 6.105

Η Φωνή των Εργαζομένων 6.105

Η Φωνή του Λαμπράκη, εφ. της ΔΚΝΓΛ Θεσσαλονίκης 4.74, 11.1

Η Φωνή μας, δελτ. Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Αθηνών 2.43

Η Φωνή μας των φοιτητών Ιατρικής ΑΠΘ 1.76, 2.35

Το Φως (Ελευσίνα), περ. 6.110 (ψηφιοπ.), 9.9

Φώφη [Λαζάρου;] 7.20

Χ

Το Χακί, περ. 29.6

Χαλκίδης Γιάν. 9.7

Χανιώτικα Νέα, εφ. 7.73, 7.80, 7.81

Χαρίτος Χ. Γ., Τα διδακτήρια… Βόλου 20.6

Χαρτουλάρη Μικέλα (επιμ.), περ. Πρόσωπα, 21ος Αιώνας 13.4

Χατζηγεωργίου Λιλή 8.13

Χατζηνικολάου Ν. 4.69, 4.70

Χατζής Θ. 4.74

Χατζής Κ. 5.43

Χατζής Π. Ι. 4.74

Χατζόπουλος Γ. Α. 3.10, 6.8, 6.96 κ.ε.

ΧΑΝ 4.74

ΧΕΝ 1.47

Χιλή 6.51

Χοντζέας Γιάν. 3.46

χριστιανικά 6.24

Η Χριστιανική, εφ. 1.40, 1.57, 6.13, 7.73

Χριστιανική Δημοκρατία, περ. 4.76

Χριστιανική Συνδικαλιστική Οργάνωσις Φοιτητών Ελλάδος 3.15

Χριστοδουλάκης Αν. 7.64

Χριστόπουλος Δ. 1.72

Χρονάκη Ζώγια 8.14, 8.15

Η χρονιά της λαϊκής θύελλας [στη Ζιμπάμπουε], (Αθήνα) 6.77

Χωροφυλακή Θεσσαλονίκης 1.55

Ω

Ώρα της Αλλαγής της ΕΔΕΕ 1.38, 4.67, 6.11

Ωρωπός 6.34.  στρατόπεδο κρατουμένων 4.62

A

Afrique ma patrie (Καμερούν), περ. 6.79

Agen­cia Resisten­cia, περ. 6.51

Althusser L., στην Nou­velle Cri­tique, 1.135

Amer­ica Presse, περ. 6.44, 6.45

Ambas­sade de Turquie 18.4

Amnesty Inter­na­tional 4.52. βλ. και Διεθνής Αμνηστία

ANC 6.69

An Prob­lacht, περ. 6.89

Andri­copou­los Y. 4.70

The Anti-dictatorchip (Anti-EFEE), Chron­i­cle… 4.70

Anti­im­pe­ri­al­is­tis­cher Kampf, περ. 6.51

Argentina: The mil­i­tary touch, φυλλ. της ISC 4.75

Argen­tine Infor­ma­tion 6.43

Argen­tine en lutte 6.43

Argen­tine. Mobil­i­sa­tion… 6.43

Asso­ci­a­tion des étu­di­ants Hel­lènes de Paris 4.69, 4.70

Asso­ci­a­tion France-Laos d’amitié et de sol­i­dar­ité, Laos, dos­sié noir… 6.61

Asso­ci­a­tion of Kur­dis­tan Stu­dents 6.60

Asso­ci­a­tion pour la réu­ni­fi­ca­tion de la Corée… 6.59

Asso­ci­a­tion de… peu­ple Taï 6.66

Asso­ci­a­tion de… Timor Ori­en­tal 6.67

Ate­neo (Τορίνο), περ. 4.75

ASTA 7.30

Athens News (Αθήνα), εφ. 4.76, 7.73

Athènes-Presse libre, περ. 1.84

L’ autono­mia operaia e l’ orga­niz­zazione, φυλλ. 6.92

L’ autre Grèce 1.84, 4.68

L’ avant garde (Παρίσι), περ. 4.75

B

Bertal­ino J. 1.40

Bertrand Rus­sell Peace Foun­da­tion 5.16

Bilanz, περ. Αυστριακών φοιτητών 4.75

Bindi Guido 6.75

Bre­sil Nou­velles, περ. 6.44

Bul­letin du Comité Espagne  6.90

Bul­letin du Comité France-Bresil  6.44

Bul­letin de la Com­mis­sion Inter­na­tionale de Juristes 4.68

Bul­letin, Euro­pean Atlantic Action Com­mit­tee on Greece 4.68

Bul­letin d’ infor­ma­tion, δελτ. των πολιτικών προσφύγων 4.68

Bul­letin North Lon­don Group for the Restora­tion of Democ­racy… 4.68

Burns R., The Return of Lasarus 4.70

C

Cahiers de l’UNEF 4.75

Cam­paign for Release of… Pris­on­ers in Greece 4.52

The Cam­bridge Greek Affair 4.70

Cap­i­tatos P. 4.76

Car­illo S. 4.52

CEDETIM 6.43

CEDETIM, Dossier Zaïre 6.76

CEDETIM, Por­tu­gal. Un enjeu révo­lu­tion­naire… 6.95

Cen­tro Ital­iano Relazioni Uni­ver­si­tarie Estero 4.37

Chas­sem­lon A. R., Le Kur­dis­tan Iranien, δελτ. 6.60

Che­choslo­vak Youth, περ. 4.75

Chi­ami­amo comu­nismo, περ. 6.91

Chile Sol­i­dar­ität­skomi­tee 6.51

Chron­i­cle of Greek Stu­dents Strug­gle… 4.70

Chung Chi Stu­dent Union του Χονγκ Κονγκ 4.78

CISAL 6.43

CISNU 6.55

Clare Mar­ket Review, περ. 4.75

La classe, εφ. 6.91

Classe Operaia, εφ. του ΚΚΒ 6.44

Colo­nia dig­nidad… της Διεθνούς Αμνηστίας 6.51

Comi­tati Autonomi Operai 6.92

Comité Cen­tral de Réfugiés Poli­tiques Grecs, Nous accu­sons 4.70

Comité de Défence des Pris­on­niers Poli­tiques au Chili, La répres­sion con­tinue… 6.51

Com­ment, περ. 1.41

Com­mit­tee for the Restora­tion of Democ­racy in Greece 4.52

Com­pren­dre la révo­lu­tion por­tu­gaise 6.95

Con­tro­processo Rossi περ. 6.92

Co-ordinating Com­mit­tee of Greek Stu­dents Unions Abroad 4.57

Il Cor­rispo­dente Operaio, εφ. 6.91

COSEC 2.18, 2.29, 4.29, 4.33, 4.75

CSLPA 6.43

D

Dageng Nyheter (Στοκχόλμη), εφ. 22.2

Declara­cion del Frente Amplio en el Exte­rion 6.48

Demo­c­ra­tic Defence 4.70

Demo­c­ra­tic Resis­tance of Turkey 4.52

Demoka­tia, περ. 4.68

Le Devoir (Μόντρεαλ), εφ. 1.40

Donne con­tro, φυλλ. 6.92

Doric News (Λονδίνο), εφ. της Ελένης Βλάχου 4.68

Dossier d’information (Μαρόκο) 6.81

Dossier Oman 6.64

Dox­i­adis Ar. Sp. 1.23

E

Econ­o­mist, εφ. 1.40

EIA 6.90

El Com­bat­iente, περ. του PRT 6.43

El Dia (Αργεντινή), εφ. 6.43

ELN 6.43

El Pais (Αργεντινή), εφ. 6.43

Erithrea in strug­gle, περ. 6.75

ERP 6.43

El Sal­vador, περ. 6.50

Enri­quer Edg. 6.51

Estrella Roja (Αργεντινή), εφ. 6.43

ETA, Bultzaka, εφ. και δελτ., φυλλ. 6.90

L’ Etincelle (PRP, Ζαΐρ), περ. 6.76

Etu­di­ants de France (UNEF), περ. 1.83

L’ étu­di­ant interuni­ver­si­taire, περ. των Βέλγων σπουδαστών 4.75

L’ étu­di­ant Tunisien (UGET) 4.75

Evening Stan­dard, εφ. 4.54

Ever­green (Πεκίνο), περ. 4.75

Evita Mon­ton­era, περ. 6.43

L’ Express 6.60

Extraits, από τις «θέσεις» του ΚΚΕ Εσ. για το 2ο (10ο) Συνέδριο 7.36

F

FAR 6.43

FBI 18.4

Fes­ti­val, του VII. (7ου) Φεστιβάλ Νεολαίας (Βιέννη) 4.75

Fin­ish Stu­dent News, περ. 1.79

FLE, Ery­thrée en lutte, περ. 6.75

FNL, La révo­lu­tion algéri­enne… La plate­forme… 6.71

Foley G. 6.89

FPLT (Tigrai), εκδόσεις 6.86

FRELIMO, Mozam­bique Révo­lu­tion και Pro­gramme et Sta­tus 6.82

Frente Demo­c­ra­tico Rev­olu­cionario, (Ελ Σαλβατόρ) 6.50

Frente Farabundo Marti… 6.50

Frente PoLiS­aRio, έγγραφα 6.74

Frit Forum (Κοπεγχάγη) 4.75

The Front Line 4.68

Front Péru­vien, περ. 6.49

Front Poli­tique con­tre la dic­tature (PAM), 9 fois à la réclu­sion… 4.70

FUPI in action της IUS 4.75

G

Garaudy R. 3.9

Gesamt­griechis­che Antidik­ta­torische Union in Nurberg 7.30

Gould­ing C. 6.89

The Great Social­ist Cul­tural Rev­o­lu­tion in China, περ. 6.58

Grèce en lutte 4.68

Greece & Britain, δελτ. 1.41

Greece Today, περ. της Εθνικής Τράπεζας 4.76

Greece Today, News Infor­ma­tion, περ. της Γενικής Γραμματείας Τύπου 4.76

Greek Cam­paign Co-ordinating Com­mit­tee 4.52

Greek Com­mit­tee against Dic­ta­tor­ship 4.52

The Greek Observer (Λονδίνο), περ. 4.68

The Greek Relief Fund 4.52

Greek Report, εκδ. Π. Λαμπρίας 4.68

Greek Sol­i­dar­ity Com­mit­tee, Infor­ma­tion Bul­letin 4.54. Vic­tory to the… (Λονδίνο) 4.70

Grouppe Inter­na­tionale Marx­is­ten, Sol­i­dar­ität mit LIP, 6.87

GSPA 6.43

The Gulf Com­mit­tee (Λονδίνο), Bahrain, Servises Boom… 6.63. Doc­u­ments of the National Strug­gle in Oman and… 6.64

GUPS 4.75

H

Han­nover­sche Stu­den­ten Zeitung 4.75

HISC Infor­ma­tion (Ελσίνκι) 4.75

Hochschul-Informationen, περ. φοιτητών Ανατολικής Γερμανίας 4.75

I

Ikon­i­coff M. στο Tiers Monde 1.135

Infor­ma­tion Bul­letin (Γενεύη) της Comité Suisse pour rétablissentent

de la democ­ra­tie en Grèce 4.68

Infor­ma­tion Bul­letin 1.79, 4.75 της COSEC

Infor­ma­tion Bul­letin της EFEE 4.57

Infor­ma­tion Bul­letin of Soviet Com­mit­tee for Sol­i­dar­ity with Greek Democ­rats 4.68

Inter­na­tional Com­mis­sion of Juristes 4.52

11th Inter­na­tional Stu­dent Con­fer­ence 4.30–4.33, 4.75

The Inter­na­tional Stu­dent Mou­ve­ment, φυλλ. 4.75

IRA 6.89

Iran en lutte, περ. 6.55

Iran Infor­ma­tion, περ. 6.55

Iran Report, περ. 6.55

Irlande en lutte, περ. 6.89

ISC 1.79, 1.80, 4.27, 4.78

IUS 1.46, 1.79, 1.80, 2.18, 2.44, 4.33, 4.75. αφίσες 4.65

IUSY Sur­vey 1.79

J

Jeune Afrique (με αφιερώματα στο Τσαντ και στο Σουδάν), περ. 6.85

Jeunesse du monde, περ. της ΠΟΔΝ 4.75

Jour­nal Por­tugues, εφ. 6.95

Juven­tud Per­o­nista Mon­ton­era, Orga­ni­zarse para la vic­to­ria 6.43

K

Kam­puchea Démoc­ra­tique, La vois du Kam­pachea Démoc­ra­tique 6.56

KEPPE, Release the Junta’s pris­on­ers (Βιέννη) 4.70

KESA 4.63

KGB  18.3

Kon­gress­di­enst (Αμβούργο), περ. 4.75

Konkret (Αμβούργο), περ. 4.75

L

The Labour Party 4.73

La lutte du peu­ple en Oman 6.64

Lambiri-Dimaki Jane 1.23

Lateinamerika Heute… 6.43

Lavoro zero 6.91

League for Democ­racy in Greece 4.54

Lib­er­a­tion, εφ. 6.88

Libéra­tion Afrique 6.72

Lip (τεταρτοδιεθνιστές), Rev­o­lu­tion!… & Wir Frauen von Lip… 6.87

The Lis­tener (Λονδίνο) 4.75

Lithuanus, Lithuan­ian Quar­terly 4.75

Lumuba P. 5.41

Lutte anti­mil­i­tariste, περ. 6.87

M

Mac Don­ald R. 4.62

Machel Samora, Organ­iser la classe ouvrière pour… & Fraire l’ école… 6.82

2e Marche de Marathon 2.30

Mau-Mau (Κένια) 6.80

Mein­hof Ulrike 4.75

MHL 6.42

MIR 6.43, 6.51

MLN 6.43

Monthly Review 4.68

Mon­toneros 6.43

El Moud­jahid (Αλγερία), περ. 6.107

N

Na Host Golf 6.64

National Union of Greek Stu­dents (EFEE) 4.57, 4.60

National Unity (Λονδίνο) 4.68

Nav­ille P. 3.46

Neue Mate­ri­alen… in Oman 6.64

The New York Review of Books 4.75

News from Greece (Λονδίνο) 4.75

News Ser­vice της IUS 4.75

Nou­velle Cri­tique 1.135

[Nou­velle] For­mule de l’étudiant de France της Ένωσης Γάλλων Φοιτητών 4.75

Nou­velles de Grèce 1.84

NUGS 3.1, βλ. και ΕΦΕΕ

Nuova Gen­er­azione, εβδ. εφ. των νέων Ιταλών κομουνιστών 4.75

NUS 1.41

O

Objec­tion, περ. 6.89

L’ obser­va­teur étu­di­ant 1.79

The Observer 4.53

Oceanic Co. (αμερικανική εταιρεία) 6.38

OIPFG 6.55

OLF, Pro­gram κ.ά. 6.70

OLP, φυλλάδια της οργάνωσης 6.65

Oman en lutte 6.64

Organ­i­sa­tion d’ Action Com­mu­niste au Liban, Analyse de la guerre au Liban 6.62

Oxford Greek Aid Com­mit­tee, Greek Aid 4.70

Oxford Strum­pet 1.41

P

PAIGC 6.73

PAM βλ. ΠΑΜ

Pan­derma – Panderma-διαμαρτυρία 7.64

The 1 paper, Λεφτεριά 4.68

Paris Match, περ. 6.107

Parti Com­mu­niste de Grèce-interieur 7.36

Par­tido Social­ista de Chili, Resisten­cia Social­ista, περ. 6.51

Par­tido de los Tra­ba­jadores Vas­cos 6.90

PCR [της Χιλής], Doc­u­ments de la IIe Con­férence nationale 6.51

PDKI 6.60

Peace, Free­dom and Social­ism (Πράγα), περ. 4.75

Peace News (Λονδίνο), εφ. 5.16

PFLO 6.64

PFLP Bul­letin 6.65

Poli­tiken (Δανία), εφ. 22.2

Por­tu­gal en lutte 6.95

Potere operaio, εφ. 6.91

Pot­ter Bob, Greek Tragedy… 4.70

Poulantzas N. 1.137

Prite MPS Italie  6.92

Prob­lèmes Poli­tiques et Soci­aux, περ. 6.43

PRP, L’Etincelle, περ. 6.76

PRT-ERP, La guerre pop­u­laire en Argen­tine 6.43

R

RAF, φυλλάδια 6.88, 22.1

Rag Mag (Λονδίνο) 4.75

Recherches uni­ver­si­taire (Παρίσι) 4.75

Recon, περ. 6.89

The Reformer, A Greek Polit­i­cal Pam­phlet 4.68

The Refugees of Pales­tine, φυλλ. της GUPS 4.75

Reg­gio Ιταλίας  8.25

Report on Greece, περ. 4.68

Report on Higher Edu­ca­tion… της ISC 1.80

Riv­olta di classe, περ. 6.91

Rosso, περ. 6.91

Rus­sell Bertrand 251–252. βλ. και Ράσελ Μπ., Σύνδεσμος Νέων διά τον Πυρηνικόν Αφοπλισμόν…

S

SACRC, 2 εκδόσεις 6.84

Sahara Info, περ. 6.74

Sahara Libre, περ. 6.74

Sahara Occi­den­tale, un popolo in lotta, περ. 6.74

Saïd Had­dad & Mourad Saleh, Liban: Chronique… 6.62

Salera Vir­gil, στο Οικονομικός Ταχυδρόμος 1.23

Sam­bal (Ινδονησία) 6.54

Sandino, Pre­mier Man­i­fest 6.47

San­tu­cho M.R., Dix ans de lutte,… 6.43

SAWRANA (Ερυθραία) 6.75

Scuola & Uni­ver­sità (Ρώμη) 1.83

Sech­aba, όργανο του Αφρικανικού Κογκρέσου, χάρτες 6.83

Senza galere της Stampa Alter­na­tiva, περ. 6.92

Senza tregua, περ. 6.91

Sin Féin 6.89

Skaros Z., The Cry of the Greek Peo­ple 4.70

Social­ist Labour League 4.52

Sol­i­dar­ité Chili 6.51

Sol­i­dar­ité Pérou 6.49

Sol­i­dar­ity with Alger­ian Stu­dents 1.80

Sol­i­dar­ity Now! With Greek Stu­dents 4.57

The South End 4.68

South West Africa, φυλλ. 4.75

Spiegel, περ. 6.43

Stu­dent (Βελιγράδι) 4.75, 6.88

The Stu­dent της ISC 1.79 4.75

Stu­dent Mir­ror, περ. 1.79, 4.75

Stu­den­terbladet (Δανία) 4.75

Stu­dents’ Quar­terly 4.70

Stu­dentská stávka  4.70

Südliches Afrika 6.84

SYL Newslet­ter (Ελσίνκι) 1.79, 4.75

SWAPO, Namibia 6.83

T

Tchad 6.85

Tiers Monde 1.135

Tigrai 6.86

Times Λονδίνου, εφ. 4.53

U

UEIF, A pro­pos de la scis­sion… 6.55

UNEF 1.83

Union Deportiva Cuba Libre, Sports with­out free­dom… 4.75

Union of Greek Stu­dents in Britain 4.59

Union of Greek Uni­ver­sity Teach­ers in West­ern Europe 4.61

Unión Inter­na­cional de Estu­di­antes, Noti­cias… 4.75

Union des jeun­nesses com­mu­niste de France, L’ avant garde, εφ. 4.75

United Irish­man, εφ. του Sin Féin 6.89

United Islamic Stu­dents Asso­ci­a­tion 6.60

Uni­ver­sité de Paris I 1.139, 1.140

Uruguay-informationen 6.48

V

Vidal-Naquet Pierre 4.63

Vidici (Βελιγράδι), περ. 4.75

Vie Nuove, περ. 22.2

Viet-Nam Youth 4.75

Voce del popolo, περ. 6.86

Voix (Λουξεμβούργο) 1.79

Il volsci, περ. 6.91

W

Wash­ing­ton Post, εφ. 22.2

WAY (World Assem­bly of Youth) 4.27, 4.75. Forum (Βρυξέλλες), περ. 4.75.

A Report of Activ­i­ties 4.75

Wayne State Uni­ver­sity 4.68

West Coast Com­mit­tee for Democ­racy in Greece 4.68

Wir die Tupa­maros 4.48

World Stu­dent News, περ. της IUS 1.79, 2.44, 4.33, 4.57, 4.75

World Young Women’s Chris­t­ian Asso­ci­a­tion 1.47

Y

Yannopou­los Th. 4.52

Yan­noulopou­los Y. 4.57

Yata­ganas X. A. 1.139, 1.140. Pour une his­toire… 25.11

Youth Life (Γιουγκοσλαβία), περ. 4.75

Z

ZANU 6.77

Zim­babue News, περ. 6.78