ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΕΜΙΑΝ

Στις 26 Ιανουαρίου 2011 ιδρύηκε στην Αθήνα το Σωματείο “Φίλοι της ΕΜΙΑΝ”. Το καταστατικό του υπογράφουν 129 μέλη, ιστορικά στελέχη των δημοκρατικών και αριστερών νεολαιίστικων οργανώσεων των δεκαετιών ’50 και ’60, κοινωνικοί επιστήμονες και πολλοί νέοι επιστήμονες, μεταπτυχιακοί φοιτητές και ερευνητές.

Η επίτευξη του έργου της Εταιρείας Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας απαιτεί οργανωμένη συμμετοχή και υποστήριξη των φίλων της, παλαιότερων και νέων. Αυτή την ανάγκη έρχεται να ικανοποιήσει η ίδρυση του νέου σωματείου. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού, σκοπός του είναι η προσφορά κοινωνικού έργου μέσω της καλλιέργειας και προαγωγής, με κάθε νόμιμο μέσο, της ιστορικής γνώσης που αφορά τα κινήματα της νεολαίας και τις νεολαιίστικες οργανώσεις στην Ελλάδα κατά τον 20ό αιώνα. Σκοπός επίσης είναι η υλική και ηθική ενίσχυση της ΕΜΙΑΝ.

Καταστατικό »
Ιδρυτικά μέλη »
Διοικητικό Συμβούλιο »
Γραμματεία Θεσσαλονίκης »
Αίτηση εγγραφής »