ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Για την αναπαραγωγή αρχειακών τεκμηρίων της ΕΜΙΑΝ με δικά σας μέσα, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ ή στη διπλανή εικόνα για να εμφανιστεί η φόρμα αίτησης. Εκτυπώστε την, συμπληρώστε την και παραδώστε την στα γραφεία μας δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα αναπαραγωγής του υλικού. Μετά την έγκριση της αίτησής σας από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορείτε να προχωρήσετε στην αναπαραγωγή του υλικού.