ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Για να μελετήσετε τεκμήρια από τα Αρχεία μας ή βιβλία από τη Βιβλιοθήκη μας, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ ή στη διπλανή εικόνα για να εμφανιστεί η φόρμα αίτησης, εκτυπώστε την, συμπληρώστε την και παραδώστε την στα γραφεία μας. Μετά την έγκριση της αίτησής σας από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορείτε να μελετάτε το αρχειακό και βιβλιακό υλικό της ΕΜΙΑΝ κατά τις ώρες λειτουργίας του Αναγνωστηρίου μας.