ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

P1060776

Η Βιβλιοθήκη της ΕΜΙΑΝ, μικρή σήμερα, στοχεύει να καλύψει με επάρκεια τουλάχιστον τα θέματα της ελληνικής νεολαίας του 20ού αιώνα. Περιλαμβάνει βιβλία και σειρές περιοδικών που αφορούν τη νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα, ιδιαίτερα την πολιτική και κοινωνική ιστορία, την πορεία της Αριστεράς και των ανθρώπων της κατά τη μεταπολεμική περίοδο.

Ξεχωρίζει το τμήμα εκείνο που αφορά στην ιστορία της ελληνικής νεολαίας των χρόνων 1950–1974. Στα βιβλία αυτά περιγράφεται μεγάλο μέρος της ζωής και της διαδρομής των προσώπων που δραστηριοποιήθηκαν ενεργά σ’ αυτήν. Πολιτικά κείμενα, ιδεολογικές μπροσούρες, αναμνήσεις, ζωντανές αφηγήσεις ορισμένων από τους πρωταγωνιστές των γεγονότων, μέσα από τα οποία περιγράφονται οι πολιτικές και ιδεολογικές ζυμώσεις των κρίσιμων χρόνων της μεταπολεμικής περιόδου έως και τη μεταπολίτευση. Στις μελέτες αυτές εξέχουσα θέση καταλαμβάνουν οι προσωπικές μαρτυρίες που είναι αφιερωμένες στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες εκείνων των ετών.

Η συλλογή εμπλουτίζεται συνεχώς με νεότερες εκδόσεις και μελέτες, περιοδικά, έντυπα και φυλλάδια, βιβλιογραφικά και αρχειακά εργαλεία έρευνας, που είναι δωρεές κυρίως από τα μέλη και τους φίλους της Εταιρείας, από επιστημονικά ιδρύματα και εκδότες.

Σήμερα είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα ηλεκτρονικής οργάνωσής της.