ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΕΜΙΑΝ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΕΜΙΑΝ)
 

Τις τελευταίες μέρες από εγχώριους τηλεοπτικούς σταθμούς και ηλεκτρονικά μέσα γίνεται συχνή αναφορά στη χρηματοδότηση από το κράτος διαφόρων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) κατά το διάστημα 2000–2012.

Κάποιοι τηλεοπτικοί σταθμοί και δημοσιογράφοι σχολίασαν αρνητικά, όπως ήταν πολύ φυσικό, το φαινόμενο της υπερβολικής και σκανδαλώδους χρηματοδότησης ορισμένων ΜΚΟ (μερικών σχεδόν ανύπαρκτων), κυρίως από τα κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών.

Όμως στην προσπάθειά τους αυτή οι παραπάνω αναφέρθηκανόχι μόνοσε ΜΚΟ αλλά καισε άλλους φορείς που χρηματοδοτήθηκαν, τυπικά και νόμιμα, με λογικά ή μικρά σχετικά ποσά από άλλες κρατικές υπηρεσίες, όπως π.χ. από το Υπουργείο Εργασίας,και σχετίζονταν με κοινοτικά προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων. Μία τέτοια ακριβώς περίπτωση αποτελεί και η χρηματοδότηση της Εταιρείας Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (Μη κερδοσκοπικής Αστικής Εταιρείας), από το Υπουργείο Εργασίας το 2008.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΜΙΑΝ, απαντώντας ευθέως σε όσα αναφέρθηκαν σε εκπομπέςδιαφόρων τηλεοπτικών σταθμών, όπως και στη Δημόσια Τηλεόραση, στις προηγούμενες μέρες, επιθυμεί να γνωρίσει στις υπεύθυνες αρχές, στο κοινό και σε κάθε πολίτη της χώρας τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ) συστήθηκε το 2000 από 34 Έλληνες πολίτες, μέλη δημοκρατικών και αριστερών νεολαιίστικων οργανώσεων των δεκαετιών του ’50 και του ’60 (στη συνέχεια ενισχύθηκε και με νεότερα μέλη), ως αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία με σκοπό, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 του Καταστατικού της, τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και διαφύλαξη γραπτών και προφορικών αρχείων των οργανώσεων της ελληνικής νεολαίας, την προώθηση της μελέτης της ιστορίας των οργανώσεων της αριστερής νεολαίας, την ανάδειξη της δράσης και της συμβολής των νέων στην πολιτική ζωή, στους κοινωνικούς αγώνες, στους αγώνες για τη δημοκρατία και τη διάδοση των αριστερών ιδεών από το τέλος του Εμφυλίου πολέμου μέχρι την ανατροπή της στρατιωτικής δικτατορίας.

Στο διάστημα των 14 χρόνων από την ίδρυσή της, η Εταιρεία έχει να παρουσιάσει αξιόλογη δράση στην προαγωγή των σκοπών της με τη διοργάνωση δεκαοκτώ εκδηλώσεων επιστημονικού-πολιτιστικού χαρακτήρα (ημερίδες, συμπόσια συνέδρια, εκδηλώσεις μνήμης, εκθέσεις αρχειακού-φωτογραφικού υλικού, παρουσιάσεις βιβλίων κ.ά.) για την εκτίμηση ιστορικών γεγονότων και ειδικών τομέων δράσης και συμβολής της δημοκρατικής νεολαίας γύρω από τα ιδιαίτερα προβλήματα των νέων και την προώθηση των ειδικότερων ζητημάτων της επιβίωσης του ελληνικού πληθυσμού, της δημοκρατίας, της ειρήνης και του πολιτισμού. Πολλές από τις εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με άλλους σημαντικούς επιστημονικούς, ερευνητικούςκαι πολιτιστικούς φορείς, όπως το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Αθηναίων, το Ινστιτούτο «Νίκος Πουλαντζάς» κ.ά.

Επίσης η ΕΜΙΑΝ έχει εκδώσει βιβλία, πρακτικά ημερίδων και ευρετήρια αρχείων που αφορούν τη δράση της νεολαίας τα τελευταία πενήντα χρόνια. Επίσης ενημερωτικά δελτία, ενώ εκδίδει και ειδικό αρχειακό-ιστορικό περιοδικό με τον τίτλο Αναδρομές.

Η σημαντικότερη όμως προσφορά της Εταιρεία μας στην κοινωνία είναι τα αρχεία της που συγκροτούνται από μοναδικές συλλογές με σπάνιο πρωτογενές υλικό. Επιπλέον, το φωτογραφικό αρχείο, η συλλογή ημερήσιου και περιοδικού τύπου, κυρίως της νεολαίας, το αρχείο μαρτυριών προφορικής ιστορίας, διάφορα εκθέματα και κειμήλια, και η παράλληλη δημιουργία μιας ειδικής χρηστικής βιβλιοθήκης. Οι αρχειακές συλλογές της ΕΜΙΑΝ, έντυπες και ηλεκτρονικές (όλες πολύτιμες δωρεές των μελών και των φίλων της), είναι ελεύθερα προσβάσιμες στους ιστορικούς-επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα και μελέτη της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας της περιόδου 1950–1974. Το αρχείο της ΕΜΙΑΝ είναι το μοναδικό την Ελλάδα αρχείο νεολαιίστικων οργανώσεων, πολιτικών και μαζικών.Στις επιστημονικές επιτροπές και στο Δ.Σ. της ΕΜΙΑΝ συμμετέχουν αρκετοί πανεπιστημιακοί, ιστορικοί, αρχειονόμοι, πολιτικοί επιστήμονες, οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι κ.ά.

Όλα τα παραπάνω καθώς και πολλά άλλα σχετικά θέματα νεολαίας μπορεί να προσεγγίσει ο κάθε πολίτης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.emian.gr).

Οι ελάχιστοι πόροι της Εταιρείας μας τα προηγούμενα χρόνια προήλθαν από οικονομικές ενισχύσεις των μελών, των φίλων και ορισμένων ιδιωτικών φορέων όπως οι τράπεζες.

Από το κράτος η Εταιρεία μας ενισχύθηκε μία μόνο φορά και με το ποσό των 25.000 ευρώ, το μεγαλύτερο που έλαβε ποτέ, και αφορούσε πρωτίστως ενίσχυση της απασχόλησης.  Συγκεκριμένα, η ΕΜΙΑΝ εισέπραξε από το Υπουργείο Εργασίας το 2008 (αριθ. εγκρ. απόφασης 201383/22.11.2007) το ποσό των 25.000 ευρώ σε τρεις διαδοχικές δόσεις, χρήματα που προέρχονταν από κονδύλια Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Προγράμματος για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων.

Προσλάβαμε έναν νέο άνεργο επιστήμονα-ερευνητή, ιστορικό, ο οποίος και έλαβε το μεγαλύτερο μέρος του ποσού (15.000 ευρώ), ενώ τα υπόλοιπα χρησιμοποιήθηκαν, βάσει προδιαγραφών του Προγράμματος, για την αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών, απαραίτητου για την απασχόληση του νέου εργαζομένου. Τα χρήματα δίδονταν από το Υπουργείο τμηματικά, κατόπιν υποβολής σχετικών εκθέσεων προόδου.

Το 2009 το Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ταξινομήθηκε μεγάλο μέρος του πρωτογενούς αρχειακού υλικού της ΕΜΙΑΝ, καταγράφηκαν διάφορα έντυπα και, κυρίως, ψηφιοποιήθηκαν πολλά σπάνια νεολαιίστικα φύλλα της εποχής 1950–1974 και σημαντικό τμήμα ιστορικών φωτογραφιών από  τις φωτογραφικές συλλογές της Εταιρείας, πολλά από τα οποία διατίθενται, μέσω της ιστοσελίδας μας, ελεύθερα στο διαδίκτυο.

Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση και ολοκλήρωση του Προγράμματος, όπως αποδείξεις πληρωμής μισθών, τιμολόγια αγοράς ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού, αναλωσίμωνκ.λπ., βρίσκονται στα Γραφεία της Εταιρείας μας,ενώ αντίγραφά τους έχουν κατατεθείστο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εργασίας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΙΑΝ