ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΜΙΑΝ

(επιμ. Στέφανος Δ. Στεφάνου-Ζήσιμος Χ. Συνοδινός)
Αθήνα 2008, σ. 78

Συνοπτικός οδηγός του περιεχομένου των αρχείων και συλλογών της ΕΜΙΑΝ (αναπτυγμένες και μικρές συλλογές γραπτών τεκμηρίων, φωτογραφικό αρχείο, αρχείο προφορικής ιστορίας, περιοδικά και εφημερίδες, βιβλιοθήκη). Σκοπός του μικρού αυτού οδηγού είναι να καταστήσει γνωστά τα συγκεντρωμένα υλικά σε νέους ερευνητές, σε ιστορικούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και άλλους ενδιαφερόμενους και να βοηθήσει την περαιτέρω έρευνα και έκδοση εργασιών με θέματα που έχουν σχέση με την ιστορία της αριστερής και ευρύτερα της ελληνικής νεολαίας των τελευταίων πενήντα χρόνων.