ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΜΙΑΝ-Εκδόσεις Κάλβος, Αθήνα 2006, σ. 50
(συνοδεύεται από cd-rom με ψηφιοποιημένα όλα τα τεύχη του φύλλου)

Τεύχος που περιλαμβάνει φωτογραφημένη σε σχήμα Α4 την πρώτη σελίδα όλων των τευχών της σημαντικής φοιτητικής επιθεώρησης Πανσπουδαστική (1956–1967). Η έκδοση, η οποία έγινε σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο “Κάλβος”, συνοδεύεται από ψηφιακό δίσκο, στον οποίο περιέχεται ψηφιοποιημένο το περιεχόμενο όλων των τευχών της Πανσπουδαστικής, δίνοντας τη δυνατότητα στον αναγνώστη να περιηγηθεί στα γεγονότα της εποχής και να μελετήσει την άνδρωση και εξέλιξη του φοιτητικού κινήματος τα κρίσιμα 12 χρόνια πριν από την επιβολή της δικτατορίας.