ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ

Επιστημονική ημερίδα, Αμφιθέατρο Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Αθήνα 20 Μαρτίου 2008
(επιμ. Στέφανος Δ. Στεφάνου-Ζήσιμος Χ. Συνοδινός),
ΕΜΙΑΝ-Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Αθήνα 2008, σ. 125

Τα τελευταία χρόνια εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον για τα προβλήματα της νεότητας και την ιστορία της ελληνικής νεολαίας. Τα οξύτατα προβλήματα των νέων προωθούν δυναμικά τα κοινωνικά τους αιτήματα και επικαιροποιούν την ιστορική και αρχειονομική παρέμβαση. Η ενίσχυση του ιστορικού ενδιαφέροντος συμβάλλει στην ανάπτυξη αρχειονομικών φορέων με στόχο τη συγκέντρωση, διάσωση και επεξεργασία αρχειακών συλλογών για την ελληνική νεολαία τόσο σε ιδιωτικό όσο και δημόσιο επίπεδο.

Η Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ) και η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (ΕΑΕ) στον απόηχο αυτών των εξελίξεων ανέλαβαν την πρωτοβουλία διοργάνωσης επιστημονικής ημερίδας με τίτλο «Νεολαία και Αρχεία», με σκοπό να συζητηθούν τα οργανωτικά, μεθοδολογικά και νομικά προβλήματα που συνδέονται με τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και ελεύθερη πρόσβαση των ιδιωτικών και δημόσιων αρχείων που αφορούν την ελληνική νεολαία τα τελευταία πενήντα χρόνια και να παρουσιαστεί το περιεχόμενο τους.

Περιεχόμενα

Χαιρετισμοί του προέδρου της ΕΜΙΑΝ Θανάση Καλαφάτη και του προέδρου της ΕΑΕ Νέστορα Μπαμίδη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Χριστίνα Κουλούρη, Η νεότητα ως ερευνητικό αντικείμενο: ιστοριογραφικές αναζητήσεις και αρχειακή τεκμηρίωση

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Αλεξάνδρα Παϊπέτη–Μαρία Παπαδάκη, Αρχεία από νέους–αρχεία για νέους. Η φωνή των νέων τον 20ό αιώνα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Ιωάννα Παπαθανασίου, Συλλογές τεκμηρίων και ψηφιακό αρχείο της νεολαίας στα ΑΣΚΙ

Άντα Διάλλα, Το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και οι συλλογές του για τη νεολαία

Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Πανεπιστημιακά αρχεία και νεολαία. Η περίπτωση του Ιστορικού Αρχείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Έφη Λεντάκη, Οι αρχειακές συλλογές γα τη νεολαία του Ιδρύματος “Ανδρέας Λεντάκης”

Γιώργος Χαρωνίτης, Η νεολαία στο αρχειακό τοπίο: Διαθεσιμότητες, όρια, προοπτικές

Στέφανος Στεφάνου, Για τα αρχεία της ΕΜΙΑΝ και τον κόσμο της

Ζήσιμος Χ. Συνοδινός, Η ΕΜΙΑΝ και η αρχειακή της πολιτική