ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ

GR EMIAN-26 (1975–1980)

Ο Νίκος Αντωνάτος φοίτησε στην Ανωτάτη Εμπορική και δραστηριοποιήθηκε στο πλαίσιο του κινήματος επαρχιωτών σπουδαστών, όπου αναδείχθηκε πρόεδρος του τοπικού Σπουδαστικού Συλλόγου Στερεοελλαδιτών. Στο στρατό υπηρέτησε στη μονάδα χαρακτηρισμένων της Εράτυρας Κοζάνης. Το κατατεθειμένο από τον ίδιο υλικό σχετίζεται με την εμπλοκή του σε εκλογές στο Σύνδεσμο Διπλωματούχων Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών κατά τη Μεταπολίτευση. Επίσης, το φ. της εφημ. Η Αυγή 4.11.1976.