ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

GR EMIAN-29 (1980–1987)

Η Κατερίνα Στεφάνου-Κασκάνη σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων (1980–1986) και σήμερα είναι δημοσιογράφος στη Λευκωσία της Κύπρου. Από το 1982 ήταν μέλος της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος και της φοιτητικής παράταξης “Δημοκρατικός Αγώνας”. Στη συνέχεια υπήρξε μέλος της κομματικής οργάνωσης Γκύζη του ΚΚΕ Εσ. έως το 1989. Η συλλογή (α΄ κατάθεση) περιλαμβάνει υλικό που σχετίζεται κυρίως με τη συμμετοχή της στον Ρήγα Φεραίο, τον “Δημοκρατικό Αγώνα” και το ΚΚΕ Εσ. στα Γιάννινα και στην Αθήνα. Αποτελείται από έξι φακέλους που έχουν αναλυτικά ως εξής :

  • ΦΑΚΕΛΟΣ 1: ΚΚΕ Εσωτερικού, 1983–1987
  • ΦΑΚΕΛΟΣ 2: Άλλα κόμματα — Συνδικαλιστικές κινήσεις, 1981–1987
  • ΦΑΚΕΛΟΣ 3: ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος, 1980–1987
  • ΦΑΚΕΛΟΣ 4: Δημοκρατικός Αγώνας — Δημοκρατική Ενότητα, άλλες φοιτητικές παρατάξεις, φοιτητικές εκλογές 1984 (Γιάννινα), 1983–1986
  • ΦΑΚΕΛΟΣ 5: Διάφορα: Εκπαιδευτικά, φιλειρηνικά, τοπική αυτοδιοίκηση, 1980–1986
  • ΦΑΚΕΛΟΣ 6: Περιοδικός τύπος, 1978–1987