ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΙΚΟΥ ΚΙΑΟΥ

GR EMIAN-15 (1966, 1972–1975)

Ο Νίκος Κιάος, δημοσιογράφος, υπήρξε πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου για τον πυρηνικό αφοπλισμό Μπ. Ράσελ και από τους οργανωτές της πρώτης απαγορευμένης πορείας Ειρήνης του 1963. Ως στέλεχος της Πανελλήνιας Αντιδικτατορικής Οργάνωσης Σπουδαστών “Ρήγας Φεραίος” συνελήφθη, βασανίστηκε και δικάστηκε σε πολυετή φυλάκιση ώς το 1973.

Η συλλογή περιέχει ανακοινώσεις του Συνδέσμου Νέων διά τον πυρηνικόν αφοπλισμόν “Bertrand Rus­sell” (1966). Επίσης, φωτοαντίγραφα εγγράφων που σχετίζονται με την αντιδικτατορική δράση και τις διώξεις εναντίον του Ν. Κιάου (1972–1974), μήνυση κατά των βασανιστών του (1975) και, τέλος, έγγραφα σχετικά με πειθαρχικές αποφάσεις και διώξεις κατά του Ν. Κ. καθώς και του φοιτητή της ΑΒΣΠ Κώστα Κωσταράκου (1971–1973).

  • ΦΑΚΕΛΟΣ 1: Σύνδεσμος Νέων διά τον Πυρηνικόν Αφοπλισμόν “Bertrand Rus­sell”, 1966
  • ΦΑΚΕΛΟΣ 2: Αντιδικτατορική δράση και διώξεις Νίκου Κιάου κ.ά., 1971–1975