ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΠΑΜΠΗ ΛΥΚΟΥΔΗ

GR EMIAN-24 (1964)

Περιέχει ένα μόνο τεκμήριο: την 9σέλιδη ομιλία του Στέλιου Ράμφου, φοιτητή της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, στελέχους της Ν.ΕΔΑ και διευθυντικού παράγοντα της σπουδαστικής επιθεώρησης της Αριστεράς Πανσπουδαστική, στο Α΄ Εθνικό Συμβούλιο της ΕΦΕΕ (1964) (δακτυλόγραφο πρωτότυπο υπογεγραμμένο από τον ίδιο τον Στ. Ράμφο). Η ομιλία είχε σταλεί, τότε, από το συντάκτη του από το Παρίσι όπου βρισκόταν για συνέχιση των σπουδών του.