ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΟΥ

GR EMIAN-17 (1961, 1967, 1969, 1970)

Ένα φέιγ-βολάν του ΠΑΜΕ (1961). Τρεις αποφάσεις εκτόπισης του Α. Μάρκου στο Λακκί Λέρου (αρ. 5/10.11.1967, αρ. 15/8.4.1969 και αρ. 15/5.4.1970) από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Δημοσίας Ασφαλείας του Νομού Αττικής, ακριβή (θεωρημένα) αποσπάσματα ομαδικών αποφάσεων (φωτοαντίγραφα).