ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

GR EMIAN-16 (1963, 1965–1969)

Στέλεχος του εργατικού τομέα της Ν.ΕΔΑ και των Νέων του Δημοκρατικού Συνδικαλιστικού Κινήματος, μέλος του Κ.Σ. και του Προεδρείου της ΔΝΛ, ο Γιάννης Πετρόπουλος αγωνίστηκε από τις γραμμές του ΠΑΜ και των αριστερών οργανώσεων νεολαίας της περιόδου της δικτατορίας. Μετά τη σύλληψή του και τον άγριο βασανισμό του από τους στρατοκράτες, δικάστηκε και κρατήθηκε στη φυλακή ώς το 1973.

Το κατατεθειμένο υλικό του αποτελείται από ένα μικρό φάκελο με δακτυλόγραφο κείμενο της Δ.Ε. της ΕΔΑ (1963), φύλλο του περιοδικού της ΔΝΛ Η Γενιά μας (τχ. 7/ 23.10.1965), διάφορα φύλλα της χουντικής εφημερίδας Ελεύθερος Κόσμος καθώς και προσφορά περιοδικών και βιβλίων της δεκαετίας του 1960 στη βιβλιοθήκη της ΕΜΙΑΝ.