ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑΝΝΗ ΡΕΓΚΑ

GR EMIAN-21 (1968–1971)

Ο δωρητής υπήρξε μέλος της ΔΝΛ και στέλεχος της Πανελλαδικής Αντιδικτατορικής Οργάνωσης Σπουδαστών “Ρήγας Φεραίος”. Για τη δράση του δικάστηκε και φυλακίστηκε. Απολύθηκε με την “αμνηστία” του 1973 και μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου εκτοπίστηκε στη Γυάρο μέχρι την πτώση της χούντας. Η συλλογή αποτελείται από δύο ντοσιέ με ψηφιακά αντίγραφα από παράνομα δελτία, αφίσες, τρικ και ανακοινώσεις της ΠΑΟΣ “Ρήγας Φεραίος”, την απολογία του Γ. Ρέγκα στο Πενταμελές Εφετείο Αθηνών (Αύγ. 1971), καταγραφές και κείμενα του συλλέκτη για τις δίκες της Οργάνωσης την περίοδο 1968–1971, τους δικηγόρους υπεράσπισης, υπομνηματισμό φωτογραφικού υλικού που συνοδεύει τη συλλογή κλπ.