ΣΥΛΛΟΓΗ ΗΛΙΑ ΣΤΑΒΕΡΗ

GR EMIAN-13 (1945–1946, 1971–1976, 1983–2003)

Ο Ηλίας Στάβερης υπήρξε μέλος του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ από το Α΄ Συνέδριό της (Ιαν. 1946). Βαρυποινίτης, δικασμένος με τον α.ν. 509/1947, μετά την αποφυλάκισή του χρημάτισε μέλος του Γραφείου του Κ.Σ. της Ν.ΕΔΑ (1960–1962), μέλος της Δ.Ε. του κόμματος της ΕΔΑ από το Β΄ Συνέδριό της, μέλος της κεντρ. διοίκησης του ΠΑΜ και παράνομος επί 3 χρόνια, μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ και του ΚΚΕ Εσ. μετά τη διάσπαση του ενιαίου ΚΚΕ.

Η συλλογή του συνίσταται σε: Άρθρα-δημοσιεύσεις του ιδίου και άλλων επονιτών, έντυπο υλικό: Ανατυπώσεις φύλλων της Νέας Γενιάς (Κ.Σ. της ΕΠΟΝ), εκδόσεις της ΕΜΑΕΕ για την ΕΠΟΝ, 40 χρόνια της ΕΠΟΝ, 50 χρόνια της ΕΠΟΝ, τεύχη του περιοδικού ΕΑΜ Αντίσταση (του ΠΣΑΕΕΑ), διάφορα 1989–2001 κλπ.

  • ΦΑΚΕΛΟΣ 1: Κατοχή-Εθνική Αντίσταση-Νεολαία, 1975–1976;
  • ΦΑΚΕΛΟΣ 2: Αρχαιρεσίες ΕΠΟΝ (1946). Συντονιστική Επιτροπή Εργαζόμενης Νεολαίας Αθηνών (1945). Εργατικό Κέντρο Αθηνών — Κατασκηνωτική Επιτροπή (1946)
  • ΦΑΚΕΛΟΣ 3: Μουσείο της ΕΠΟΝ, Φίλοι Μουσείου της ΕΠΟΝ, 50χρονα της ΕΠΟΝ. Εκδήλωση για την έκδοση Αρχείο Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ, 1990–2001
  • ΦΑΚΕΛΟΣ 4: Δημοσιεύματα για την ΕΠΟΝ (φωτοαντίγραφα) α) Δημοσιεύματα Ηλία Στάβερη, β) Δημοσιεύματα τρίτων.
  • ΦΑΚΕΛΟΣ 5: Δικτατορία, 1971
  • ΦΑΚΕΛΟΣ 6: Περιοδικός τύπος, έντυπα, φυλλάδια κ.ά., 1945–1946, 1983–2003