ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙΤΗΣ ΤΟΠΑΛΗ

GR EMIAN-25 (1953, 1955–1967, 1972, 1974, 1978)

Η Συλλογή περιλαμβάνει μερικά τεύχη περιοδικών σε φωτοαντίγραφα, κυρίως φοιτητικών και σπουδαστικών (27 τίτλοι), καθώς και ορισμένα άρθρα από ανάλογα δελτία και περιοδικά, τα οποία συγκέντρωσε η φιλόλογος Καίτη Τοπάλη στο πλαίσιο των ερευνών της για τα νεανικά περιοδικά της δεκαετίας του ’60.

1. Πολιτικά, νεανικά και φοιτητικά περιοδικά (σε φωτοαντίγραφα)

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 1: Περιοδικό Αναγέννηση, 1965–1966 (σε φωτοαντίγραφα)
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 2: Περιοδικά Αντιμπεριαλιστής και Αργώ, 1966–1967 (σε φωτοαντίγραφα)
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 3: Περιοδικά Άλκιμος, Αξιός, Δελτίον Αθηναϊκού Συλλόγου Οικογενειών Πολιτικών Εξόριστων και Φυλακισμένων, Διάλογος, Διεθνής κ.ά., 1959–1966 (σε φωτοαντίγραφα)
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 4: Περιοδικά Εστιάς, Θέματα, Θετική Σκέψη, Νέος Κόσμος, Το Ξεκίνημα των Μικρών, Ξεκίνημα, Παρατηρητής, Πρόοδος, Πρωτοπορία, 1962–1966, 1978 (σε φωτοαντίγραφα)
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 5: Περιοδικά Σπουδαστικοί Αντίλαλοι, Ο Σπουδαστής του Πολυτεχνείου, Σπουδαστικός Κόσμος, 1965–1967 (σε φωτοαντίγραφα)
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 6: Εφημ. Πανσπουδαστική και περιοδικά Σπουδαστική Σκέψη, Φλόγα, Οι Φοιτητές και η Εποχή τους, Ο Φοιτητής, Φοιτητική Επιθεώρησις, Φοιτητικός Όμιλος Θεάτρου-Κινηματογράφου, 1953, 1955–1967 (σε φωτοαντίγραφα)

2. Άρθρα από διάφορες περιοδικές εκδόσεις και εξώφυλλα περιοδικών εκδόσεων (σε φωτοαντίγραφα)

 • ΦΑΚΕΛΟΣ 7: Άρθρα (σε φωτοαντίγραφα)
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 8: Εξώφυλλα περιοδικών εκδόσεων, 1959–1966 (σε φωτοαντίγραφα)
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 9: Άρθρα (σε φωτοαντίγραφα)
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 10: Προεκλογικό φυλλάδιο του ΠΑΜΕ, 1961 (σε φωτοαντίγραφα)
 • ΦΆΚΕΛΟΣ 11: Xénophon A.Yataganas, Pour une his­toire poli­tique du mou­ve­ment des étu­di­ants Grecs (1950–1967). Essai sur le fonc­tion­nement de l’ appareil idéologique uni­ver­si­taire en Grèce, Mémoire pour le diplôme d’ études superieures de sci­ences poli­tiques. Uni­ver­sitè de Paris I-Panthéon-Sorbonne, Departe­ment de Sci­ences Poli­tiques, 1972
 • ΦΑΚΕΛΟΣ 12: Πρακτικά Γενικής Καταστατικής Συνέλευσης Φοιτητών Παντείου ΑΣΠΕ, 7.11.1974 (σε φωτοαντίγραφα)